| Knihovna | Nejčastější otázky |

Ascendancy povstává

Po tisíciletí spala v útrobách obrovského chrámu, který se propadl pod zem. Pohřbena zaživa v místě, které přežilo pád Impéria. Mohla zde odpočívat ještě po nespočet dalších tisíciletí, možna i navždy, nebýt lovců pokladů, kteří se rozhodli chrám vykrást. Land of Ice skrývá mnoho mocných artefaktů z dob Impéria Orla, jež mají nevyčíslitelnou cenu. Lidská chamtivost je přivedla do místnosti s magickou holý. Mocný artefakt levitoval uprostřed místnosti už víc jak deset tisíc let. Jeden z lovců pokladů jí uchopil. Do jeho mozku byla přesunuta informace jak otevřít spodní patro chrámu. Bouhžel lovec pokladů měl na krku amulet, který jej měl chránit proti prokletím. Kouzlu nezabránil, ale některé informace zůstali zatajeny. Lovec pokladů neznal pravou podstatu posledního podlaží. Po chvíli jak v tranzu zasadil hůl do otvoru na samotném vrcholu pyramidy. Mohutný záblesk vyšlehl k nebesům. V ten okamžik otevřela oči...

Za pár dnů chrám obklopila mohutná kopule z čisté energie. Uvnitř byla neprůhledná šedivá mlha. Tmavou atmosféru občas narušil záblesk, který ozářil obrysy uvnitř kopule. Obrovské zvířata, připomínající velké červy s končetinami uvnitř levitovala. Před vstupem do chrámů se shromaždovala armáda převorů, kteří budou dohlížet na případné narušitele.

Po mnoho měsícu se nic nemění. Bohové válčí mezi sobou a démony. Nevšímají si kopule.

O kopuli se ale zajímá Adeamova expediční společnost. Nejznámější obchodníci a lovci pokladů. Postaví si nedaleko základnu a pozorují kopuly.

Kopulí jsou znepokojeni Eternané, sídlící nedaleko od ní. Jejich povznesená mysl je každým dnem víc a víc otravována rostoucí mocí nové bohyně. Ta však čeká uvnitř. Jednomu z hledačů pokladů vnutila zanedbatelnou část své moci. Mladý muž si myslel že jí zabil. Ale Ascandancy nepatří mezi ty co se dají snadno zabít. Využila jej. Lovec pokladů byl přesvědčený, že její zabitím získal její sílu. Ona však skrz něj jen pozoprovala okolí. Důkladně studovala nové bohy, politickou situaci, charakter svých budoucích protivníků. Učila se. Nejvíce jí ale zaujala právě Adeamova expediční společnost. Jejíž sídlo byla vyzvednutá plošina na pobřeží hlavního kontinentu. Podle mnohých to byla ta nejnedobytnější pevnost. Mohutné magické bariery jí chránili nejen před fyzickým útokem. Navíc se zde zdržovala elita Land of Ice. Adeamo měl mnoho vlivných přátel. Thainor mistr stínové a černé magie, Midnight Sun mocná priestka, jejiž léčící schopnosti nebyli žádným člověkem nikdy překonány, Černý jestřáb jehož snad ani není nutné představovat, Víceroy alchymista a enchantér, bývalá vrchní kněžka Enakra, která zradila Válečníky prázdnoty aby ochránila malého Pittyho a Tir-Amir potomek svatého rodu čistých Lordů. Právě skrz něj mohla Ascandancy vidět vše.

Když nastal čas vnukla Tir-Amirovi obavu, že by mocný Adeamo mohl přijít na jeho "božské" schopnosti. Ten se teleportoval do kupole a obdržel od vrchního převora velkou magickou kouly, která jej měla prý ochránit. Donesl jí na plošinu do svého pokoje. V noci se ale proměnila v malý portál, skrz který prošla Ascendancy v doprovodu svých převorů. Tir-Amir jí chtěl zastavit, ale padl před ní na kolena. Položila mu ruku na čelo a řekla: "Tir-Amire dobře si my sloužil a ještě posloužíš". V budoucnu se z něj stane Lord Tir-Amir, jež pro svou bohyni povede armády proti ostatním bohům. I přes všechno úsilí ostatní nemají šanci zastavit bohyni. Adeamo je smrtelně raněn. Plošina se hroutí do moře. V okamžik kdy se chystá Ascendancy všechny zabít, se objeví Nebeský a dva jeho druhu. Věčný chlad a Drtivý plamen. Ascendancy pochopí koho proti sobě má. Pošle převory aby jí kryli zatímco ona přesune sebe a Tir-Amira zpět do kupole.

Zanedlouho pro ní Tir-Amir začne skládat armádu...

Viz.:
- Příchod Ascendancy
- Uprchnutí Tir-Amira