| Knihovna | Nejčastější otázky |

Uprchnutí Tir-Amira

Poté ce si Ascandancy podrobila Tir-Amira, začal pro ní skládat armádu. Neměl však na to moc času, protože musel bojovat s Válečníky prázdnoty. Po několika měsících jej požádala, aby jí prokázal svou věrnost. Měl zabít svou ženu a donést svého syna. Tir-Amirova, žena byla dcera Trna vůdce Exiled. Byla by šílenost napadnout ostrov kde se ukrývají Exiled, proto Ascandancy dala Tir-Amirovi velkou moc. Rozvinula jeho schopnosti a posílila jej kouzlem bohů. Během několika minut se Tir-Amirova mysl takřka dotkla dokonalosti. Když se vrátil do svého těla zjistil, že je schopný přemýšlet v naprosto jiné úrovni než kdykoliv předtím. Jeho taktické a strategické schopnosti mu umožnili napadnout nepřipravený Exiled a vypálit ostrov. Splnil příkazi své bohyně a zabil svou ženu. Vše sledoval jeho malý syn. On o něm věděl, ale v koutku své mysli dokázal odolat prokletí své bohyně a nezabít jej. To byl začátek uvědomění si sebe sama. Během několika týdnů se jeho mysl snažila vyrvat z pout mocného kouzla, jež jí svazovalo. Ascandancy udělala totiž chybu. Jednala s nim jako s člověkem, což byla hrubá chyba. On možná jako člověk vypadal, ale nikdy jim nebyl.

V době kdy Ascandancy získávala runy věčnosti na vytvoření Ascendendů, Tir-Amirova mysl nabyla plné svobody. Vzal své věrné a vydal se daleko východ. Dorazili až na samí okraj Dezolace, místa kde se sních mněnil v písek. Zde postavil Tir-Amirovu pevnost a rozhodl se přečkat Aethrovu bouři...


Viz.:
- Příchod Ascendancy
- Ascendancy povstává