Schopnosti

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání
Název Popis Efekt
Dav Jednotka se bezohledně rozběhne a prorazí skrz nepřátelskou linii, nehledě na své ztráty. Čím víc je útočníků, tím víc je jednotka posílena. Jednotka se ve větším počtu stává silnější, ale zranitelnější.
Exterminace Jednotka je cvičená v zabíjení jakýchkoliv živých a nemrtvých jednotek. Před každým bojem má prostudované slabiny nepřátelských jednotek a dokáže je využít k jejich likvidaci. X útočníků s touto schopností zabije stejný počet nepřátel.
Imunita proti ohnivému štítu Jednotka s touto schopností dokáže odolat ohnivému štítu nepřátel. Jednotka ignoruje ohnivý štít.
Imunita led Jednotka má šanci na zablokováni některých kouzel ledu.
Imunita proti mágii Jednotka má šanci na zablokováni kouzel, které na ni působí.
Multi útok Některé jednotky mají více hlav nebo jsou natolik dobře vytrénované, že dokáží uštědřit více ran za kolo. Jednotka útočí víckrát za kolo.
Nemrtvý Pomocí temné magie je možné vzkřísit padlé válečníky nebo mocné kouzelníky. Tyto jednotky jsou pak odolné proti některým kouzlům a jedům, ale také náchylné na jiné. Jednotka je nemrtvá.
Neživý Neživá jednotka necítí bolest, ani utrpení. Jsou to jednotky stvořené pomocí magie z neživých věcí, jako je přízrak, kamení, či bahno. Tato jednotka je imunní proti některým kouzlům a jedům. Jednotka je neživá.
Ohnivý štít Některé jednotky, jejichž podstatou je oheň, se dokážou bránit ohnivým štítem. Ten zraní případné útočníky. Je tak výbornou ochranou před jednotkami, které ovládají zkamenění. Ohnivý štít mají i někteří vyznavači boha ohně a jednotky démonů. Pokud útočník také ovládá ohnivý štít, tak se ohnivé štíty navzájem vyruší. Ohnivý štít zraní za X * počet jednotek.
Ledový štít Ledový štít sníží iniciativu útočníka o X%. X je individuální u každé jednotky s touto schopností.
Otrávený útok Jednotka získá X% do poškození proti živým jednotkám. X je individuální u každé jednotky s touto schopností.
Svatý útok Jednotka získá X% do poškození proti nemrtvým jednotkám. X je individuální u každé jednotky s touto schopností.
Drtivý útok Jednotka získá X% do poškození proti neživým jednotkám. X je individuální u každé jednotky s touto schopností.
Sabotáž Strategie na bitevním poli je velice důležitá a štěstí přeje připraveným. Jednotky, které ovládají tuto schopnost jsou velkým přínosem pro armádu. Na začátku bitvy se vplíží do nepřátelského tábora a sabotují nejsilnější z jednotek. Ta je pak v boji slabší a nezpůsobuje takové zranění. Sníží zasažené jednotce poškození o počet sabotérů. Nikdy však pod 1.
Slayer Jednotky, které disponují touto schopností, ignorují soupeřovu obranu a útočí stále se stejným poškozením. Tuto schopnost mají například těžké obléhací zbraně. Najdou se však i velice dobře vycvičené jednotky, jasným příkladem jsou Æthrovi ledoví válečníci. Pokud jednotka útočí na cíl, který má vyšší obranu, než má tato jednotka útok, tak tím zranění jednotky nebude ovlivněno.
Steč Najde se pár jednotek, které se bezohledně rozběhnou proti nepříteli a využijí svojí rychlosti k udělení co možná co největšího poškození. Nejznámějším jsou Rytíři temnoty, ale najde se i mnoho dalších. Ve třetím kole jednotka získá +X do poškození.
Temný křik Temný křik je mocnou zbraní, která posiluje nemrtvé a zastrašuje živé. Postavit se proti armádě, posílené temným křikem je často nadlidský úkol. Jednotka v prvním kole přidá 5*X^0.7 až 4,5*X^0.8 % do útoku, obrany, poškození a iniciativy nemrtvým jednotkám, kde X je počet sesilatelů kouzla.
Unikátní jednotka Jednou za čas se najde hrdina, který je prostě nenahraditelný. Takovýto hrdina pak může nosit vybavení, artefakty a relikvie určené pouze pro unikátní jednotky. Nejznámějšími jsou Generál starého impéria, Dreaddův vyvolený a Gobliní hrdina. Samozřejmě i ty se můžeš stát unikátním hrdinou, stačí vzít meč a postavit se do čela svých vojsk. Jednotka je označena zlatou barvou.
Legendární jednotka Jednou za čas se se objeví hrdina, který se díky svým činům stane velice známým. Lidé jej opěvují a skládají pro něj básně. Takovýto hrdina je pak schopen nosit vybavení, artefakty a relikvie určené pro unikátní a legendární jednotky. Jednotka je označena oranžovou barvou.
Vzkříšení Jednotka, která ovládá tuto schopnost má šanci, že po smrti znovu povstane. Je zde 66% šance na zaktivování kouzla, které oživí 50-100% padlých jednotek.
Toxicita Jednotka získá X% do poškození. X je individuální u každé jednotky s touto schopností.
Síť Jednotka dokáže paralyzovat zasaženou jednotku. Šance na paralýzu je 33%. Zasažená jednotka je paralyzována na jedno kolo.
Gobliní výsadek Jednotka vyloží (počet * X) Gobliních paragánů. X je individuální u každé jednotky s touto schopností.
Toxický štít Některé jednotky, jež ovládli tajemství toxicity, se dokážou bránit toxickým štítem, který zraňuje útočníky. Toxický štít zraní za X * počet jednotek.
Platí jen proti živým jednotkám s druhem útoku 1.
Globální poškození Jednotka se dostane do dosahu nepřátel, kde sebeobětavě vybouchne a zabije nepřítele. Jednotka se po útoku rozpadne.
Nepředvídatelnost Jednotka dokáže zaútočit na jakoukoliv nepřátelskou jednotku na bojišti. Jednotka útočí na náhodné cíle. Jednotky s druhem útoku 1 mají vyšší prioritu.
Konstrukce Jednotka dokáže vytvořit konkrétní jednotku, její počet závisí na počtu konstruktérů. Jednotka se může lišit od typu jednotky konstruktérů.
Gobliní síla Ghoro dej nám sílu. Ghoro dej nám sílu. Ghoro!!! Jednotka v prvním kole přidá X% do poškození a ubere X% do obrany gobliním jednotkám, kde X je počet sesilatelů kouzla.
Dezorientace Jednotka dokáže dezorientovat protivníka a sníží tak její poškození o X%. X je individuální u každé jednotky s touto schopností.
Block Jednotka blokuje část nepřátelského zranění. Jednotka sníží utrpěné zranění o X%.
Tvrdá kůže Jednotka má extrémně tvrdou kůži a proto blokuje útočící jednotce schopnost slayera. Dále pak útočícím jednotkám při jejich útoku ztupí zbraně a sníží tak jejich útok, pokud to byli jednotky s druhem útoku 1. Jednotka blokuje nepříteli schopnost Slayer.
Po útoku snižuje útočící jednotce útok, pokud má druh útoku 1.
Kanibalizmus Jednotka požírá mrtvé a tím léčí sama sebe. Jestli je jednotka zraněná a způsobí poškození, tak dokáže proměnit část poškození do vlastních životů
Vyhnutí Jednotka se dokáže vyhnout jakémukoliv útoku (klasicky útok, magie, schopnosti) Šance na vyhnutí se je X%.
X je individuální u každé jednotky s touto schopností.
Létání Jednotka umí létat. aktuálně bez efektu - pracuje se na něm...