| Knihovna | Nejčastější otázky |

Dralgar Imagar


Byl kdysi druidem, ochráncem lesa. Při jednom obrovském boji, který se odehrával v jeho hvozdu, nedokázal zastavit mocnou sílu přírody a ta se uvolnila. Ničila vše co jí stálo v cestě. Obrovská armáda elitních válečníků byla rozdrcena během několik minut. Dralgar tehdy zemřel jako člověk, ale byl vzkříšen steskem oživlého hvozdu, který uprosil smrt aby mu vrátil jeho milovaného ochránce. Dralgar byl však moc dlouho mimo své tělo a dotkl se věčnosti. Po návratu duše do jeho těla procitnul. Duše nepotřebuje smysli a přeci všechno vidí dál než kterýkoliv lidský tvor, slyší slova daleké kilometry vyslovené, cítí i sebemenší závan větru, stejně tak i jakoukoliv vůni a dokáže se dotýkat věcí, aniž by potřeboval ruce. Část těchto schopností si přinesl i do svého lidského těla.
Je záhadou proč rada Mocných uvěznila Dralgara Imagara do světa věčného ledu. Prý však existují prastarý rukopis, deník, který si sám bůh lesa psal po příchodu do věčného vězení. Tam je zajisté odpověď na tuto otázku.

Jen dobrý velitel klanu se může zavděčit bohu lesa. Jeho kneží přiláká pouze Věhlas.


Pořadí Budova Jednotka Bonus pro předchozí Cena vylepšení Efekt
2 Elfí stromová vesnice Elfí lučištník X

3 Chýše druidů Druid Dodává 1 - 5 vybavení do Elfí stromové vesnice3 Údolí pavouků Zelený Pavouk
Červený Pavouk
Černý Pavouk
  25 x Vylepší údolí pavouků
25 x Vylepší údolí pavouků
4 Údolí obrů Lesní obr Šance 1:15, že zde druidové naleznou 1-34 Velká Louka Lesní Bizon X5 Wurmý nory Wurm Zvedá rekrut Elfích lučištníků o /3 200 x Povolá Obra jezdícího na posvátném Wurmovi1 u
Zvedá rekrut pavouků o 1 až 10    

1 - Je potřeba mít všechny budovy od Dralgara Imagara
u - Je možné mít jen jednu jednotku tohoto druhu