Kategorie:Dhar

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání

Je to mocný bůh země, který byl ve svém světe nejmocnější ze všech bohů. Dharovy armády si zakládaly převážně na síle z kamenů a této síle nedokázali zdejší bohové konkurovat. Ti, jež měli odvahu se mu postavit, byli zničeni dříve, než se zmohli na odpor. Svět Tecra, ze kterého Dhar pocházel byl také nazývám svět létajících ostrovů. Obrovská magie nadnášela kusy skal v nekonečných výškách. Na těchto skalách žily celé národy.

Historie Dhara

Jednoho dne se Dhar rozhodl, že všechny tyto létající skály spojí v jednu velkou pevninu. Postavil obrovské létající lodě, které poháněla magická ruda, zvaná Modrá duše. Tato ruda se těžila na jediném z létajících kamenů. Dhar však nevěděl, že na jednom z ostrovů měla základnu Rada mocných. Na tuto základnu zaútočil. Město, které dodávalo bohům Rady mocných desetitisíce lidí na stavbu portálu, bylo zničeno. Uplynulo několik let a na Tecru byl vyslán Radou mocných bůh Vulkán. Ten měl prozkoumat, co se stalo se základnou. Po zjištění, že ji zničil dhar, požádal Vulkán Radu mocných, aby směl tento svět dobýt a Dhara zabít. Rada mocných souhlasila. Do světa Tecra přišla armáda a pod vedením Vulkána dobyla takřka celý svět. S výjimkou skály, kde se těžila ruda Modrá duše. Dhar ji ve snaze zvrátit vývoj války odpálil všechnu najednou. Došlo k obrovskému výbuchu. Svět Tecra se začal hroutit sám do sebe. Mohutná energie, která se uvolnila z rudy, otevřela portál do světa nikoho. Létající skály, které ještě byly svobodné se přemístily na tento svět. Dhar utekl neznámo kam.

Vlekly se staletí a Rada mocných po Dharovi pátrala. Našla jej roku 201 starého letopočtu, známého jako konec prvního věku starého letopočtu. Dhar byl zajat a uvrhnut na Land of Ice. Po zjištění, že je zde uvězněn i jeho protivník, který jej porazil, se Dhar přidal k bohům dobra a rozhodl se Vulkána porazit.

Dhar si zakládá na ekonomické síle, proto budeš potřebovat co nejvíce vesnic, osad a měst.


Budovy

Pořadí Budova Podmínky Cena Jednotka Vlastnosti
2 Neklidná bažina Vesnice: 10 1,000 zlatých Oživlé bahno
Tajemství toxicity* -> Toxická bažina Toxické oživlé bahno
2 Horské cvičiště Vesnice: 10 1,000 zlatých Kamenný válečník
5 x Runa 2.png -> Mramorové cvičiště Mramorový válečník
20 x Runa 2.png -> Onyxové cvičiště Onyxový válečník
50 x Runa 2.png -> Topazové cvičiště Topazový válečník
3 Bahenní jeskyně Osada: 10 75,000 zlatých
1 x Runa 2.png
Bahenní ještěr Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250
Tajemství toxicity* -> Toxická jeskyně Toxický bahenní ještěr Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250
3 Skála Osada: 10 50,000 zlatých Kamenný golem Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250
10 x Runa 2.png -> Mramorový důl Mramorový golem Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250
50 x Runa 2.png -> Onyxový důl Onyxový golem Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250
100 x Runa 2.png -> Topazový důl Topazový golem Zvyšuje rekrut Oživlého bahna + odehráno tahů/250
4 Bahenní bludiště Město: 3 30 x Runa 1.png
10 x Runa 2.png
Minotaurus Zvyšuje rekrut Bahennich Jesteru + odehráno tahů/200
Tajemství toxicity* -> Toxické bludiště Toxický Minotaurus Zvyšuje rekrut Toxický bahenní ještěr + odehráno tahů/175
4 Kamenné údolí Město: 3 450,000 zlatých
15 x Runa 2.png
Kamenožrout Zvyšuje rekrut Kamenných golemů + odehráno tahů/1000
Zvyšuje rekrut Mramorových golemů + odehráno tahů/900
Zvyšuje rekrut Onyxových golemů + odehráno tahů/800
Zvyšuje rekrut Topazových golemů + odehráno tahů/700
200 x Runa 2.png -> Mramorové údolí Mramorožrout Zvyšuje rekrut Kamenných golemů + odehráno tahů/1000
Zvyšuje rekrut Mramorových golemů + odehráno tahů/900
Zvyšuje rekrut Onyxových golemů + odehráno tahů/800
Zvyšuje rekrut Topazových golemů + odehráno tahů/700
350 x Runa 2.png -> Onyxové údolí Onyxožrout Zvyšuje rekrut Kamenných golemů + odehráno tahů/1000
Zvyšuje rekrut Mramorových golemů + odehráno tahů/900
Zvyšuje rekrut Onyxových golemů + odehráno tahů/800
Zvyšuje rekrut Topazových golemů + odehráno tahů/700
600 x Runa 2.png -> Topázové údolí Topazožrout Zvyšuje rekrut Kamenných golemů + odehráno tahů/1000
Zvyšuje rekrut Mramorových golemů + odehráno tahů/900
Zvyšuje rekrut Onyxových golemů + odehráno tahů/800
Zvyšuje rekrut Topazových golemů + odehráno tahů/700
5 Posvátný bahenní tok Město: 10 50 x Runa 2.png
10 x Runa 4.png
Bahenní had Zlevňuje Kamenožrouty a Mramorožrouty o 2 vybavení
Zlevňuje Onyxožrouty a Topazorožrouty o 3 vybavení
Zvyšuje rekrut Minotaurus + odehráno tahů/750
Bahenní jeskyně rekrutuje také Bahenní ještěry s kuší
Tajemství toxicity* -> Toxický bahenní tok Toxický bahenní had Zlevňuje Kamenožrouty a Mramorožrouty o 2 vybavení
Zlevňuje Onyxožrouty a Topazorožrouty o 3 vybavení
Zvyšuje rekrut Toxický Minotaurus + odehráno tahů/600
Bahenní jeskyně rekrutuje také Toxické ještěry s kuší
5 Palác země Město: 10 1,000,000 zlatých
50 x Runa 2.png
Mág země Zlevňuje Kamenožrouty a Mramorožrouty o 2 vybavení
Zlevňuje Onyxožrouty a Topazorožrouty o 3 vybavení
500 x Runa 2.png -> Palác matky Země Mág země
Velemág země
Je 1/3 šance, že přijde Velemág země místo Mága země
Zlevňuje Kamenožrouty a Mramorožrouty o 2 vybavení
Zlevňuje Onyxožrouty a Topazorožrouty o 3 vybavení
Bonusy a kouzla Postavit Gigantický chrám 25,000,000 zlatých Kamenný kraken Zboří domoobranu.
Umožňuje povolat Kamenného krakena. (cena: 1x Nebeský krystal)
Umožňuje získat Tajemství toxicity v Mucusově pevnosti. (potřeba si promluvit s generálem)
  • Tajemství toxicity získá klan dobytím Mucusovy pevnosti (Plenění) po postavení Gigantického chrámu a rozhovoru s Generálem (o tom, jak by šlo ještě posílit, kdy právě tehdy generál poradí hledat zmíněné Tajemství toxicity, čímž umožní klanu ho získat).