| Knihovna | Nejčastější otázky |

Vulkán


Bůh ohně. Jeho schopnosti vést armády do boje byly zapsány do nespočtu básní, legend a mýtů. Byl vojevůdcem svatých armád, které vedli dobyvačné tažení ve jménu rady Mocných. Jediný kdo mohou soupeřit s bohy jsou draci a Titáni. Jeho úkolem bylo vyhladit národ Etherských Draků, kteří se postavili na stranu Titánů. Válka, která trvala tisíce let a účastnili se jí lidé ze stovek světů. Nakonec byli Etherský Draci zahnáni do světa nikoho. Gigantické pustiny, která byla nespočetněkrát větší než největší ze světů. Společně se zbytkem armády Titánů se připravují na odvetný útok. Vulkán dostal rozkaz zaútočit na tento svět. On ale odmítl s tím, že armáda není připravená. Byl připraven odejít do ústraní, ale cestu mu zkřížila dcera představeného rady Mocných. Představený však považoval Vulkána za slabocha. Nemohl připustit, aby jeho dcera byla s někým jako je Vulkán. Obvinil jej ze zrady a odsoudil k věčnosti na Land of Ice. Vulkán bojuje na straně zla, protože doufá že jednoho dne nasbírá dostatek srdcí draků, z kterých se vyrábí Runy dračí krve, na jeho cesta zpět. Neví však, že jeho láska jej následovala na Land of Ice.

Ze začátku stačí Vulkánovi málo, jen předzvěst. Jelikož je bůh ohně dobrým stratégem ví, že velkou armádu vybuduješ jen s dobrou infrastrukturou. Takže to bude chtít nejedno město.

Jednotky:


Pořadí Budova Jednotka Bonus pro předchozí Cena vylepšení Efekt Poznámka
2 Ohnivá Sekta Mág ohně X


2 Chrám Ohnivé Sekty Mág ohně X

Vznikne přeměnou Ohnivé Sekty za vylepšení z Ohnivého Paláce
3 Ohnivé jezero Ohnivý golem +1 Arcimág ohně pro Ohnivou Sektu
+Tahů odehráno/1000 Arcimágů ohně pro Chrám Ohnivé Sekty3 Lávové jezero Lávový golem +1 Arcimág ohně pro Ohnivou Sektu
+Tahů odehráno/1000 Arcimágů ohně pro Chrám Ohnivé Sekty


Vznikne přetvořením Ohnivého jezera po postavení Věčného ohně
4 Věčný oheň Fénix Předělá Ohnivé jezero na Lávové jezero


5 Ohnivý palác Flamekeeper X

Hromdaný bonus za věrnost: Každé kolo přichází 1 Efreet
50 x Povýší Ohnivou sektu na Chrám Ohnivé sekty