Impérium Orla

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání

Kdysi dávno, daleko předtím, než Land of Ice objevila Rada mocných, zde byla velice rozvinutá civilizace. Milionová města pokrývala celý zelený kontinent. Ano, opravdu. Land of Ice nebyl vždy zemí ledu. Tato civilizace plná aristokratů, filozofů a vědců překypovala obrovským věděckým potenciálem. Díky skvělé ekonomice a chutí investovat do nových snů se pomalu, ale jistě stávala tato civilizace nejrozvinutější v tomto vesmíru. Jejich pokročilá technologie kombinovaná s magickou energií jim dokonce umožnila dívat se na okamžik skrz prostor na jiné světy. O staletí poté se dokázali nejen na jiné světy dívat, ale i přemístit na ně vědce a konstruktéry, kteří zde postavili přístroje umožňující plynulý pohyb čehokoliv z jednoho přístroje do druhého, a to ať jsou sebevíc daleko. Později je pojmenovali portály.

Na jiných světech narazili na lidi, kteří si říkali bohové a měli neskutečné schopnosti, včetně vlastnosti být nesmrtelní. Imperátor dal svolení několik těchto lidí zajmout a prozkoumat. Lovci Impéria Orla brzo donesli do hlavního světa několik těchto bohů. Vědci Impéria Orla spoutali každého boha pouty, které vyzařovaly energii, odpuzující magickou energii, jež využívali bohové k použití svých neskutečných schopností. Imperátor byl znechucen jejich nadutostí, avšak povolil jejich další odchyt k vědeckým účelům.

Jednoho dne narazili imperiální průzkumníci na zvláštního tvora, kterého nejdříve považovali za zvíře, schopné se maskovat za člověka. Tento tvor však projevil velkou schopnost uvažování a učit se. O jejich nesmírné inteligenci nebyl pochyb. Jejich primitivní využívání magické energie, avšak s obrovskou silou je fascinovalo. Imperátor dal pozvat představeného této rasy do svého paláce. Sám Zlatý přijal toto pozvání. Imperátor s ním mluvil nepřetržitě sedm dní. Pak konstatoval, že za svůj ne moc dlouhý život, čítající bezmála sedm a půl tisíce let, nikdy nemluvil s nikým takovým. Se svolením Zlatého nechal postavit obrovské univerzity pro tuto rasu. Po jednom staletí vzájemného soužití obou národů svolil Zlatý, aby je Imperátor pojmenoval v jazyce lidí. Ten s velkou poctou dal jméno této rase, draci.

Zhruba dvě stě let po pojmenování dračího národa, průzkumníci Impéria Orla prozkoumávali poměrně bezvýznamný svět. Jenže na tomto světě narazili na člověka, který měl schopnosti, podobné božským. Lovci mu dali nabídku, aby je následoval dobrovolně na prohlídku jeho schopností. Ten svolil. Byl odveden na jednu z velkých základen, kde byl podroben testům. Ty však prokázaly obrovskou sílu. Tento bůh byl spoután a převezen na hlavní svět, kde měl být detailně prozkoumán.

  • VLOŽIT LEGENDU O VÁLCE IMPÉRIA*

Nejvznešenější z draků odcházejí do ústraní a dávají si jméno Etherští draci.

Land of Ice získává svou dnešní podobu. Celý svět je pokrytý ledem.

O tisíc let poté, kdy se bohové opět dostanou k moci a Land of Ice je prohlášeno za vězení bohů, se Gnomští archeologové v jedné jeskyni dostanou k některým svítkům z dob Impéria Orla. Správa se rozkřikne. I tak málo stačí k tomu, aby spousta lidí, kterým se nelíbí žít v područí bohů, se prohlásila za vojáky starého Impéria. Tito lidé pak střeží Imperátorův palác a všechny odkazy z dávných dob.