Vybavení

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání

Nositelné vybavení

Název Pro jednotky Efekt
Prapor stínů Nemrtvé Nemrtvá jednotka získá +1 do útoku a obrany.
Amulet velitele Živé Nenemrtvá a neneživá jednotka získá +1 do iniciativy.
Pírko z anděla Živé Nenemrtvá a neneživá jednotka získá +2 do životů.
Popel padlých válečníků Unikátní a legendární Jednotka je imunní proti ohnivému štítu.
Totem krve Jednotky s druhem útoku 1 Jednotka s druhem útoku 1 získá +1 do damage a -1 od životů.
Koštěná flétna Lichové Lichové vyvolávají o 50% více kostlivců.
Čepec vyvolávače počasá Střelecké Jednotka s druhem útoku 2 nebo 3 získá +10% do poškození.
Kalich ohně Všechny Jednotka získá ohnivý štít 1.
Hůl ohně Unikátní a legendární Jednotka sešle počet životů/2 ohnivých koulí.
Dráp draka Unikátní a legendární Jednotka získá +100% do damage.
Kostěná hůl Unikátní a legendární Jednotka se naučí magii smrti 1.
Ohnivá zbroj Unikátní a legendární Jednotka získá +5 do obrany a ohnivý štít rovnající se dvou násobku jeho damage.
Ledová čepel Unikátní a legendární Jednotka se naučí magii ledu 1.
Plášť slabosti Unikátní a legendární Jednotce klesna počet životů na 1.
Prapor světla Všechny Jednotka získá +50% poškození do steče, pokud je Crinisina získává navíc 50% do útoku a 30% do iniciativy
Slonovinový luk Unikátní a legendární Jednotce je změněn druh útoku na 2.
Druidský rituál Druidové a nemrtví Druidové Druidové a nemrtví Druidové vyvolávají o 50% více Entů.
Prapor starého druidského cechu Druidové a Veledruidové Druidové přivolávají místo Entů Starodávné Enty a Veledruidové přivolávají o 50% více Starodávných Entů.
Hůlka ledu Všechny Jednotka se naučí magii ledu 1.
Hůlka ohně Všechny Jednotka získá ohnivý štít 2.
Prsten Strážce Unikátní a legendární Jednotka získá +20 do obrany a je imunní vůči ohnivému štítu a bleskům.
Boty rychlosti Unikátní a legendární Jednotka získá +5 do iniciativy.
Prapor krvavého šílenství Všechny Jednotka se naučí schopnost dav.
Ohnivá róba Unikátní a legendární Jednotka se naučí magii ohně 3 a získá ohnivý štít 500.
Ohnivý bič Unikátní a legendární Jednotka sešle počet životů/2 ohnivých koulí a získá ohnivý štít 750.
Arianin svazek ohnivého mistrovství Legendární Jednotka se naučí magii ohně 4 a získá ohnivý štít 1000.
Jedovaté střely Střelecké Jednotka s druhem útoku 2 získá +10 do poškození proti živým cílům.
Měděné pláty Všechny Jednotka získá +1 do obrany.
Bronzové pláty Všechny Jednotka získá +2 do obrany.
Žlezné pláty Všechny Jednotka získá +4 do obrany, ale její iniciativa klesne o 1.
Ocelové pláty Všechny Jednotka získá +6 do obrany, ale její iniciativa klesne o 1.
Tvrzené ocelové pláty Všechny Jednotka získá +8 do obrany, ale její iniciativa klesne o 1.
Pláty z temné ocele Všechny Jednotka získá +11 do obrany, ale její iniciativa klesne o 2.
Maska královny Medúz Legendární Jednotka získá magii země 1 a magii smrti 3.
Kouzelnická róba Všechny Jednotka získá +1 do obrany a je imunní vůči ohnivému štítu.
Prokletá kouzelnická róba Jednotky s magii smrti Jednotka získá +3 do obrany a je imunní vůči ohnivému štítu.
Æthrův ledový prapor Všechny Jednotka získá schopnost magie ledu 1 a pokud je Æthrova, získá navíc +3 do iniciativy.
Vulkánův ohnivý prapor Všechny Jednotka získá ohnivý štít +1 a pokud je Vulkánova, získá další +2.
Dharova kamenná standarta Všechny Jednotka získá +4 do obrany a pokud je Dharova, získá dalších +6.
Dralgarův totem života Všechny Jednotka získá +15% do životů a pokud je Dralgarova, získá další 35%.
Dreaddův prapor smrti Všechny Jednotka získá +2 do útoku a obrany a pokud je Dreaddova, získá další +4.
Ghorova standarta s napíchnutou hlavou démona. Všechny Jednotka získá +15% do poškození a pokud je Ghorova, získá další 35%.
Svazek ledového mistrovství Unikátní a legendární Jednotka sešle počet životů/2 ledových koulí a získá ledový štít 30%.
Ledová róba Unikátní a legendární Jednotka se naučí ledový štít 10% a je imunní vůči ohnivému štítu.
Æthrova róba moci Unikátní a legendární Jednotka získá +42 do obrany, ledový štít 80%, imunitu vůči ohnivému štítu a magii ledu 4.
Dalekohled Střelecké Jednotka při střelbě získá -1 do iniciativy, +3 do útoku. Pouze pro jednotky s druhem útoku 2 a 3.
Plášť Mucuse, krále toxických elementálů Všechny Plášť legendárního krále toxických elementálů požene tvé jednotky do útoku. Jednotka získá +20% do útoku, +1 do iniciativy a +25% do poškození.
Prapor krve Všechny Nenemrtvá a neneživá jednotka získá +200% damage do steče, ale její obrana klesna na 1.
Hole silového pole Unikátní Jednotka získá +30 do obrany.
Meč paladina Unikátní Jednotka získá +10 do útoku a +7 do damage. Zároveň se naučí magii světla 1.
Helma ledového válečníka Unikátní Jednotka získá +5 do obrany, je imunní vůči ohnivému štítu a naučí se magii ledu 2.
Prapor bersekra Všechny Jednotka s druhem útoku 1 získá +2 do iniciativy, +20% do útoku a naučí se dav, ale ztratí 25% z obrany.
Dehinátorův meč Legendární Jednotka získá imunitu vůči ohnivému štítu, magii smrti 3, exterminaci a její damage je zvýšen o 200%.
Srdce prokletého Wurma Ragnarokka Všechny Srdce nabyto magií z vesmíru Diabolus. Poskytuje jednotce +5 do útoku, +5 do obrany, +50% do damage a +50% do životů.
Maska Medúzy Unikátní a legendární Jednotka získá Magii země 1.
Amulet beznaděje Unikátní a legendární Jednotka získá Magii smrti 3.
Bronzový meč Všechny Jednotka získá +1 do útoku.
Gladius Všechny Jednotka získá +2 do útoku.
Rytířský jednoruční meč Všechny Jednotka získá +4 do útoku.
Bastard Všechny Jednotka získá +7 do útoku, ale její obrana klesne o 2.
Těžká bojová sekera Všechny Jednotka získá +10 do útoku, ale její obrana klesne o 3.
Katana Všechny Jednotka získá +8 do útoku a +1 do iniciativy.
Drtič lebek Všechny Jednotka získá +3 do útoku, -1 do iniciativy a naučí se schopnost slayer.
Kopí hlupáků Unikátní a legendární Jednotka získá schopnost exterminace.
Excalibur Unikátní a legendární Jednotka získá +15 do útoku, +10 do obrany a +5 do iniciativy.
Kostěná dračí hůl Unikátní a legendární Jednotka získá +300% do damage a naučí se magii smrti 5.
Tutsumasa, ledová dračí čepel Unikátní a legendární Jednotka získá +300% do damage a naučí se magii ledu 2.
Prsten života Unikátní a legendární Jednotka získá magii lesa 2.
Boty slabosti Všechny Jednotce klesne iniciativa na 1.
Ohnivá dračí zbroj Unikátní a legendární Jednotka získá +300% do damage, +5 do obrany a naučí se magii ohne 7.
Pírka z anděla Nenemrtvá a neneživá Jednotka získá +7 do životů.
Rukavice posvěcení Všechny Jednotka získá +100% do poškození proti nemrtvým cílům
Rukavice drtivé síly Všechny Jednotka získá +100% do poškození proti neživím cílům
Mágová róba moci Všechny Posílí přivolávací a vyvolávací mágií jednotky o 10%.
Velemágová róba moci Všechny Posílí přivolávací a vyvolávací mágií jednotky o 50%.

Plány na stavbu

Název Popis Efekt
Mapa k zlatému nalezišti Mapa k nalezení zlatého dolu a plány na jeho stavbu. +5000 zlata za měsíc.
Plán na stavbu školy architektů Podle tohoto plánu budeme schopni postavit školu architektů. Zvýší kapacitu měst o 10%.
Plány na uprchlický tábor Podle tohoto plánu můžeme zřídit uprchlický tábor. Šance na příchod lidí a jednotek.
Mapa k archeologickému nálezišti Po postavení archeologického tábora zde můžeme nalézt spoustu cenných předmětů. Šance na nalezení předmětů, run a artefaktů.

Materiál

Název Popis
Bronzový ingot Bronz s vysokou čistotou.
Železný ingot Železo s vysokou čistotou.
Ocelový ingot Ocel s vysokou čistotou.
Ingot Temné ocele Temná ocel s vysokou čistotou.
Mytrilový ingot Mytril s vysokou čistotou.
Měděný ingot Měď s vysokou čistotou.
Mosazný ingot Mosaz s vysokou čistotou.
Stříbrný ingot Stříbro s vysokou čistotou.
Zlatý ingot Zlato s vysokou čistotou
Mosazné kolečko Mosazné kolečko, které můžete nosit například na prstu nebo ho použít jako součást něčeho většího.
Stříbrné kolečko Stříbrné kolečko, které můžete nosit například na krku nebo ho použít jako součást něčeho většího.
Zlaté kolečko Zlaté kolečko, které by se dalo hodně draze prodat nebo ho můžete použít jako součást něčeho většího.

Plány pro kovárnu

Název Popis
Plány Železných kněží Svitek, který obsahuje plány na stavbu různých strojů. Obsahuje však magickou pečeť. Po jeho použití bude nenávratně zničen.
Detailní plány Železných kněží Svitek, který obsahuje detailní plány na stavbu různých strojů. Obsahuje však magickou pečeť. Po jeho použití bude nenávratně zničen.
Utajené plány Železných kněží Svitek, který obsahuje utajené plány na stavbu různých strojů. Obsahuje však magickou pečeť. Po jeho použití bude nenávratně zničen.

Ostatní


Název Popis
Esence života Vrátí jednoho mrtvého generála k životu.
Nebeský krystal Podle legendy dává naději těm, kteří ji už ztratili.
Střípek naděje Malý kousek modrého krystalu připraví k útoku jakoukoliv armádu.
Pavoučí kokon Z pavoučího kokonu se může vylíhnout třeba pavouk.
Souleaterův zápisník Je to jen pár stránek, ale umožní naší alianci úplně nové tažení.
Ledová formule Pomocí této formule můžeš složit Hůlku ledu, Svazek ledového mistrovství, Ledovou róbu a vytvořit tak Æthrovu róbu moci.