Kategorie:Vulkán

Z Knihovna Land of Ice
(Přesměrováno z Vulkán)
Přejít na: navigace, hledání

Je to bůh ohně. Jeho schopnosti vést armády do boje byly zapsány do nespočtu básní, legend a mýtů. Byl vojevůdcem svatých armád, které vedly dobyvačné tažení ve jménu Rady mocných. Jediní, kdo mohou soupeřit s bohy jsou draci a Titáni. Jeho úkolem bylo vyhladit národ Etherských draků, kteří se postavili na stranu Titánů. Válka, která trvala tisíce let a zúčastnili se ji lidé ze stovek světů. Nakonec byli Etherští draci zahnáni do světa nikoho. Gigantické pustiny, které byly nespočetněkrát větší, než největší ze světů. Draci se společně se zbytkem armády Titánů připravují na odvetný útok. Vulkán dostal rozkaz zaútočit na tento svět. To však odmítl s tím, že armáda není připravená. Byl připraven odejít do ústraní, ale cestu mu zkřížila dcera Představeného Rady mocných. Představený však považoval Vulkána za slabocha. Nemohl připustit, aby jeho dcera byla s někým, jako je Vulkán. Obvinil jej ze zrady a odsoudil k věčnosti na Land of Ice. Vulkán bojuje na straně zla, protože doufá, že jednoho dne nasbírá dostatek dračích srdcí, ze kterých se vyrábí runy dračí krve. Ty potřebuje na jeho cestu zpět. Neví však, že jeho láska jej následovala na Land of Ice.

Budovy

Ze začátku stačí Vulkánovi málo, jen předzvěst. Bůh ohně je však vynikajícím stratégem, proto ví, že velkou armádu vybuduješ jen s dobrou infrastrukturou. Takže budeš potřebovat nejedno město.

Pořadí Budova Podmínky Cena Jednotka Vlastnosti
1 Chrám Věčného ohne Chrám Ohnivé Sekty 300 x Runa 3.png Akolyta věčného ohne zboří domobranu
Chrám Věčného ohne dodává vybavení do Chrámu Ohnivé Sekty
Zvyšuje rekrut Magmatických golemů + Runa 3.png/100
2 Ohnivá sekta Vesnice: 7 1,200 zlatých Mág ohně
50 x Runa 3.png -> Chrám Ohnivé Sekty Mág ohně Mění rekrut Mágů ohně na 2 * počet měst
Zvyšuje rekrut Arcimágů ohně + odehráno tahů/1000
Umožňuje vylepšit Věčný oheň a postavit Chrám Věčného ohně
3 Ohnivé jezero Předzvěst: 100 75,000 zlatých Ohnivý golem v Ohnivé sektě (Chrámu Ohnivé Sekty) se rekrutují také Arcimág ohně
Věčný Oheň -> Lávové jezero Lávový golem v Ohnivé sektě (Chrámu Ohnivé Sekty) se rekrutují také Arcimág ohně
100 x Runa 3.png -> Magmatické jezero Magmatický golem v Ohnivé sektě (Chrámu Ohnivé Sekty) se rekrutují také Arcimág ohně
4 Věčný oheň Předzvěst: 800
Město: 1
175,000 zlatých
5 x Runa 1.png
5 x Runa 2.png
1 x Runa 3.png
Ohnivý fénix Předělá Ohnivé jezero na Lávové jezero
50 x Runa 4.png -> Věčný oheň Ohnivý fénix
Anděl věčného ohne
Snižuje cenu Ohnivých fénixů
ve Věčném Ohni se rekrutují také Andělé věčného ohne
5 Ohnivý palác Předzvěst: 2000
Město: 10
2,000,000 zlatých
10 x Runa 3.png
Flamekeeper


Bonusy a kouzla

Cena kouzla Vyžaduje Efekt
3 x Runa 4.png Věčný oheň Přidá 1 - 10 Ledových Fénixů
10 x Runa 6.png
1000 x Magmatický golem
Magmatické jezero
všechny budovy musí být zaslíbené Vulkánovi
Spojí 1000 Magmatických golemů do jednoho Magmatického obra
300 x Runa 3.png Chrám Ohnivé Sekty
Ohnivý palác
všechny budovy musí být zaslíbené Vulkánovi
Domobranu přetvoří na Chrám Věčného ohne
rekrut se změní na Akolyta věčného ohne
Chrám Věčného ohne dodává vybavení do (Chrámu) Ohnivé Sekty
750 x Runa 3.png všechny budovy musí být zaslíbené Vulkánovi K armádě se připojí Flamekeeper Lord
všechny budovy musí být zaslíbené Vulkánovi Každé kolo přichází 1 + odehráno tahů/1000 Efreetů
Chrám Věčného ohne
Ohnivá sekta nebo Chrám ohnivé sekty
všechny budovy musí být zaslíbené Vulkánovi
Namísto Efreetů každé kolo přichází 1 + odehráno tahů/1000 Efreetích šamanů


Druhá větev:

Pořadí Budova Podmínky Cena Jednotka Vlastnosti
1 Stínový portál 1. úrovně Stínová Věž 1,000 x Runa 1.png - zboří domobranu
+100% počet krvavých obětí
2,000 x Runa 1.png -> Stínový portál 2. úrovně - +300% / 250% / 200% počet krvavých obětí do 2./3./5. budovy
4,000 x Runa 1.png -> Stínový portál 3. úrovně - +600% / 450% / 300% počet krvavých obětí do 2./3./5. budovy
10,000 x Runa 1.png -> Stínový portál 4. úrovně - +1100% / 800% / 500% počet krvavých obětí do 2./3./5. budovy
20,000 x Runa 1.png -> Stínový portál 5. úrovně - +1700% / 1100% / 800% počet krvavých obětí do 2./3./5. budovy
2 Obětní Jámy Vesnice: 7 1,000 zlatých
1 x Runa 1.png
Stínový medvěd
Obřad Věčného plamene -> Ohnivé Obětní Jámy Stínový ohnivý medvěd
3 Chrám Padlých Předzvěst: 100 10 x Runa 1.png
1 x Runa 3.png
Stínová valkýra Zvyšuje rekrut Stínových medvědu
Dodává krvavé oběti do Obětních Jam
Obřad Věčného plamene -> Ohnivý Chrám Padlých Stínová ohnivá valkýra Zvyšuje rekrut Stínových ohnivých medvědu
Dodává krvavé oběti do Ohnivých Obětních Jam
4 Stínová Věž Předzvěst: 800
Město: 1
10 x Runa 3.png Stínový mág Zvyšuje rekrut Stínových medvědu, Stínových valkýr
Dodává krvavé oběti do Obětních Jam
Obřad Věčného plamene -> Ohnivá Stínová Věž Stínový arcimág Zvyšuje rekrut Stínových ohnivých medvědu, Stínových ohnivých valkýr
Dodává krvavé oběti do Ohnivých Obětních Jam
5 Dračí Skála Předzvěst: 2000
Město: 10
50 x Runa 1.png
15 x Runa 3.png
Stínový drak Zvyšuje rekrut Stínových medvědu, Stínových valkýr, Stínových mágu
Dodává krvavé oběti do Obětních Jam
Obřad Věčného plamene -> Ohnivá Dračí Skála Stínový ohnivý drak Zvyšuje rekrut Stínových ohnivých medvědu, Stínových ohnivých valkýr, Stínových arcimágu
Dodává krvavé oběti do Ohnivých Obětních JamBonusy a kouzla

Cena kouzla Vyžaduje Efekt
všechny budovy musí být zaslíbené Vulkánovi Každé kolo přichází 1 + odehráno tahů/1000 Efreetů
750 x Runa 3.png všechny budovy musí být zaslíbené Vulkánovi K armádě se připojí Flamekeeper Lord
333 x Runa 3.png Stínová Věž
všechny budovy musí být zaslíbené Vulkánovi
Provede Obřad Věčného plamene, vylepší stínové budovy a umožní stínům využívat oheň
1000 x Runa 1.png Stínová Věž Vytvoří stínový portál
Stínový portál Namísto Efreetů každé kolo přichází 1 + odehráno tahů/1000 Stínový Efreet
vyšší level stínového portálu zaručuje vyšší přísun efreetu (testuje se...)