| Knihovna | Nejčastější otázky |

Příchod Ascendancy

Bohyně moci. Zaujímala místo po pravici Představeného rady mocných. Její armády vedli hlavní útok na Impérium Orla. Byly to právě její válečníci, kteří umírali pod plameny Ohnivých draků a služebníků prince Andora (viz. Historie Land of Ice). Také právě její svět byl zničen pomocí nejmonějšího artefaktru jaký kdy existoval zvaném Temná truhla zázraků. A to z rozkazu Ariany.

Po vítězství nad Impériem se pozici Ascendancy v radě mocných upevnila. Získala čtvrtinu světů, které patřili Impériu a Arianě. V té době byl považován Land of Ice za svět, který obklopuje obrovský štít. Nikdo ještě netušil, že celá planeta je ve skutečnosti v meziprostoru. Když po bitvě přišli síli Rady mocných na zničený Land of Ice. Nenašli nic než led. Draci upravili teplotu, pomocí strojů, které udržovali štít, na mínus padesát stupňů. Bylo jasné že svět je nepoužitelný a nikdo nepřežil. Po padesáti letech pátrání po známkách civilizací, našli jen několik kmenů žijících hluboko v jeskyních a poblíž sopek. Vzhledem k nákladnosti průzkumu byl svět uzavřen a prohlášen za vězení pro bohy.

Dříve než se na Land of Ice dostal Aether, Dralgar a Dreadd se Ascendency sama vydala na průzkum Land of Ice. Hledala Poslední naděje. Obrovskou pevnost, která se propadla podle pověstí pod zem. Podle legendy to bylo místo kde měl Rainor svou laboratoř. A také místo kde je ukrytá Temná truhla zázraků. Zbraň, která by posílila ještě víc její moc. Artefakt jež s pomocí jednoho Krystalu ohně dokáže během pár dnů proměnit povrch celého světa v rožhavené magma. Vědela že její expediční armáda je na Land of Ice neporazitelná. Mílila se. Tartarus už před ní vyslal na Land of Ice svou expediční armádu. Velel jí vrchní velekněz Sanctus. Dřív býval vrchním velitelem Tartarusovích kněží a doprovázel svého boha i na jednání Rady Mocných. Znal době Land of Ice a nebyl pro něj problém nalákat její armádu do míst, které se zhroutili při obrovském zemětřesení. Ti co unikli byli zmasakrováni. Ascendancy byla spoutána Řetězem Temnoty, artefaktem, jež vytvořil Adamant na přání svého bratra Tartaruse. Dokáže svázat boha a zbavit jej schopností.

Převezl jí do pevností Válečníků prázdnoty, což byl název expediční armády Tartaruse, kde jí měl popravit. Bohové mají tělo podobné lidskému. Říkají mu Schránka. Pokud je probodnuté sedce boha a čepel ponechána uvnitř několik hodin až dnů, bůh umíra. Jeho duše se uvnolní do podoby energie. Nejmocnější z bohů jí dokáží s pomocí svých věrných přelít do jiného člověka. Ti slabší se rozplinou postupně v nekonečnu. Víjimkou je Land of Ice. Zde se spojí energie duše boha s štítem, který jej chrání a posílí jej.

Mocná bohyně Ascendancy však část své moci uvolnila a podařilo se jí ovládnout mysl svých strážců. Ti však nedokázali Řetěz temnoty rozvázat. Pomohli jí však utéct. Sanctus jí však dohnal a rozhodl se ukončit její život rovnou. Bez milosti. Než se mu to však podařilo vběhla do jednoho chrámu, který se zhroutil do jezera. To během pár hodin celé zamrzlo a celý chrám zůstal hluboko v ledu společně s Ascendancy. Která tam zůstala na moho tisíciletí uvězněna.

Až doposud...
Viz.:
- Ascendancy povstává
- Uprchnutí Tir-Amira