Kategorie:Dhar

Z Knihovna Land of Ice
(Přesměrováno z Dhar)
Přejít na: navigace, hledání

Je to mocný bůh země, který byl ve svém světe nejmocnější ze všech bohů. Dharovy armády si zakládaly převážně na síle z kamenů a této síle nedokázali zdejší bohové konkurovat. Ti, jež měli odvahu se mu postavit, byli zničeni dříve, než se zmohli na odpor. Svět Tecra, ze kterého Dhar pocházel byl také nazývám svět létajících ostrovů. Obrovská magie nadnášela kusy skal v nekonečných výškách. Na těchto skalách žily celé národy.

Historie Dhara

Jednoho dne se Dhar rozhodl, že všechny tyto létající skály spojí v jednu velkou pevninu. Postavil obrovské létající lodě, které poháněla magická ruda, zvaná Modrá duše. Tato ruda se těžila na jediném z létajících kamenů. Dhar však nevěděl, že na jednom z ostrovů měla základnu Rada mocných. Na tuto základnu zaútočil. Město, které dodávalo bohům Rady mocných desetitisíce lidí na stavbu portálu, bylo zničeno. Uplynulo několik let a na Tecru byl vyslán Radou mocných bůh Vulkán. Ten měl prozkoumat, co se stalo se základnou. Po zjištění, že ji zničil dhar, požádal Vulkán Radu mocných, aby směl tento svět dobýt a Dhara zabít. Rada mocných souhlasila. Do světa Tecra přišla armáda a pod vedením Vulkána dobyla takřka celý svět. S výjimkou skály, kde se těžila ruda Modrá duše. Dhar ji ve snaze zvrátit vývoj války odpálil všechnu najednou. Došlo k obrovskému výbuchu. Svět Tecra se začal hroutit sám do sebe. Mohutná energie, která se uvolnila z rudy, otevřela portál do světa nikoho. Létající skály, které ještě byly svobodné se přemístily na tento svět. Dhar utekl neznámo kam.

Vlekly se staletí a Rada mocných po Dharovi pátrala. Našla jej roku 201 starého letopočtu, známého jako konec prvního věku starého letopočtu. Dhar byl zajat a uvrhnut na Land of Ice. Po zjištění, že je zde uvězněn i jeho protivník, který jej porazil, se Dhar přidal k bohům dobra a rozhodl se Vulkána porazit.

Dhar si zakládá na ekonomické síle, proto budeš potřebovat co nejvíce vesnic, osad a měst.


Budovy

Pořadí Budova Jednotka Bonus pro předchozí budovy Cena vylepšení Efekt
2 Neklidná bažina Oživlé bahno Dobýt Mucusovu pevnost
Změní Neklidnou bažinu na Toxickou bažinu
-> Toxická bažina Toxické oživlé bahno
2 Horské cvičiště Kamenný válečník 5 x Runa 2.png
Změní Horské cvičiště na Mramorové cvičiště
-> Mramorové cvičiště Mramorový válečník 20 x Runa 2.png
Změní Mramorové cvičiště na Onyxové cvičiště
-> Onyxové cvičiště Onyxový válečník 50 x Runa 2.png
Změní Onyxové cvičiště na Topazové cvičiště
-> Topazové cvičiště Topazový válečník

3 Bahenní jeskyně Bahenní ještěr Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250 Dobýt Mucusovu pevnost
Změní Bahenní jeskyni na Toxickou jeskyni
-> Toxická jeskyně Toxický bahenní ještěr Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250

3 Skála Kamenný golem Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250 10 x Runa 2.png
Změní Skálu na Mramorový důl
-> Mramorový důl Mramorový golem Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250 50 x Runa 2.png
Změní Mramorový důl na Onyxový důl
-> Onyxový důl Onyxový golem Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250 100 x Runa 2.png
Změní Onyxový důl na Topazový důl
-> Topazový důl Topazový golem Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250

4 Bahenní bludiště Minotaurus Zvyšuje rekrut Bahennich Jesteru + odehráno tahů/200 Dobýt Mucusovu pevnost
Změní Bahenní bludiště na Toxické bludiště
-> Toxické bludiště Toxický Minotaurus Zvyšuje rekrut Toxický bahenní ještěr + odehráno tahů/175
4 Kamenné údolí Kamenožrout Zvyšuje rekrut Kamenných golemů + odehráno tahů/1000
Zvyšuje rekrut Mramorových golemů + odehráno tahů/900
Zvyšuje rekrut Onyxových golemů + odehráno tahů/800
Zvyšuje rekrut Topazových golemů + odehráno tahů/700
200 x Runa 2.png
Změní Kamenné údolí na Mramorové údolí
-> Mramorové údolí Mramorožrout Zvyšuje rekrut Kamenných golemů + odehráno tahů/1000
Zvyšuje rekrut Mramorových golemů + odehráno tahů/900
Zvyšuje rekrut Onyxových golemů + odehráno tahů/800
Zvyšuje rekrut Topazových golemů + odehráno tahů/700
350 x Runa 2.png Změní Mramorové údolí na Onyxové údolí
-> Onyxové údolí Onyxožrout Zvyšuje rekrut Kamenných golemů + odehráno tahů/1000
Zvyšuje rekrut Mramorových golemů + odehráno tahů/900
Zvyšuje rekrut Onyxových golemů + odehráno tahů/800
Zvyšuje rekrut Topazových golemů + odehráno tahů/700
600 x Runa 2.png Změní Onyxové údolí na Topázové údolí
-> Topázové údolí Topazožrout Zvyšuje rekrut Kamenných golemů + odehráno tahů/1000
Zvyšuje rekrut Mramorových golemů + odehráno tahů/900
Zvyšuje rekrut Onyxových golemů + odehráno tahů/800
Zvyšuje rekrut Topazových golemů + odehráno tahů/700
5 Posvátný bahenní tok Bahenní had Zlevňuje Kamenožrouty a Mramorové Kamenožrouty o 2 vybaveníí
Zvyšuje rekrut Minotaurus + odehráno tahů/750
Bahenní jeskyně rekrutuje také Bahenní ještěry s kuší
Dobýt Mucusovu pevnost
Změní Posvátný bahenní tok na Toxický bahenní tok
-> Toxický bahenní tok Toxický bahenní had Zlevňuje Kamenožrouty a Mramorové Kamenožrouty o 2 vybavení
Zvyšuje rekrut Toxický Minotaurus + odehráno tahů/600
Bahenní jeskyně rekrutuje také Toxické ještěry s kuší
5 Palác země Mág země Zlevňuje Kamenožrouty a Mramorové Kamenožrouty o 2 vybavení 500 x Runa 2.png
Změní Palác země na Palác matky Země
-> Palác matky Země Velemág země Zlevňuje Kamenožrouty a Mramorové Kamenožrouty o 2 vybavení
Bonusy a kouzla Postavit Gigantický chrám 1 x Nebeský krystal
Zboří domoobranu
Povolá 1x Kamenný kraken