Kouzla

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání

Magie Lesa

Název Efekt Poznámka
Magie Lesa I. Jednotka povolává v boji Enty. Počet přivolaných Entů je přibližně životy jednotky/170.
Počet přivolaných Entů je možné zvýšit vybavením Druidský rituál, který dovolí druidům přivolat o 50% více Entů.
Pokud má jednotka vybavení Prapor starého druidského cechu, přivolává místo Entů Starodávné Enty.
Entové i Starodávní Entové po boji zmizí.
Magie Lesa II. Jednotka povolává v boji Wurmy. Jednotka přivolá 1-6 Wurmů.
Wurmové po boji zmizí.
Magie Lesa III. Jednotka povolává v boji Starodávné Enty Počet přivolaných Starodávných Entů je přibližně životy jednotky/170.
Počet přivolaných Starodávných Entů je možné zvýšit vybavením Prapor starého druidského cechu, který dovolí veledruidům přivolat o 50% více Starodávných Entů.
Starodávní Entové po boji zmizí.
Magie Lesa IV. Jednotka léčí přátelské jednotky. Maximálne může vyléčit počet_léčitelů * životy_léčitele/2.
Mrtvou jednotku není možné vyléčit.
Magie Lesa V. Jednotka léčí přátelské jednotky. Může vyléčit až 10% ze životů, které jednotka mala před bojem.
Mrtvou jednotku není možné vyléčit.


Magie Ledu

Název Efekt Poznámka
Magie Ledu I. Jednotka, která je zasažená tímto útokem dostává -1 do iniciativy. Pokud má jednotka iniciativu menší než 1, tak neútočí.
Šance na úspěšnost je 66%.
Magie Ledu II. Jednotka, která je zasažená tímto útokem dostává -3 do iniciativy. Pokud má jednotka iniciativu menší než 1, tak neútočí.
Šance na úspěšnost je 66%.
Magie Ledu III. Jednotka vyvolá ledové koule, která mají šanci snížit iniciativu jednotce, kterou zasáhnou. Počet vyvolaných ledových koulí je: počet jednotek * 0,5.
Šance na snížení iniciativy ledovou koulí je 33%.
Pokud má jednotka iniciativu menší než 1, tak neútočí.
Pokud ledová koule zabije cíl, útočí na další, maximálně však dvakrát
Magie Ledu IV. Zasažené jednotce je snížena iniciativa o 10, a její obrana je snížena na polovinu. Pokud má jednotka iniciativu menší než 1, tak neútočí.
Magie Ledu V. Zruší zasažené jednotce magii ohně a ohnivý štít.
Magie Ledu VI. Jednotka vytvoří ledovou hradbu.
Magie Ledu VII. Jednotka přivolá magickou bouři. Magická bouře sníží iniciativu všem nepřátelským jednotkám o 20%.
Nefunguje na neživé a nemrtvé jednotky.
Magie Ledu VIII. Jednotka se obětuje a zmrazí nepřátelskou jednotku. O kolik sníží iniciativu je závislé na počtu jednotek.


Magie Ohně

Název Efekt Poznámka
Magie Ohně I. Jednotka sešle ohnivou kouli. Ohnivá koule se po útoku rozpadne.
Pokud ohnivá koule zabije cíl, útočí na další, maximálně však dvakrát.
Magie Ohně II. Jednotka vyvolá impy. Počet přivolaných Impů je přibližně životy jednotky/5.
Impové se po boji rozpadnou na prach.
Magie Ohně III. Jednotka sešle meteorit. Meteorit útočí ve třetím kole.
Pokud meteorit zabije cíl, útočí na další, maximálně však třikrát.
Meteorit se po útoku rozpadne.
Počet vyvolaných meteoritů je: počet jednotek * 0,5
Magie Ohně IV. Jednotka přivolá Ohnivý přízrak. Jednotka může seslat jen jednoho Ohnivého přízraka.
Přízrak po boji zmizí.
Kouzlo je možné naučit unikátní či legendární jednotku pomocí artefaktu Arianin svazek ohnivého mistrovství.
Magie Ohně V. Jednotka sešle rozžhavené magma. Rozžhavené magma se po boji rozpadne.
Magie Ohně VI. Jednotka vytvoří sopku. Jednotka sešle:
Ohnivé koule (počet jednotek * náhodně 200 až 1500).
Rozžhavené magma (počet jednotek * náhodně 50 až 250).
Meteorit (počet jednotek * náhodně 2 až 5).
Magie Ohně VII. Jednotka má šanci na přivolání Stínových draků Počet Stínových draků = počet jednotek * nahodně 0 až 3. Jednotka se po boji rozplyne
Magie Ohně VIII. Jednotka přivolá Stínové ohaře Počet přivolaných Stínových ohařů je přibližně životy jednotky/45. Jednotka se po boji rozplyne
Magie Ohně IX. Jednotka Přivolá stínové bestie Počet přivolaných Stínových bestií je přibližně životy jednotky/45. Jednotka se po boji rozplyne
Magie Ohně X. Tato jednotka přivolává Ohnivý déšť.

Magie Smrti

Název Efekt Poznámka
Magie Smrti I. Jednotka po zabití nepřátelské jednoty vzkřísí část mrtvých jako kostlivce Počet vzkříšených je jedna až počet vyvolávačů *5 (maximálně však počet zabitých).
Kostlivci po boji zůstanou v armádě.
Pokud má Lich kostěnou flétnu, vyvolává o 50% více kostlivců
Magie Smrti II. Jednotka po zabití nepřátelské jednotky vzkřísí část jako Lichy. Počet vzkříšených je počet vyvolávačů * 1 až 2, maximálně však počet zabitých.
Lichové po boji zůstávají v armádě.
Magie Smrti III. Napadená jednotka dostává -5 do iniciativy. Nepůsobí na nemrtvé a neživé jednotky.
Pokud má jednotka iniciativu menší než 1, tak neútočí.
Magie Smrti IV. Napadená jednotka dostane -X do útoku a obrany, kde X je počet útočníků. Jednotka nemůže mít obranu a útok menší než 0.
Magie Smrti V. Jednotka vyvolá 150 až 400 uvězněných duší. Uvězněné duše se po boji rozplynou.
Magie Smrti VI. Jednotka dokáže vytvořit ze zabité jednotky nemrtvé, kteří mají vlastnosti svých předchůdců. Vzkříšené jednotky zůstávají po boji v armádě.
Magie Smrti VII. Jednotka dokáže přivolat prokleté Enty. Prokletí Entové se po boji rozpadnou.
Magie Smrti VIII. Za každou jednotku se sníží útok, obrana a poškození zasaženého soupeře o 0.5%.
Magie Smrti IX. Jednotka po zabití nepřátelské jednoty vzkřísí část mrtvých jako Ghůla. Počet vzkříšených je jedna až počet vyvolávačů *5 (maximálně však počet zabitých).
Ghůlové po boji zůstanou v armádě.
Magie Smrti X. Jednotka přivolá 300 až 800 Uvězněných duší. Uvězněné duše se po boji rozplynou.
Magie Smrti XI. Jednotka oslabuje živého protivníka o počet jednotek sesilatele. Napadená jednotka dostane -X do HP, kde X je počet útočníků Jednotka nemůže mít život menší než 1.
Magie Smrti XII. Jednotka po zabití nepřátelské jednoty vzkřísí část mrtvých jako Upíra. Počet vzkříšených je jedna až počet vyvolávačů (maximálně však počet zabitých) /2.
Upíři po boji zůstanou v armádě. Pokud má ArciLich kostěnou flétnu, vyvolává o 50% více Upírů

Magie Země

Název Efekt Poznámka
Magie Země I. X útočníků s touto magií promění stejný počet nepřátel v kámen, který se posléze rozpadne. Pokud má jednotka s magii země útok 1 a protivník má ohnivý štít, tak jej ohnivý štít zraní dříve.
Magie Země II. Jednotka v prvním kole přidá X% obrany, kde X je počet sesilatelů kouzla.


Magie Světla

Název Efekt Poznámka
Magie Světla I. X útočníků s touto magií promění stejný počet nemrtvých nepřátel v prach. Pokud má jednotka s magii světla útok 1 a protivník má ohnivý štít, tak jej ohnivý štít zraní dříve.
Magie Světla II. Jednotka získá +20% do obrany každé kolo.
Magie Světla III. Jednotka získá +20% do útoku každé kolo.
Magie Světla IV. Jednotka získá +20% do iniciativy každé kolo.
Magie Světla V. Všechny jednotky Crinis nebo jednotky ovládající libovolnou magii světla, získají +1 do iniciativy a navíc se jejich steč zvedne o 5 x jejich poškození, platí i pro jednotky bez steče.


Magie Prastarých

Název Efekt Poznámka
Magie Prastarých I. Všechny vyvolané jednotky na jedno použití dostanou iniciativu 0.
Magie Prastarých II. Jednotka přivolá energetické služebníky. Počet vyvolaných je: počet jednotek * 10.


Multimagie

Název Efekt Poznámka
Multimagie I. Jednotka si volí, jestli bude kouzlit:
Magii ohně 1.
Magii ledu 1.
Magii smrti 4.
Výběr kouzla je vždy před bojem.
Multimagie II. Jednotka si volí, jestli bude kouzlit:
Magii ohně 3.
Magii ohně 4.
Výběr kouzla je vždy před bojem.
Multimagie III. Jednotka si volí, jestli bude kouzlit:
Magii světla 2.
Magii světla 3.
Magii světla 4.
Výběr kouzla je vždy před bojem.