Čtvrtý věk starého letopočtu

Z Knihovna Land of Ice
Verze z 16. 6. 2014, 19:49; Kouji (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zima, která ukončila třetí věk skončila tak náhle, jak začala. Zpustošené města kdysi mocných kmenů už neobývaly tisíce lidí. Avšak už brzo budou. Velitelé nových klanů začínají postupně hromadit ozbrojené vesničany a ucházet se o přízeň bohů. Vzniká daleko více klanů, než kdykoliv předtím. Postupně ovládají svobodné vesnice a osady v pustině. Barbaři, kočovníci z pustiny napadají a devastují vzkvétající klany. Tentokrát na straně velitelů stojí velký pomocník, kterého je možné navštívit a získat od něj cenné rady.

Jakmile klany ovládnou několik měst, jejich zrak se upře na trpasličí zlato. Obrovské množství zlata zaslepí velitele klanů a ti ztrácejí mnoho mužů při dobývání trpasličí pokladnice. Ty postupně padají jedna po druhé.

Centrem vzdělanosti se stává neutrální území, na kterém se nachází hlavní město Land of Ice New Hope - Město nové naděje.

Velitelé klanů získávají informace, že byly znovu objeveny obří chrámy ohně. Pozůstatky z dávných dob vlády Vulkána, které však na svého boha z nějakého důvodu už zapomněly. Poklad ukrytý v těchto chrámech je velmi cenný. Vojáci, kteří přežijí boje o tento chrám už nikdy nebudou spát pokojně.

Avšak to není ani zdaleka vše, co se tento věk stane. Zlodějské podsvětí odhalí cestu k obrovské vzácnosti. Než jej však stačí získat velitele klanů, stane se něco nečekaného. Zemi zachvátí fanatičtí stoupenci jakéhosi boha. Jejich moc roste a postupně rozvracejí morálku lidí. Největší síla klanů je právě v lidech. Ačkoliv se svět Land of Ice dostává postupně do zvláštního chaosu, bohové nereagují. Až na jednoho. Dralgar Imagar, druid z dávných dob zjišťuje, narušení rovnováhy dobra a zla. Odhodlá se k něčemu, co se nikdy předtím nestalo. Navštíví Vulkána. Ten potvrdí jeho podezření. Na Land of Ice se zřejmě nachází další bůh. Dralgar Imagar a jeho druidi začínají hledat v knihovně hlavního města New Hope, zatímco vulkán tvrdě zasáhne proti sektě, která rozvrací klany. Jeho výslech nikdo nepřežije. Dozví se však, kde je hlavní představený chrámu, kde uctívají nového boha. zatímco Flamekeeperové likvidují vše, co se pokusí ke chrámu jen přiblížit, si Vulkán osobně přijde pro představeného. Dovede jej do svého hlavního sídla, paláce věčného ohně. Tam jej začne vyslýchat. Dozví se, že neznámý bůh na představeného přemlouvá ze stínů. Dal mu magický amulet s pomocí, kterého dostává na svou stranu lidi se slabou vůlí. Vulkánovi jsou nápisy na přívěsku povědomé. Avšak nemůže si vzpomenout, kde už je viděl. Zpráva o zajetí představeného chrámu neznámého boha se rychle šíří. Vypuknou velké nepokoje. Nakonec předstoupí Vulkán před statisíce lidí a ukáže všem hlavu představeného. Pak svým mečem rozbije amulet. Nastane ticho. Vypadá to, že bylo nebezpečí zažehnáno. Vliv neznámého boha je však veliký. Povstání lidí a dezerce se množí po celé zemi. Pomalu ale jistě nastává chaos. Vypadá to, že se klany mezi sebou navzájem povraždí v rudé zóně, která byla zakázána. V New Hope, kde se nachází Vulkán a Dralgar Imagar navštíví Æther. Přináší sebou vězně. Je to neznámý bůh, který tolik škodil. Vulkán jej poznává. Už jej jednou viděl. Ano je to Umbra, pán stínů. Æther, nejstarší z bohů na Land of Ice jej se souhlasem ostatních uvězní ve věznici svého ledového paláce. Povstání už nedokáže žádný z bohů zastavit. Vše ukončí další Æthrova bouře, která trvá bezmála dvacet let. Tentokrát si bohové dají na své kmeny pozor.

Vulkán stále přemýšlí nad jediným, jak se na Land of Ice mohl objevit Umbra. Rada mocných by jej nikdy neuvěznila. Jeho otec Tartarus je dostatečně silný a zkušený, aby se mohl postavit celé Radě mocných. I samotný představený Rady mocných z něj má strach. Tartarus je prý nejstarší ze všech známých bohů. Pokud je tomu tak, určitě se s ním potkali průzkumníci Impéria Orla.