| Knihovna | Nejčastější otázky |

Chodcové


Někteří bohové se dostali až tak daleko ve svém poznání věčnosti, že dokáží cestovat mezi světy. Jejich mysl dokáže za obrovské koncentrace a velkém množství magické energie ohnout rovinu a cestovat tak mezi světy.