| Knihovna | Nejčastější otázky |

Knihovna

První věk nového letopočtu


První z věků, který odstrartoval nový letopočet, začal noční můrou. Na Land of Ice dorazila skrz portál armáda démonů a opevnila se kolem portálu kterým jim proudili další posily do světa věčného ledu. Jednotliví bohové začali organizovat odvetné akce. Jejich nekoordinované útoky však naráželi na armády vedené Démonimi generály. Nakonec se museli stáhnou z hlavního kontinentu. V těchto nových oblastech se pozvolna zabydlují klany, které posilují moc jednotlivých bohů. Po několika desetiletích klany pochopí, že bez velkých měst na hlavním kontinentu nemají šanci získat převahu. Pozvolna je začínají napadat. Démoní generálové ale okamžitě vrací útoky zpátky a dobývají své města zpět. Armády lidí jsou vyčerpané neustálím přetahováním o města s armádamy démonů. Situace je neúnosná, až do okamžiku kdy Vulkán svolá všechny ostatní bohy k jednacímu stolu a navrhne dovolit jednolivím klanům se spojovat do aliancí, ať sou kteréhokoliv vyznání. Bohové jsou rozpačití. Dovolit svým poddaným, aby se seskupovali by znamenalo dát jim sílu se v budoucnu jejich nadvládě vzbouřit. Situace je však vážná a nakonec všichni souhlasí s vytvářením aliancí. Dají však lidem limit deseti kmenů na alianci. Vzájemná výpomoc jednotlivých aliančních spojenců přivádí třem démoním generálům velké ztráty. Dh' Arok, Dh' Karn a Dh' Ragh nedobrovolně přiznávají porážku. Protector a hlavní velitel démoních vojsk na Land of Ice povolává Dr' Gora, Dr' Ragnara a Dr' Ghora Re Thor tito Démoni uštědří lidem mnoho porážek, zvláště poslední jmenovaný. Postupem času jsou však lidské armády natolik silné, že i tyto démony bez větších problému poráží. Největší slabinou démonů je jejich neschopnost přiznat si prohru. Než o svých neúspěších informují Protectora lidé se dostavají dostatečně daleko, aby dosáhli na Imperátorův palác. Začne boj o moc, který zatemní lidskou mysl. Umírají milony lidí na úkor bezhlavého šílenství stát se vítězem. Nakonec vítězí Kronos z klanu Land of Fear. Imperátorův palác přináší svému novému Imperátorovi nadlidskou moc. Nastává doba míru. Lidé se postaví za svého nového imperátora. Každý kmen přináší do společné armády další a další vojáky. Démoni stojí proti největší síle na Land of Ice. Protector žádá Velkou Matku, královnu všech démonů o pomoc. Situace pro démony je horší a horší. Šest generálů ani společně není schopno porazit novou Imperální armádu. Ta se dostává až k první ze sedmi pevností, které zásobují portál energií. Během pěti týdnů pevnost padne a portál už není možné udržovat otevřený neustále. Další pevnosti jsou ohrožené. Nový Imperátor odmítne s démony vyjednávat a zasazuje jim další porážku, když zničí další dvě pevnosti. Poslední armády démonů se shlukují k portálů, kterým už nedokáží proudit další armády. Jeho nestabilita neumožnuje příchod obrovských démonů Vyšších spolenců. Nejmocnější zbraní démonů. Protektor se připravuje na závěrečnou bitvu. Podaří se mu v ní postavit tváří v tvář novému Imperátorovi. Ten je díky magické síle, která mu byla předána nadlidcky silný a tak se souboje nebojí. Hlavní výhodou jeho protivníka jsou však zkušenosti. Protektorovi je více jak dvanáct tisíc let, zabil už tisíce nepřátel. Ve vzájemném souboji je Imperátor zraněn. Před ranou ohnivým mečem, která by ukončila jeho život jej však zachraňuje Ather bůh ledu. Protektor si uvědomí, že proti sobě nemá člověka. Boj už je o něčem jiném. Vymení si spolu několik vět o tom, že smrt toho druhého už je velice blízko. Jejich vzájemný duel ukončí aktivace obrovského portálu. Začnou jim prolétat bytosti velké jak dospělí mamut. Naráží do země a detonují. Protektor pronese „To snad ne.“ Ather se na něj podívá: „Co?“ „Velká matka sem posíla Dhoogany posly smrti.“ Zvláštní tvorové narážejí do země a jejich těla se mění v padesát metrů široké ohnivé koule. Armády lidí v panice ustupují. Bůh ledu vidí jak jeden z wurmů skočí po jednom z těch tvorů rozdrtí jej ve své tlamě, načež se ozve ohlučující rána. Dvě třetiny wurma, které zbyli po výbuchu zavalí oddíl elfích lučištníků. Z portálu přilétají další stovky těchto sebevražedných tvorů. Najednou zrudne nebe a sprška metoeritů sestřeluje jednoho z útočníků za druhým. Jejich detonace ničí sama sebe. Ačkoliv bůh ledu stojí více jak kilometr od hlavního dění cítí jak roste teplota vzduchu. Sníh pomalu začíná tát. Obrovská teplota se valí bitevním polem. Intenzita dopadajících meteoritů klesá. Flamekeepeři začínají být unaveni. Stále více a více těch sebevražedných tvorů se dostává se žhavého pekla, které jim přichystal Vulkán, a napadá ustupující armády. Jeden z tvorů se vznese vysoko k mrakům a střemhlav se rozlétne proti Atherovi. Ten se škodolibě usměje a natáhne pravou ruku proti nebesům. Něco zamumlá a kolem tvora se objeví tlustá ledová skořápka. Tvor bezmocně dopadne několik metrů od boha ledu a zarazí se hluboko do země. Ather to komentuje: „To si zkoušej an někoho jiného.“ Pak se pohlídne po protectorovi, ale ten někam zmizel. Pozvedne svůj ledový meč a vydá se zpět. Vidí jak se portál zavřel. Došla mu energie. Teplota kolem něj je obrovská. Potící se válečníci bezmocně utíkají kolem něj. Ustoupí do základního tábora. Tam už je Vulkán a seznamuje ostatní s posledními událostmi. Démonům se podařilo díky posledním pevnostem aktivovat portál a přivolat ty sebevražedné bytosti, které otočili průběh bitvy. Podle Dhartovích špehů, kterým obrovská teplota nevadila utpěla obrovské ztráty i armáda démonů. Nejsou zřejmě tak odolní vůči ohni jak si původně všichni mysleli. Dralgar Imagar však přinášel horší zprávy. Nový Imperátor byl zabit. Bůh ledu jen zlostně udeřil do stolu, až se dřevěná deska prolomila vejpůl. Myslel si, že jej dokázal ochránit. Byla to těžká rána pro všechny. Lidé teď nemají svého velkého vůdce. Imperátorův palác opět potemněl. Vulkán navrhoval pokračovat v boji dál. Je jasné, že Démoni díky sebevražedné taktice získaly čas. Pokusí se opravit zbývající čtyři pevnosti a obnovit kontakt se svým domovských světem. Dralgar Imagar, hlásil ztráty sedmdesáti šesti procent armády. V armádě už měl jen dvacet sedm wrumů. Za dnešní bitvu jich ztratil přes tři sta. Vulkán na tom nebyl lépe. Flamekeepeři potřebují alespoň týden odpočinek. Co se týká ohnivých a lávových golemů není to nic slavného. Ghoro zakroutil hlavou. Jeho goblini kryli ustupující jednotky. Ztráty přes devadesát šest procent. Dreadd řekl, že válka je ztracená. Má ztráty přes osmdesát procent. Navíc přišel o dvanáct vyvolených. Dhar byl relativně v pohodě. Kamenožrouti nápor celkem bez problémů udrželi. Mágové země však už ne. Ather přišel o většinu ledových hyder. Ledový obři se díky tomu, že byli daleko včas stáhli.Situace nevypadala zorvna dvakrát dobře. Množili se dezerce v řadách ozbrojených vesničanů. Někteří velitelé klanů, kteří přišli o všechno se rozhodlo i přes odpor bohů odejít. Bohové se je snažil za každou cenu udržet v hlavním táboře. Nastali potyčky a ztráty narůstali. Uprostřed jedné takové potyčky uviděli jak se rozzářil portál. Další armády démonům přicházejí. Vulkan jen řekl: „Je konec“. Ather se však na něj otočil: „Ještě počkej. Zanedlouho dorazí Černý jestřáb. Možná nám řekne víc.“ Zhruba za hodinu se tak i stalo. Velitel guildy zlodějů však nenesl dobré zvěsti. Démoni otvírají portál díky novým runám. Stojí je to zřejmě mnoho, protože přináší jen další runy. Díky runové kombinaci se portál udrží jen chvilku. Snaží se proto zprovoznit pevnosti. Sabotáže bouhžel nejsou možné. Vulkán se otočil na Athera, ten jen přikývl. Nastal čas se stáhnout. Znovu nabrat sílu a tentokrát se pořádně připravit. O pár dní poté nastal obrovská zima, která vždy následovala po pádu Imperátoru a tak ukončila tento věk. První věk démonů...