| Knihovna | Nejčastější otázky |

Staré Imperium


Kdysi dávno, daleko předtím než Land of Ice objevila rada mocných, zde byla velice rozvinutá civilizace. Milionová města pokrývala celý zelený kontinent. Ano je to správně. Land of Ice nebyla vždy zemí ledu. Tato civilizace plná aristokratů, filozofů a vědců překypovala obrovským vědeckým potenciálem. Díky skvělé ekonomice a chutí investovat do nových snů se pomalu ale jistě stávala tato civilizace nejrozvinutější v tomto vesmíru. Jejich pokročilá technologie kombinovaná s magickou energií jim dokonce umožnila dívat se na okamžik skrz prostor na jiné světy. O staletí poté dokázali se nejen na jiné světy dívat, ale i přemístit na ně vědce a konstruktéry, kteří zde postavili přístroje umožňující plynulí pohyb mezi čehokoliv z jednoho přístroje do druhého a to ať jsou od sebe jakkoliv daleko. Později je pojmenovali Portály.

Na jiných světech narazili na lidi, kteří si říkali bohové a měli neskutečné schopnosti, včetně vlastnosti být nesmrtelní. Imperátor dal svolení několik těchto lidí zajmout a prozkoumat. Lovci Impéria Orla brzo donesli do hlavního světa několik těchto bohů. Imperiální vědci spoutali každého boha pouty, které vyzařovali energii, odpuzující magickou energii, jež využívali bohové k použití svých neskutečných schopností. Imperátor byl znechucen jejich nadutostí, avšak povolil jejich další odchyt k vědeckým účelům.

Jednoho dne narazili Imperiální průzkumníci na zvláštního tvora, kterého nejdříve považovali za zvíře schopné se maskovat za člověka. Tento tvor však projevil velkou schopnost uvažování a učit se. O jejich nesmírné inteligenci nebylo pochyb. Jejich primitivní využívání magické energie avšak z obrovskou silou je fascinovalo. Imperátor dal pozvat představitele této rasy do svého paláce. Sám Zlatý přijal toto pozvání. Imperátor s nim mluvil nepřetržitě po sedm dnů. Pak konstatoval, že za svůj ne moc dlouhý život, čítající bezmála sedm a půl tisíce let, nikdy nemluvil z nikým s takovým. Ze svolením Zlatého nechal postavit obrovské univerzity pro tuto rasu. Po jednom staletí vzájemné souhry obou národů svolil Zlatý, aby je Imperátor pojmenoval v jazyce lidí. Ten s velkou poctou dal jméno této rase Draci.

Zhruba dvě stě let po pojmenovaní Dračího národa narazili průzkumníci Impéria v jednom městě na bezvýznamném světě člověk, jehož schopnosti připomínali boha. Lovci mu dali nabídku, aby je následoval dobrovolně na prohlídku jeho schopností. Ten svolil. Byl odveden na jednu z velkých základen, kde byl podroben testům. Ty však prokázali obrovskou sílu. Tento bůh byl spoután a převeden na hlavní svět, kde měl být detailně prozkoumán.

*VLOŽIT LEGENDU O VÁLCE IMPÉRIA*

Nejvznešenější z draků odchází do ústraní a dávají si jméno Etherští draci.

Land of Ice získává svou dnešní podobu. Celý svět je pokrytý ledem.

O tisíc let poté, kdy se bohové opět dostanou k moci a Land of Ice je prohlášeno za vězení bohů, se Gnómští archeologové v jedné jeskyni dostanou ke zbytkům některým svitkům z dob Impéria Orla. Správa se rozkřikne. I tak málo stačí k tomu, aby spousta lidí, kterým se nelíbí žít v područí bohů, se prohlásila za vojáky starého Impéria. Tito lidé pak střeží Imperátorův palác a všechny odkazy z dávných dob…