První věk nového letopočtu

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání

První z věků, který odstartoval nový letopočet. Začal noční můrou. Na Land of Ice dorazila skrz portál armáda démonů a opevnila se kolem něj. Portálem proudily další armády démonů do světa věčného ledu. Jednotliví bohové začali organizovat odvetné akce. Jejich nekoordinované útoky však narážely na armády vedené démoními generály. Nakonec se museli stáhnout z hlavního kontinentu. V těchto nových oblastech se pozvolna zabydlují klany, které posilují moc jednotlivých bohů. Po několika desetiletích klany pochopí, že bez velkých měst na hlavním kontinentu nemají šanci získat převahu. Pozvolna je začínají napadat. Démoní generálové ale okamžitě vrací útoky zpátky a dobývají své města zpět. Armády lidí jsou neustálým přetahováním o města s armádami démonů vyčerpané. Situace je neúnosná až do okamžiku, kdy Vulkán svolá všechny ostatní bohy k jednacímu stolu a navrhne, aby se mohly klany spojovat aliancí, ať jsou jakéhokoliv vyznání. Bohové jsou rozpačití. Dovolit svým poddaným, aby se seskupovali by znamenalo, dát jim sílu se v budoucnu jejich nadvládě vzbouřit. Situace je však natolik vážná, že všichni souhlasí. Dají však lidem limit deseti klanů na alianci. Vzájemná výpomoc jednotlivých aliančních spojenců způsobuje třem démoním generálům velké ztráty. Dh' Arok, Dh' Karn a Dh' Ragh nedobrovolně přiznávají porážku.

Protektor a hlavní velitel démoních vojsk na Land of Ice povolává Dr' Gora, Dr' Ragnara a Dr' Ghor Re Thora. Tito Démoni uštědří lidem mnoho porážek, zvláště poslední jmenovaný. Postupem času jsou však lidské armády natolik silné, že i tyto démony bez větších ztrát poráží. Největší slabinou démonů je jejich neschopnost přiznat si prohru. Než o svých neúspěších informují protektora, lidé se dostávají dostatečně daleko, aby dosáhli na Imperátorův palác. Začne boj o moc, který zatemní lidskou mysl. Umírají milióny lidí na úkor bezhlavého šílenství, a to stát se vítězem. Nakonec vítězí Kronos z klanu Land of Fear. Imperátorův palác přináší svému novému imperátorovi nadlidskou mysl a moc. Nastává doba míru. Lidé se postaví za svého Imperátora. Každý klan přináší do společné armády další a další vojáky. Démoni stojí proti největší síle na Land of Ice. Protektor žádá velkou Matku, královnu všech démonů o pomoc. Situace pro démony je horší a horší. Šest generálů ani společně není schopno porazit novou imperiální armádu. Ta se dostává až k první ze sedmi pevností, které zásobují portál energií. Během pěti týdnů pevnost padá a portál už není možné udržet otevřený neustále. Další pevnosti jsou ohrožené. Nový Imperátor odmítne s démony vyjednávat a zasazuje jim další porážky, když dobije další dvě pevnosti. Poslední armády démonů se shlukují k portálu, kterým už nedokáží proudit další armády. Jeho nestabilita neumožňuje příchod nejmocnější zbraně démonů. Obrovských vyšších ohnivých zplozenců. Protektor se připravuje na závěrečnou bitvu. Podaří se mu v ní postavit tváří v tvář novému Imperátorovi. Ten je díky magické síle, která mu byla předána, nadlidsky silný a tak se souboje nebojí. Hlavní výhodou jeho protivníka jsou však zkušenosti. Protektorovi je více jak dvanáct tisíc let. Zabil už tisíce nepřátel. V souboji je Imperátor zraněn. Před ranou ohnivým mečet, která by ukončila jeho život jej však ochraňuje Æther, bůh ledu. Protektor si uvědomí, že proti sobě nemá člověka. Boj už není jako dříve. Vymění si spolu několik vět o tom, že smrt toho druhého je velice blízko. Jejich vzájemný duel ukončí aktivace obrovského portálu. Začnou jim prolétat bytosti velké jak dospělý mamut. Naráží do země a detonují. Protektor pronese: "To snad ne." Æther se na něj podívá a ptá se: "Co se děje?" Protektor odvětil: "Velká matka sem posílá Dhoogany, posly smrti." Zvláštní tvorové narážejí do země a jejich těla se mění v padesát metrů široké ohnivé koule. Armády lidí v panice ustupují. Bůh ledu vidí, jak jeden z Wurmů skočí po jednom z těch tvorů. Rozdrtí jej ve své tlamě, načež se ozve ohlušující výbuch. Dvě třetiny Wurma, které zbyly po výbuchu zavalí oddíl elfích lučištníků. Z portálu přilétají další stovky těchto sebevražedných tvorů. Najednou zrudne nebe a déšť meteoritů sestřeluje jednoho z útočníků za druhým. Jejich detonace ničí sama sebe. Ačkoliv bůh ledu stojí více jak kilometr od hlavního dění, cítí jak roste teplota vzduchu. Sníh pomalu začíná tát. Obrovská teplota se valí bitevním polem. Intenzita dopadajících meteoritů klesá. Flamekeepeři začínají být unaveni. Stále více a více těchto sebevražedných tvorů se dostává ze žhavého pekla, které jim přichystal Vulkán a napadají ustupující armády. Jeden z tvorů se vznese vysoko k mrakům a střemhlav se rozlétne proti Æthrovi. Ten se škodolibě usměje a natáhne pravou ruku proti nebesům. Něco zamumlá a kolem tvora se objeví tlustá ledová skořápka. Tvor bezmocně dopadne několik metrů od boha ledu a zarazí se hluboko do země. Æther se usměje a řekne: "To si zkoušej na někoho jiného." Pak se pohlídne po protektorovi, ale ten někam zmizel. Pozvedne svůj ledový meč a vydá se zpět. Vidí jak se portál zavřel. Došla mu energie. Teplota kolem něj je obrovská. Potící se válečníci bezmocně utíkají od něj. Ustoupí do základního tábora.

Zde se Vulkán a ostatní seznamují s posledními událostmi. Démonům se podařilo díky posledním pevnostem aktivovat portál a přivolat ty sebevražedné tvory, které otočily průběh bitvy. Podle Dharových špehů, kterým vysoká teplota nevadila, utrpěla obrovské ztráty i armáda démonů. Nejsou zřejmě tak silní proti ohni, jak si všichni původně mysleli. Dralgar Imagar však přinášel horší zprávy. Nový Imperátor byl zabit. Bůh ledu jen zlostně udeřil do stolu, dřevěná deska se rozlomila vejpůl. Myslel si, že jej dokázal ochránit. Byla to těžká rána pro všechny. Lidé teď nemají svého velkého vůdce. Imperátorův palác opět potemněl. Vulkán navrhoval pokračovat v boji dál. Je jasné, že démoni díky sebevražedné taktice získali čas. Pokusí se zprovoznit zbývající čtyři pevnosti a obnovit kontakt se svým domovským světem. Dralgar Imagar hlásil ztráty sedmdesáti šesti procent armády. V armádě už měl jen dvacet sedm Wurmů. Za dnešní bitvu jich ztratil přes tři sta. Vulkán na tom nebyl lépe. FLamekeepeři potřebují alespoň týden na odpočinek. Co se týká ohnivých a lávových golemů, není to nic slavného. Ghoro zakroutil hlavou. Jeho goblini kryli ustupující jednotky. Ztráty přes devadesát šest procent. Dreadd řekl, že válka je ztracená. Má ztráty přes osmdesát procent. Navíc přišel o jeho dvanáct elitních vojáků, Dreaddových vyvolených. Dhar byl relativně v pohodě. Kamenožrouti nápor bez problémů udrželi. Mágové země však už ne. Æther přišel o většinu ledových hyder. Ledoví obři se díky tomu, že byli daleko včas stáhli. Situace nevypadala zrovna dvakrát dobře. Množily se dezerce v řadách ozbrojených vesničanů. Někteří velitelé klanů, kteří přišli o všechno se rozhodli i přes odpor bohů odejít. Bohové se je snažili za každou cenu udržet v hlavním táboře. Nastaly potyčky a ztráty narůstaly. Uprostřed jedné takové potyčky uviděli jak se rozzářil portál. Další armády démonů přicházejí. Vulkán jen řekl: "Je konec." Æther se však na něj otočil a řekl: Ještě počkej, za nedlouho dorazí Černý jestřáb. Možná nám řekne něco víc." Zhruba za hodinu se tak i stalo. Velitel guildy zlodějů však nenesl dobré zprávy. Démoni otevírají portál díky novým runám. Stojí je to zřejmě mnoho, protože přináší jen další runy. Díky runové kombinaci se portál udrží jen chvilku. Snaží se proto zprovoznit pevnosti. Sabotáže bohužel nejsou možné. Vulkán se otočil na Æthra. Ten jen přikývl. Nastal čas se stáhnout. Znovu nabrat sílu a tentokrát se pořádně připravit. O pár dní poté nastala obrovská zima, která vždy následovala po pádu imperátora, a tak ukončila tento věk. První věk démonů.