Kategorie:Vulkán

Z Knihovna Land of Ice
(Přesměrováno z Vulkán)
Přejít na: navigace, hledání

Je to bůh ohně. Jeho schopnosti vést armády do boje byly zapsány do nespočtu básní, legend a mýtů. Byl vojevůdcem svatých armád, které vedly dobyvačné tažení ve jménu Rady mocných. Jediní, kdo mohou soupeřit s bohy jsou draci a Titáni. Jeho úkolem bylo vyhladit národ Etherských draků, kteří se postavili na stranu Titánů. Válka, která trvala tisíce let a zúčastnili se ji lidé ze stovek světů. Nakonec byli Etherští draci zahnáni do světa nikoho. Gigantické pustiny, které byly nespočetněkrát větší, než největší ze světů. Draci se společně se zbytkem armády Titánů připravují na odvetný útok. Vulkán dostal rozkaz zaútočit na tento svět. To však odmítl s tím, že armáda není připravená. Byl připraven odejít do ústraní, ale cestu mu zkřížila dcera Představeného Rady mocných. Představený však považoval Vulkána za slabocha. Nemohl připustit, aby jeho dcera byla s někým, jako je Vulkán. Obvinil jej ze zrady a odsoudil k věčnosti na Land of Ice. Vulkán bojuje na straně zla, protože doufá, že jednoho dne nasbírá dostatek dračích srdcí, ze kterých se vyrábí runy dračí krve. Ty potřebuje na jeho cestu zpět. Neví však, že jeho láska jej následovala na Land of Ice.

Budovy

Ze začátku stačí Vulkánovi málo, jen předzvěst. Bůh ohně je však vynikajícím stratégem, proto ví, že velkou armádu vybuduješ jen s dobrou infrastrukturou. Takže budeš potřebovat nejedno město.

První větev:

Pořadí Budova Jednotka Bonus pro předchozí budovy
1300 x Runa 3.png -> Chrám Věčného ohneAkolyta věčného ohneChrám Věčného ohne dodáva vybavení do Chrámu Ohnivé Sekty
Zvyšuje rekrut Magmatických golemů + Runa 3.png/100
2Ohnivá sektaMág ohně
50 x Runa 3.png -> Vylepšení na: Chrám Ohnivé Sekty Mág ohně Zvyšuje rekrut Mágů ohně
Zvyšuje rekrut Arcimágů ohně + odehráno tahů/1000
Umožňuje vylepšit Věčný oheň a postavit Chrám Věčného ohně
3Ohnivé jezeroOhnivý golemv Ohnivé sektě se rekrutí také Arcimág ohně
Věčný Oheň -> Vylepšení na: Lávové jezero Lávový golem v Ohnivé sektě se rekrutí také Arcimág ohně
100 x Runa 3.png -> Vylepšení na: Magmatické jezero Magmatický golem v Ohnivé sektě se rekrutí také Arcimág ohně
4Věčný oheňOhnivý fénixPředělá Ohnivé jezero na Lávové jezero
50 x Runa 4.png -> Vylepšení na: Věčný oheň Ohnivý fénix Snižuje cenu Ohnivých fénixů
ve Věčném Ohni se rekrutí také Anděl věčného ohne
5Ohnivý palácFlamekeeper

Druhá větev:

Pořadí Budova Jednotka Bonus pro předchozí budovy
1Stínový portál 1. úrovně+100% počet krvavých obětí
2000 x Runa 1.png -> Vylepšení na: Stínový portál 2. úrovně +200% / 250% / 300% počet krvavých obětí do 2./3./5. budovy
4000 x Runa 1.png -> Vylepšení na: Stínový portál 3. úrovně +300% / 450% / 600% počet krvavých obětí do 2./3./5. budovy
10000 x Runa 1.png -> Vylepšení na: Stínový portál 4. úrovně +500% / 800% / 1100% počet krvavých obětí do 2./3./5. budovy
20000 x Runa 1.png -> Vylepšení na: Stínový portál 5. úrovně +800% / 1100% / 1700% počet krvavých obětí do 2./3./5. budovy
2Obětní JámyStínový medvěd
Obřad Věčného plamene -> Vylepšení na: Ohnivé Obětní Jámy Stínový ohnivý medvěd
3Chrám PadlýchStínová valkýraZvyšuje rekrut Stínových Medvědu
Dodává krvavé oběti do Obětních Jam
Obřad Věčného plamene -> Vylepšení na: Ohnivý Chrám Padlých Stínová ohnivá valkýra Zvyšuje rekrut Stínových ohnivých medvědu
Dodává krvavé oběti do Ohnivých Obětních Jam
4Stínová VěžStínový mágZvyšuje rekrut Stínových Medvědu, Stínových Valkýr
Dodává krvavé oběti do Obětních Jam
Obřad Věčného plamene -> Vylepšení na: Ohnivá Stínová Věž Stínový arcimág Zvyšuje rekrut Stínových ohnivých medvědu, Stínových ohnivých valkýr
Dodává krvavé oběti do Ohnivých Obětních Jam
5Dračí SkálaStínový drakZvyšuje rekrut Stínových Medvědu, Stínových Valkýr, Stínových mágu
Dodává krvavé oběti do Obětních Jam
Obřad Věčného plamene -> Vylepšení na: Ohnivá Dračí Skála Stínový ohnivý drak Zvyšuje rekrut Stínových ohnivých medvědu, Stínových ohnivých valkýr, Stínových arcimágu
Dodává krvavé oběti do Ohnivých Obětních JamBonusy a kouzla

Cena kouzla Vyžaduje Efekt
10 x Runa 6.png
1000 x Magmatický golem
Magmatické jezero
ostatní budovy musí být zaslíbené Vulkánovi
Spojí 1000 Magmatických golemů do jednoho Magmatického obra
300 x Runa 3.png Chrám Ohnivé Sekty
Ohnivý palác
ostatní budovy musí být zaslíbené Vulkánovi
Domobranu přetvoří na Chrám Věčného ohne
rekrut se změní na Akolyta věčného ohne
Chrám Věčného ohne dodává vybavení do (Chrámu) Ohnivé Sekty
750 x Runa 3.png Všechny budovy musí být zaslíbené Vulkánovi K armádě se připojí Flamekeeper Lord
Ohnivá sekta nebo Chrám ohnivé sekty
ostatní budovy musí být zaslíbené Vulkánovi
Každé kolo přichází 1 + odehráno tahů/1000 Efreetů
Chrám Věčného ohne
Ohnivá sekta nebo Chrám ohnivé sekty
ostatní budovy musí být zaslíbené Vulkánovi
Namísto Efreetů každé kolo přichází 1 + odehráno tahů/1000 Efreet šaman
Stínový portál Namísto Efreetů každé kolo přichází 1 + odehráno tahů/1000 Stínový Efreet
vyšší level stínového portálu zaručuje vyšší přísun efreetu
333 x Runa 3.png Stínová Věž
Všechny budovy musí být zaslíbené Vulkánovi
Provede Obřad Věčného plamene, vylepší stínové budovy a umožní stínům využívat oheň
1000 x Runa 1.png Stínová Věž Vytvoří stínový portál