Povolání Dr' Ghor Re Thora před Matku Démonu

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání

V přijímacím sále to tiše šumělo. Sešel se skoro celý dvůr, aby byl svědkem následujících událostí. Nikdo přitom přesně nevěděl, čeho se bude týkat. Jedni říkali, že se bude velitel zodpovídat ze svých neúspěchů, jiní se zase přikláněli k teorii, že mu budou poskytnuty další jednotky pro dokončení svého úkolu.
Najednou se dveře otevřely a sál ztichl. Vstoupil majordóm, třikrát silně zaklepal svou holí a ohlásil „Dr' Ghor Re Thor, velitel invaze do světa Land of Ice.“
Dr' Ghor Re Thor pomalu vstoupil se svým doprovodem a pokračoval plným sálem. Deset metrů před trůnem všichni poklekli. „Ctihodná Matko, tvůj věrný služebník přišel na tvé zavoláni.“ řekl démon se skloněnou hlavou.
Nebyla to ale Matka kdo odpověděl.
„Veliteli, byl jsi povolán, aby ses zodpovídal ze svého neúspěchu.“ řekl Lord Meradam.
Ghor se na něho šokovaně podíval. Co to má znamenat? Pomyslel si. Proč je tedy tenhle a proč mi to říká on. Asi jsem byl příliš dlouho pryč. „Ctihodná Matko, vzdor na této planetě je silnější, než z jakým jsme se dosud setkali. Je nutné aby ...“
„Dostal jsi všechno, co potřebuje správný velitel. Dokonce Ti byli poskytnuti dva démoni křižáci, aby byla invaze rychle dokončena. A cos udělal ty? “ řekl Meradam a rozhodil rukama.
Ten slizký had mně chce zesměšnit před celým dvorem! „Lorde Meradame, nevím na kolik jsi informován, ale na planetě neustále probíhají těžké boje a není ani dokonce snadné udržet stávající oblasti. Navzdory tomu, jsme to málem několikrát dokázali. Myslím, dobýt celý svět. Jenže jsou tu další aspekty, které tomu bráni. Prvním z nich je bouře, která prakticky zničí celou naší dosavadní práci. Několikrát dokonce zničila naše pevnosti, které chrání vstupní portál. Proti tomu se nelze bránit. Druhým aspektem jsou bohové. Mocné bytosti, které stojí za armádami. Vždy, když máme vítěství na dosah, tak zasáhnou osobně a nakloní misky vah opět na stranu nepřátel. Dalším ...“
„Tohle všechno už přece víme. Myslíš si snad, že tvé zprávy tady nikdo nečte? My ale požadujeme výsledky, ne jenom prázdné řeči. V tomhle ohledu jsi nás zklamal. Dokonce jsi zklamal samotnou Ctihodnou Matku.“
„Ctihodná Matko, jestli je to pravda, dovol mi zemřít s tvým jménem na rtech, abych odčinil hanbu, kterou jsem ti způsobil.“ řekl Ghor Re Thor a čelem se dotkl podlahy.
„Tvá žádost ...“ začal Lord Meradam, ale umlčela ho mírně zdvižená ruka Matky.
„Můj drahý veliteli.“ zaznělo v tichém sále. Matka vstala a pomalu šla k démonovi klečícím na podlaze. Když k němu došla, zlehka se ho dotkla. „Ach, můj veliteli. Věřila jsem, že mi tuhle planetu položíš k nohám. A přitom tam klečíš ty. Mýlila jsem se snad?“
Ghor vzhlédl do temných očí „Ne má paní, prosím tě ještě o jednu šanci. Spálím tu planetu na popel.“ Matka se obrátila a pomalu šla zpět a usedla na svůj trůn.
„Tvůj čas vypršel. Před nedávnem se vrátil křižák temnoty Rah' Vazugar Pravus“ ze svého vítězného tažení. On převezme invazi na ledové planetě. Ty mu ...“
„Pro Rah' Vazugar Pravuse mám jiný úkol.“ přerušila ho Matka.
Jestli byl Meradam zaskočen, nedal to na sobe znát. „Kdo tedy bude velet invazi, Ctihodná Matko?“
Matka obrátila pozornost na Meradama a usmála se. „No přece ty, můj věrný lorde.“
„Ctihodná Matko! Mé místo je tady, u dvora. Můj výzkum ...“
„Tvůj výzkum počká. A tvé ovečky taky. Teď budeš mít důležitější úkol.“
Lord Meradam se zatvářil zkroušeně, uklonil se a řekl „Jak poroučíš, tak se stane, Ctihodná Matko.“
„A ty můj drahý, “ obrátila pozornost opět na Ghor Re Thora, „máš mé svolení zemřít. Předtím ale pomůžeš Lordovi Meradamovi a zasvětíš ho podrobněji do probíhající invaze. Budeš mu ve všem po ruce. Doufám, že tentokrát mě nezklameš.“


O několik hodin později do komnat Lorda Meradama vstoupil démon Dra' Astuer.
„Konečně, Astuere. Jsi poslední, pojď a usedni na své místo.“ mávl na něho Meradam a ani se nenamáhal vstát.
„Všechno šlo přesně podle plánu. To, že nakonec Matka vybrala za velitele Lorda Meradama byla taková třešnička na dortu. V to jsme nemohli ani doufat.“ říkal právě Talaziel.
„Nebylo to ale v plánu a já nemám rád, když někdo mění mé plány Talazieli. Byl bych mnohem radši, kdyby invazi přebral Vazugar a ne já. Vazugare, teď budeš muset přebrat mou pozici v organizaci a dohlížet, aby vše šlo podle plánu.“
„Jak poroučíš, můj lorde.“ přisvědčil bez zaváhání Vazagur.
„Ctihodná Matka mi umožnila vybrat si vlastní členy vojenské rady. Takže Osroxasi, Astuere, Seharone a Talazieli půjdete se mnou. Osraxas bude můj zástupce.“ Jmenovaní přikývli na znamení, že rozumí. „Ostatní ti budou k ruce Vazugare. V případe, že tě Matka pošle zase někam dobývat anebo budou nějaké problémy, s kterými si nebudeš moct poradit, tak povolej zpět Dra' Ttanila a Dra' Netoriela. Oba jsou informováni a budou tě schopni podpořit.“
„Nemyslím, že to bude nutné můj lorde.“
„Já taky ne, ale už nechci žádná překvapení Vazugare. Další překvapení by mně totiž velice rozlítilo. Doufám, že jsem se vyjádřil jasně. To je všechno. Běžte se připravit na odchod. Astueri, ty tady zůstaň.“
Astuer tiše počkal až odejde poslední démon a pak promluvil. „Co potřebuješ můj pane?“
„Tel' Osraxas bude mojí pravou rukou, ale ty budeš mýma ušima. Rah' Cosmo Pravus šel na tu planetu až příliš dychtivě. Nenamáhej se, “ pokračoval Lord Meradam potom, co viděl jak se Astuer chystá něco říci, „já vím jaký význam má ta planeta a co všechno nám může poskytnout. Ale v tom to nebylo a ty to víš stejně dobře jako já.“
„Musí se to týkat té rasy, kterou je přímo posedlý. Furbové si říkají.“
„Máš to potvrzené nebo jenom další dohady?“ zeptal se Meradam.
„Jsou to jenom dohady. Všichni špehové, kteří se dokázali přiblížit tak blízko ke Cosmovi, se nedožili toho, aby mi řekli co se tam děje.“
„Dohady. Stále jenom dohady, potřebuji fakta. Dohlédni nato, abych je tentokrát dostal. Teď můžeš jít taky. Potřebuji přemýšlet.“
Astuer pochopil, že jeho audience je u konce a tak vstal, vyšel ven a zavřel za sebou dveře. Fakta. Snadno se to řekne, hůře udělá. Budu muset najít něco, abych se ke Cosmovi dostal blíž. Možná bych mohl hrát na obě strany. Jenom, jak ho přesvědčím, že jsem na jeho straně? Možná kdybych někoho obětoval …
Zahloubán do svých myšlenek Dra' Astuer postupoval chodbou za svým cílem. Dlouho poté se jeden stín před komnatou Lorda Meradama pohnul a pokračoval opačným směrem.