Kategorie:Ghoro: Porovnání verzí

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání
(Budovy)
(Budovy)
Řádka 66: Řádka 66:
 
<td>100,000 zlatých</td>
 
<td>100,000 zlatých</td>
 
<td>[[Goblin pyroman]]</td>
 
<td>[[Goblin pyroman]]</td>
<td>Jednou za 10 kol Gobliní pojízdná bomba, pokud je postavená gobliní hospoda.</td>
+
<td>Jednou za 10 kol [[Gobliní pojízdná bomba]], pokud je postavená gobliní hospoda.</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr align="center">
 
<tr align="center">

Verze z 1. 12. 2021, 16:21

Je to jediný bůh, kterého goblini uznávají a dokáží pro něj jak bojovat, tak i umírat. Jeho symbol nesou gobliní fanatici na soudku s výbušninou, vojáci na kožených zbrojích a gobliní vzducholodě na svém podlouhlém balónu. Předtím, než se stál bohem byl Ghoro nazýván pán goblinů. Tato přezdívka mu zůstává do dnes.

Legenda o Ghorovi

Ghoro se bohem nenarodil, ale stal se jim. Narodil se jako kříženec člověka a goblina. Nikdy předtím se nic takového nestalo. U lidí samozřejmě takovýto míšenec vzbuzoval opovržení a byl vyhnán do pustiny, kde žil několik let. Brzo se setkal s místním klanem goblinů Modrého měsíce. Což byla kupecké guilda. Jeho schopnost porozumět gobliní mentalitě a přirozené lidské vlastnosti jako je taktika, smysl pro obchod, strategie, ale i logické uvažování jej brzo přivedla do tohoto kmene. Své místo si musel doslova vybojovat. Nikdy by se mu to nepovedlo nebýt stařešiny, který si jej oblíbil pro jeho schopnost, dívat se na lidský svět gobliním pohledem. Po několika letech usednul do čela jako představený kupecké guildy a vůdce klanu. Během jednoho roku se stal klan goblinů Modrého měsíce nejznámějším a největším obchodním klanem v zemi. To však nebylo nic proti tomu, k čemu se chystal. Rozhodl se udělat něco, co bylo do té doby považované za nemožné. Sjednotit všechny gobliní klany pod jednu vládu. Pomocí úplatků, nátlaků a několika náhodných úmrtí získal vládu nad více jak dvěstěpadesáti klany. To ale do světa, který obýval přichází bůh Preliátor. Druhý z vojevůdců Rady mocných. Jeho úkolem bylo podmanit si tento svět a získat armádu pro válku s národem Etherských draků. Zaujali jej goblini. Byli schopni se rychle množit a bojovali velice urputně. Navštívil proto Ghora a dal mu nabídku, aby sestavil milionovou armádu. Vládce Goblini říše odpověděl, že v celém tomto světě se nenachází dostatek prostoru a jídla pro vytvoření takové armády, natož surovin na vybavení. Preliátor mu přislíbil pomoc. Poté jakmile získal povolení od[Rady mocných, nechal otevřít portál do světa Bellicus, který sloužil bohům, jako jakási chovná stanice pro vojáky. Denně sem přes obrovské portály přivážely karavany suroviny, jídlo a otroky z různých světů. Ghorovi byl d se arován přívěsek života, díky kterému přestal stárnout. Padesát tisíc goblinů získalo celý západní kontinent pro svoji potřebu. Vybudovali si zde několik měst a obřích dílen na zbraně. Jelikož jedna gobliní žena má průměrně tři až pět dětí a doba než jsou schopné mít další potomky je pět let. Není divu, že s přispěním afrodiziaka a bylin, které zvětšovaly plodnost u gobliních žen, se gobliní armáda čítala za dvacet pět let jeden milión bojeschopných a vycvičených mužů. Vrchní generál gobliních ozbrojených sil Rady mocných pak mohl hrdě podat hlášení Preliátorovi, že důvěra v národ goblinů se mu vyplatila. Bůh Preliátor byl spokojen. Jejich první výprava vedla na pouštní svět Ardhul, který měli dobýt pod praporem Rady mocných. Tento svět obýval pouštní národ Kharnů, což byli kříženci hada a člověka. Kharnové byli excelentními bojovníky. Boje byly velmi tvrdé. Kharnové svůj malý svět odmítali vydat bez boje. Ghoro věděl, že boj o tento malý svět je zkouškou, kterou musí splnit. Po měsíčním obléhání hlavního města Kharnů se goblinům podařilo Kharny přemoci. Avšak, než stačili dobýt královský palác, Kharnové probudili Titána pouště. Mohutný třista metrový kolos s hlavou hada a tělem člověka zahnal armádu goblinů na ústup. Ghoro poslal zprávu Preliátorovi. Ten po zjištění, že na Ardhulu se nachází živý titán přišel osobně na tento svět. Nechal dovézt z Bellicus obrovské dvacetimetrové balisty a katapulty. Elitně vycvičení goblini neznali strachu a nakonec s pomocí těžkých zbraní titána zabili. To však přichází na scénu vojevůdce Vulkán a vynadá Preliánovi za zabití Titána. Jeho úkolem bylo Titána zajmout a předat vědcům. Preliátor je zbaven titulu vojevůdce. Jediný zastánce goblinů je tak ze hry. Brzo klesnou i dotace na gobliní vojsko. Před zrušením celého gobliního vojska je nakonec zachrání Vulkán, kterému tito válečníci imponují svou chutí bojovat. Pod vedením jeho přítele a vrchního generála Raddhy jsou využívání pro vedlejší dobyvačná tažení. Dokud nedojde k velkému boji na zamrzlých pláních Gelidusu. Vulkán tam narazil na menší armádu Etherských draků. Jsou povolány všechny záložní posily, které jsou k dispozici. Doslova gigantický boj, který se měl stát masakrem draků, zvrátily obří ledové bytosti Geluové, které se postavily na stranu draků. Vulkán byl uvězněn a strach působí pád morálky celé armády. Jediní goblini a železní kolosové, což jsou mohutné stroje vyrazí Vulkánovi na pomoc. Podaří se jim Vulkána zachránit i za cenu statisícových ztrát. Ghoro je smrtelně zraněn a ztratil při boji svůj náhrdelník života. Vulkán byl dostatečně mocným, takže přemluvil kněze bohů, aby udělali z Ghora boha. Čímž jej udělali také nesmrtelným. Tak vzkl Ghoro, pán goblinů.

Poté, co byl Vulkán vyhnán na Land of Ice ztratí gobliní armáda oporu a pomalu se stává nepotřebnou. Obrovská gobliní města na Bellicus jsou rušena. Ghoro šel žádat Radu mocných o šanci dokázat, že gobliní armáda je velice schopná. Představený Rady mocných však v něm pozná Vulkánova přivržence a odsoudí jej. Na Beliicus začne pro gobliny peklo. Mocné legie složené z dobře vycvičených vojáků začínají vypalovat gobliní města. Ghoro se naštve a goblini povstanou. Během několika týdnů doslova rozpráší mocné legie, na které je Rada mocných tak hrdá. Vztek Představeného nezná mezí. Nechá zničit celý svět, kde se Ghoro narodil a vyzabíjet všechny gobliny. V tuto chvíli však do života Ghora opět zasáhne Přeliátor. Sežene dostatek run dračí krve a otevře portál na Land of Ice, kde se může gobliní národ před hněvem Rady mocných schovat.

Na Land of Ice přichází goblini na konci druhého věku starého letopočtu. Ghoro se zde setkává s Vulkánem. Rozhodně nechce bojovat proti němu, ale ani po boku Lorda Dreadda. Rozhodne se tedy, že zůstane neutrální, avšak pokud by jej jeho bývalý velitel požádal o pomoc, rozhodně by na nic nečekal.

Ghoro je neutrální bůh, a proto nejde kombinovat s ostatními bohy.

Ghoro má opravdu rád předzvěst, proto jeho kněží přijdou pozdě tehdy, když ji budeš mít dostatek.

Budovy

Pořadí Budova Podmínky Cena Jednotka Vlastnosti
2 Gobliní kasárny Předzvěst: 20 1,000 zlatých Goblin
1,000,000 zlatých -> Vylepšení na: Gobliní pevnost Hobgoblin
3 Gobliní hospoda Předzvěst: 200 25,000 zlatých Goblin fanatik Každé kolo rekrut 3 + (3 * pocet měst) x Goblin s prakem.
3 Vlčí doupě Předzvěst: 200 50,000 zlatých Goblin na vlkovi Každé kolo rekrut 3 + (3 * pocet měst) x Goblin s prakem.
Každé kolo šance 0,4% na příchod Pána šelem (všechny budovy musí být Ghorovi).
500,000 zlatých -> Vylepšení na: Medvědí doupě Goblin na medvědovi Každé kolo rekrut 3 + (3 * pocet měst) x Goblin s prakem.
Každé kolo šance 1% na příchod Pána šelem (všechny budovy musí být Ghorovi).
4 Chrám ohnivé sekty Předzvěst: 2000 100,000 zlatých Goblin pyroman Jednou za 10 kol Gobliní pojízdná bomba, pokud je postavená gobliní hospoda.
4 Zlobří jeskyně Předzvěst: 2000 100,000 zlatých
50 x Runa 1.png
Zlobr Dodává 50 - 150 vybavení do Vlčího doupěte.
Dodává 100 - 500 vybavení do Medvědího doupěte.
Zvyšuje šanci na příchod Pána šelem na 3%.
2,000,000 zlatých -> Vylepšení na: Zlobří jeskyně Zlobr
Zlobří Šaman
Dodává 50 - 150 vybavení do Vlčího doupěte.
Dodává 100 - 500 vybavení do Medvědího doupěte.
Zvyšuje šanci na příchod Pána šelem na 3%.
S každými 10 Zlobry přijde 1 Zlobří Šaman.
Každý Zlobří Šaman zvyšuje šanci na příchod Pána šelem o 0,01%. (z těch 3%)
5 Gobliní dílna Předzvěst: 20 000 2,500,000 zlatých Gobliní vzducholoď
5,000,000 zlatých -> Vylepšení na: Gobliní vylepšená dílna Gobliní hybridní vzducholoď Lze jen pokud stojí Gobliní dílna.
10,000,000 zlatých -> Vylepšení na: Gobliní velkodílna Gobliní vyztužená vzducholoď Lze jen pokud stojí Gobliní vylepšená dílna.
5,000,000 zlatých -> Postavit Gobliní univerzitu Gobliní exterminátor
Gobliní sabotér
Gobliní patriacha
Gobliní hrdina
Zboří Gobliní dílnu (nebo její vylepšení).
5,000,000 zlatých -> Postavit Gobliní dílnu Gobliní vzducholoď Lze jen pokud stojí Gobliní univerzita.
Zboří Gobliní univerzitu.
Bonusy a kouzla Postavit Gobliní nevěstinec všechny budovy musí být Ghorovi 5,000,000 zlatých Zboří Domobranu.
Umožňuje postavit Gobliní pevnost.

Zvedá rekrut:
Goblin, Hobgoblin: + osady + tahy/2
Goblin na vlkovi, Goblin na medvědovi: + 50 + tahy/100
Goblin fanatik: + 30
Zlobr: + 5 + osady/25
Goblin pyroman: + 5
Zlobří Šaman chodí za každých 5 Zlobrů