Kategorie:Historie

Z Knihovna Land of Ice
Verze z 15. 6. 2014, 21:00; Kouji (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Land of Ice byl kdysi svět, jako každý jiný ve vesmíru Constantin. Několik staletí než začala válka mezi Impériem Orla a Radou mocných, nechal Imperátor vynálezce, alchymisty a mágy vynalézt způsob, jak ochránit Império, což byl původní název pro Land of Ice. Po několika staletích se jim podařilo vytvořit s pomocí Prastarých draků dva gigantické stroje. Každý z nich se umístil na pól a dokázal obklopit Império neproniknutelným magickým štítem. Bohužel spotřebovával obrovské množství energie, které nedokázaly pokrýt ani Nebeské krystaly.

Mezitím se podařilo Arianě, bohyni ohně otevřít s pomocí Protonose portál do sféry ohně ohně. Gigantické hvězdy uprostřed nekonečného vesmíru. Zde žijí mocné bytosti z čistého ohně. Odsud také pochází princ Andor, syna krále Ohnivých, který měl Arianu chránit. Král Ohnivých prozradil Arianě velké tajemství. Stejně jako Nebeské krystaly jdou vytvořit i Ohnivé krystaly. Mají v sobě obrovskou magickou podstatu. Jediná jejich nevýhoda je, že svou energii nedokáží uvolňovat postupně, ale stejně jako nespoutaný oheň ji smrtonosně uvolní v jednom okamžiku. Bohyně ohně byla také jediná, kdo je mohl vytvořit z čisté esence ohně.

Představený Rady mocných sjednotil mladé bohy a vytvořili Radu mocných. Alianci, která prosazovala absolutní nadvládu bohů. Představený si však nedovolil otevřeně zaútočit na Prastaré draky nebo Impérium Orla. V cestě mu stáli prastaří bohové. Zvláště Protonos. Pak se však stalo něco neuvěřitelného. Přestavený se setkává s mladým Strážcem. Ten ještě nechápe svůj důvod existence. Neví, že má udržovat rovnováhu ve vesmíru Constantin. Představený jej přesvědčí, že je také mladý bůh. Jakmile mladý Strážce nabude část svých schopností, nechá jej vyprovokovat Protonose. Ten se však drží své neutrality. Uvědomí si však narušení rovnováhy a rozhodne se nejmocnější bytost vesmíru zničit. Vytvoří svět, z kterého není možný únik. Svět, kde neplatí žádná božská moc. Uvrhne do něj mladého Strážce. Zde se odehraje bitva posledního soudu. Jak Strážce, tak Protonos zde nemohou použít své schopnosti, avšak než se svět uzavřel, mohl každý z nich na zlomek vteřiny použít naposledy svoji sílu. Strážce vytvořil armádu z ničeho, jak to dokáže jenom on. Protonos ve zlomku vteřiny svolal na bojiště nejlepší bojovníky, jací kdy existovali a existovat budou. Ti se napříč prostorem a časem ocitli na posledním bojišti.

Zatímco svádí Protonos velkou bitvu, Rada mocných zahájí mohutnou invazi proti drakům. Ví, že si tím nakloní Tartaruse, jednoho ze čtyř prastarých bohů, který draky nemá v oblibě. Draci utrpí velké ztráty. Obrací se o pomoc na Imperátora. Ten přikývne. Rada mocných začne vyjednávat. Tartarus a Adamant od té věci dávají ruce pryč. Jediná, kdo se postaví na stranu Impéria Orla je Ariana, bohyně ohně. Avšak obrovské armády Rady mocných i přes několikanásobně větší ztráty poráží Imperátorovy expediční armády. Postupem času se boj přesouvá blíž a blíž k Império. V té době se do boje pouští Ariana a její armády. Síla ohně drtí vojenské síly Rady mocných. Ani milióny válečníků se nevyrovnají Ohnivým přízrakům, kteří přicházejí ze sféry ohně na pomoc princi Andorovi. Jenomže Rada mocných ovládá tisíce světů, které produkují více bojovníků, než jich dokáží společnými silami Impérium Orla, Prastaří draci a Ariana odrážet. Tehdy přijde za Imperátorem mladý alchymista Rainor a nabídne mu sestavení mocného artefaktu, který s pomocí Ohnivého krystalu dokáže zničit celý svět. Během několika dní zničí celou civilizaci. Imperátor to odmítne. Ariana však povolí artefakt sestrojit. Vznikla tak Temná truhla zázraků, jak ji v lehkém alkoholovém opojení Rainor po úspěšném sestrojení pojmenoval.

Alianci Impéria Orla, Prastarých draků a Ariany už zbývá jen sedm posledních světů. Tehdy Ariana vydá rozkaz použít nový artefakt. Během několika dní je zničen jeden ze světů, kde se vyrábí zbraně a vybavení pro armády Rady mocných. Avšak představený odmítne vyjednávání. Ví, že Ariana nemůže zbraň použít, dokud nevytvoří další Krystal ohně.

Nastal den, kdy se brána na Império otevře a vyrazí skrz ní armády Rady mocných. Několik metrů od brány však čekají Ohniví přízraci a Ohniví draci. Během několika hodin promění v popel statisíce bojovníků. Prach z mrtvých se hromadí. Vojáci Impéria Orla jej nestačí odvážet pryč. Jsou jej hory. Bránou však prochází další a další armády Rady mocných. Nejsou to však jen lidé. Útočí obří Enti, Wurmové, Fénixové, kamenní golemové a nespočet dalších druhů. Ohniví draci už padají vyčerpáním, ale stále chrlí oheň. Nakonec jich několik padá k zemi. Bílí draci, kteří jsou předurčeni k tomu, být léčiteli je odnáší z bojiště. Ohniví přízraci jsou postupně ničeni. Musí od brány ustoupit. Pak se spustí déšť šípů, ohnivých koulí a střel z balist na všechny příchozí bránou. Když Rada mocných vidí, že nedokáží prorazit obranou. Rozhodnou se pro vytvoření krátkodobých portálů. Ačkoliv je tenhle způsob velice náročný, používá se jen pro kolonizaci světů, kde ještě není brána. Rozhodli se tomu dát zelenou. Na Império se objevují krátkodobé portály, které vždy otevřou průchod pro tisíc vojáků. Bitvy se rozpoutaly po celém Império. Imperátor dává rozkaz a obrovské stroje vytváří kolem světa neproniknutelný štít. Brána se zavře a portály již nelze vytvářet. Jenomže každý den stojí dva Nebeské krystaly. Imperátor ví, že situace je vážná. Tehdy znovu přijde Rainor. Navrhne, že je možné použít magickou podstatu Temné truhly zázraků a vytvořit na štítu kolem Império další štít. Tento umožní odlehčit stávajícímu. Je to ale docela riskantní. Existuje spousta vedlejších efektů, které můžou nastat. Imperátor mu dá povel, ať to spustí. Stane se něco, co nikdo nečekal a přeci tak jednoduchého. Nebeský krystal symbolizuje sílu elementu větru. Vzduch posílil oheň. Stejně jako požár rozdmýchaný větrem se i štít vznítil. Império se otřáslo a stejně s ním i část vesmíru Constantin, kde se nacházel. Império se propadlo do nicoty. Prostě zmizelo. Ocitlo se v temnotě. Na nebi nebyla žádná hvězda. Jen věčná tma. Teplota rychle klesla. Poslední naději bylo znovu aktivovat štít. "Ochraňujte stroje a dohlédněte na Império" vydal poslední rozkaz Imperátor. Tento úkol dal Imperátor Prastarým drakům. Celá civilizace Impéria Orla se rozpadla.

Jako zázrak se zdálo, že stroje jakoby nepotřebovaly žádnou energii. Prostě v té nicotě odněkud čerpali magickou energii. Zahalili Império do šedivého štítu, který symbolizoval nebe. Draci se postarali, aby se střídal den s nocí. Avšak jednou za zhruba čtyřista let dojde k výchylkám. Je nutné stroje deaktivovat a znovu spustit. Toto období je nazýváno jako Ætherova bouře a ukončí věk.

Avšak i na Land of Ice je možná cesta. Je potřeba runa dračí krve. Když se sem zástupci Rady mocných dostali a zjistili, že je svět zničený a Impérium Orla padlo, dále se o něj nezajímali. Avšak potřeba runy dračí krve na cestu tam i zpět přišla zanedlouho vhod. Někteří noví bohové se stali pro Radu mocných nevhodnými, a tak je nechal Představený deportovat na Império, které přejmenoval na Land of Ice. Tak začaly dějiny Land of Ice, vězení pro bohy.

Od té doby se toho událo hodně. Tartarus přichází na význam runy dračí krve. Ve skutečnosti to je klíč k vesmíru Constantin. Land of Ice totiž už dávno není v tomto vesmíru. Mohutná energie uvolněná při sloučení dvou štítů vymrštila Império mimo prostor. Land of Ice tak visí mezi vesmíry. Pokud dokáže brána spojit Land of Ice s vesmírem Constantin, pak určitě dokáže, pokud bude správná runa, otevřít cestu do dalších vesmírů. Land of Ice se tak stalo přestupní stanici mezi vesmíry. Bohužel na to přišel příliš pozdě.


Popisek

Na Land of Ice z vesmíru Diabolus přichází démoni. Zahajují invazi, ve které se nebojuje jen o Land of Ice, ale i o cestu do vesmíru Constantin.