| Knihovna | Nejčastější otázky |

Ascendancy

Bohyně moci. Zaujímala místo po pravici Představeného rady mocných. Její armády vedli hlavní útok na Impérium Orla. Byly to právě její válečníci, kteří umírali pod plameny Ohnivých draků a služebníků prince Andora (viz. Historie Land of Ice). Také právě její svět byl zničen pomocí nejmonějšího artefaktru jaký kdy existoval zvaném Temná truhla zázraků. A to z rozkazu Ariany.


Viz.:
- Příchod Ascendancy
- Ascendancy povstává
- Uprchnutí Tir-Amira

- Armáda Ascandancy

Armáda Ascendancy na Land of Ice
Na Land of Ice nemá Ascandancy zdroje k vytváření velkého množství Převorů a upravování lidí. Navíc Aethrova bouře zlikviduje většinu lidí a je těžké zachovat šlechtěné lidské exempláře pro další věk.
Základní jednotkou je Ascendancin válečník. Bojovník s vymitým mozkem, který od rána do večera si pořád jen v duchu odříkává nekonečnou modlidbu ke své bohyni. Nedělají nic jiného než se modlí a připravují na boj.
Další jednotkou je Klerik. Potomci nejlepších Ascendanciných válečníků jdou po dvou letech svého života do kláštera, kde se učí techniku boje. Nejlepší z kleriků zde vyučují tajné umění zabíjení. Učí je jak odhadnout své protivníky, jak se chovat v které situaci. Vycvičený Klerik dokáže se zavřenýma očima v boji zabít ve zlomku vteřiny i několik nepřátel naráz. Díky nastudovanému umění zabíjet předvídá kroky nepřátel a bez větších obtíží jich zvládá zabít i několik naráz.
Převor je jedna z nejdůležitějších jednotek vůbec. Dohlíží na své věřící a vydává jim rozkazy k útoku. Při každém souboji je slyšet jeho hlas, který zní celým bitevním polem. Odrecitovává chvalozpěvi o své bohyni.
Ani na Land of Ice se Ascandancy nevzdala myšlenky na vylepšeného válečníka. V zběrných táborech se hledají mezi desetitisíci lidmi autisti nebo lidé s předpoklady k autismu. Bouhžel neexistuje jednoduchá metoda jak to zjistit. Proto také všichni ostatní zemřou. Pokud se podaří vytvořit upraveného autistu získává název Preascendend.
Po několika desítkách let zjistila Ascandancy, že na Land of Ice žijí Eternané. Mocné bytosti z dob dávného Impéria Orla. Jejich moc je soustředěna kolem run věčnosti. Právě tato runa dokáže udržet mysl extrémně upraveného autisty. Z něhož se stane Ascended.


Pořadí Budova Jednotka Bonus pro předchozí Cena vylepšení Efekt
2 Výcvikový tábor Ascendancin válečník Pkud jsou všechny budovy Ascendancy pak se automaticky rekrutuje 10 *

3 Klášter Klerik Zvedá rekrut Ascendancin válečník o věhlas/1004 Introspekce Převor Zvedá rekrut kleriků o 1 za každých 500 vybavení v Klášteře5 Chrám povznesení Preascended
2 x Přetvoří Preascendeda na Ascendeda