| Knihovna | Nejčastější otázky |

Tartarus pán Temnoty


Podle legendy je nejstarším ze všech bohů. Ve čtvrtém věku starého letopočtu zajal Ather jeho syna Umbra pána stínů. Kdo je vlastně Tartarus? Je to nejmocnější bůh, jeho vojenská síla i schopnosti se vyrovnají samotnému Představenému rady mocných. Ten si to dobře uvědomuje. Původně z něj chtěl udělat svého zástupce, ale Tartarus je si natolik vědom svého postavení, že tuto nabídku odmítl. Jeho funkce v Radě mocných je spíše čestná. Moc se o dění na politické scéně nezajímá.

Tartarus odmítl využít svých armád k tažení proti Etherským drakům. Takovéto odmítnutí by jakéhokoliv jiného boha stálo život a v lepším případě vyhoštění na Land of Ice. Vzpomeňme na Vulkána, který odmítl armádám velet, jeho cesta do Země věčného ledu byla velice rychlá. Proti Tartarusovi se však nikdo dobrovolně, ale i nedobrovolně nepostaví. Jeho ne je definitivní a musel jej akcepotovat i představený rady mocných. Všichni byli překvapeni, protože právě draci zabili jednoho z jeho synů.

Tartarus ovládá více jak 57 obydlených a velice vyspělých světů. Asi nikoho nepřekvapí, že má schopnosti Chodce. Na rozdíl od ostatních chodců, kteří potřebují na přechod do jiného světa několik hodin koncentrace a jsou pak po několik dní neschopni naplno využívat své síly, je Tartarus natolik mocný, že na přechod do jiného světa nepotřebuje více jak hodinu a doba po kterou není schopen znovu cestovat mezi světy je necelý den.

Tartarus měl celkem tři syny. První byl Dhator. Jeho matka byla člověk a tak získal pouze poloviční božství, avšak i to stačilo, aby se stal jedním z nejslavnějších vojevůdců. Velel armádám jeho otce proti povstalcům. Byl dostatečně brutální vůči svým nepřátelům, ale i velice šlechetný ke svým spojencům. Brzo si získal velikou přízeň a to i několika vysoce postavených bohů. Dhator v podstatě žije dodnes. Když mu bylo 1074 let, zbývalo mu už málo života, jako polobůh nebyl Nesmrtelným a poloboha nelze udělat Nesmrtelným, jako tomu bylo v případě Ghora. Zároveň na něj nepůsobí ani mocný artefakt Náhrdelník života. Tartarus proto přikázal alchymistům, mágům a učencům, aby vytvořili schránku, kam bude jeho tělo uloženo a kde nebude stárnout, až nastane čas tak jej oživí.
Druhým je Aldahan, bůh noci. Jeho záliba v noci jej přivedla na cestu špeha. Dokázal se udělat neviditelným. Za pět set let vybudoval Aldahanovu univerzitu, kde školik ty nejlepší špehy a záškodníky. I přes nesouhlas svého otce se přidal k tažení proti Etherským drakům. Kde byl zabit.
Třetím synem je Umbra, pán stínů. Vždy chtěl trumfnout svého staršího bratra a být lepší. Není známé jak se dostal na Land of Ice. V čtvrtém věku starého letopočtu skoro způsobil ovládnutí Land of Ice, než si bohové uvědomili, že je zde další bůh. Nakonec jej zajal Ather a uvěznil ve svém ledovém paláci.
Podle jedné legendy má Tartarus ještě jednoho syna. Po narození jej prý odložil a nechal vychovat u neznámé rodiny nižších bohů. Proč to udělal není dodnes známo.

Z historie není moc známo kdy se objevil v našem vesmíru. Podle několika mudrců je o něm zmíňka v písních ze Starých dob. Je zde popisován bůh, který si podal ruku s Imperátorem, vládcem nejmocnější říše jaká kdy byla. Bohové však tyto informace dementují, protože jak je známo právě bohové porazili alianci Zlatých draků a Impéria Orla. Tartarus nikdy žádnému smrtelníkovi ani bohovi neřekl co zažil, kým byl a jak dlouho už v našem Vesmíru existuje.

V současné době vynakládá Tartarus nemalé prostředky na výzkum a hledání technologii Impéria Orla. Na jednom z jeho světů je obrovské město. V podstatě je to jedna obrovská univerzita. Jsou zde soustředěni statisíce vědců, alchymstů, mudrců, kouzelníků a dokonce i theurgů. Disponují takřka neomezenými prostředky na výzkum. Zároveň se zde další statisíce studentů připravují, aby mohli pokračovat ve výzkumu svých učitelů. Odsud také získává Tartarus ty nejdokonalejší nejen bojové stroje a golemy, ale také nová kouzla, která jsou vytvářena po mnoho generací a dále zdokonalována.