| Knihovna | Nejčastější otázky |

Knihovna

Druhý věk


Skončil druhý věk Land of Ice, který trval více jak 300 let. Během těchto tří staletí zahynuli desítky milionů lidí.

Začátek věku je ve znamení Dhara, nového boha na straně dobra. Přináší sebou velice odolné jednotky. Než však jsou jeho uctívači schopni vybudovat Kamenné golemy, které jsou pilířem jeho obrany dávno ovládne přední pozice v síle klanů Lord Dreadd. Opět dokazuje jak rychle je možné během krátké doby vybudovat početnou armádu z řad mrtvých. Jediné co příznivce smrti brzdí před absolutním vyhlazením ostatních bohů jsou lidé. Lord Dreadd bez lidí není schopen vybudovat dostatečně velkou armádu.
Po několika desetiletích se začínají objevovat v přední pozici síly vyznavači Dralgara Imagara. Druidi vyvolávající Enty ušetří klanům velké finanční prostředky a bezeztrát začínají nabírat na síle.
Tento věk však přináší zvrat v podobě rudé zóny. Nastávají tvrdé souboje, které trvají bezmála sto let. Nesmyslné vraždění oslabuje všechny bohy.
Tyto však už brzo skončí. Jeden z klanů nachází v troskách chrámu prastarý předmět. Jakmile jej vezme do rukou, jeho těla se zmocní démon v předmětu uvězněný. Aniž by to poddaní věděli začne připravovat plán na otevření portálu, odkud má dorazit pekelná armáda. Na Land of Ice ze začínají objevovat Prokleté chrámy ohně. Velitelé klanů se o ně v mnoha případech rozbíjejí. Jen občas se jim podaří chrám vyplenit. Více jak padesáti metroví Nižší splozenci dokáží zabít i mocného Wurma. První kdo znejistí je Dralgar Imagar. Prastaré stromy života začínají umírat. Tuší v tom rostoucí moc Dhara. Kdy jej ale navštíví a promluví si s ním, zjistí že je v tom Dhar nevině, ba dokonce se obává něčeho velkého. Země se totiž na jihu začíná oteplovat. Nastane čas promluvit si s Æthrem. V jeho Ledovém paláci jej však nezastihnou. V rudé zóně zuří bitva mezi ním a Lordem Dreaddem. Situace je však natolik vážná, že se vypraví za ním přímo na bitevní pole. Potkají jej na cestě zpět. Lord Dreadd byl v rudé zóně naprosto rozdrcen. Když mu poví o svých obavách navrhne jim, aby se tím směrem vydali a prozkoumali to. Dhar je vede směrem, kde země je stále teplejší a teplejší. Najdou posednutého velitele klanu jak nabíjí runami mohutný portál, který má otevřít bránu do jiného světa. Podaří se jim ho zajmout, ale než jej vyslechnou démon v jeho těle jej zabije. Brána je však už aktivovaná a není možné jí nijak deaktivovat. Æther jako nejmocnější ze všech bohů na straně dobra, se rozhodně k razantnímu kroku. Pozve všechny bohy do svého Ledového Paláce k jednomu stolu. Navrhne jim příměří. Lord Dreadd nejdříve odmítne, ale poté co mu důrazně sdělí Vulkán, jaké jsou jeho vyhlídky proti čtyřem bohům se k Alianci bohů přidá. Všechny boje v rudé zóně jsou zastavené a klanům je rozkázáno, aby se připravili.
Ke konci věku probíhají nějaké bezvýznamné boje o Imperátorův palác, ale jsou přerušeny příchodem vojevůdcem Pekelných sil, který sebou přináší obrovskou armádu a obsazuje Imperátorův palác. Všech pět bohů otevřeně vyzve všechny své poddané k boji. Je jim jasné že nastal čas rozhodnout vše.
Organizací posledního boje se ujímá Démon Ohniví. Do přední linie posílá vyznavače boha země Dhara, kteří mají Mágy Země. Jedinou bojovou sílu, která dokáže zabít bez velkých problémů Nižší Splozence. Během několik měsíců dojdou armádám boha Země síly. Nastane čas na nasazení ostatních. Po několika desítkách bitev a nepřidání se některých velitelů klanů k posledním bojů. Démon Ohniví rezignuje.
Aliance bohů přesunuje co možná nejvíce vojáků na sever, doufají že se jim podaří ukrýt a zorganizovat protiútok s podporou klanů, které nedorazili. Avšak vědí že kdo dobude palác a udrží jej stává se Imperátorem.
Úplně posledním, kdo se vrhne do boje je velitel Veverek, pod praporem Aliance Veverek. Zbývají poslední hodiny do samotného konce. Jeho armády se za obrovských ztrát vrhají do boje a podaří se jim doslova protlačit skrz ohnivé peklo elitní jednotku pod vedením samotného Veverčáka. Vtrhne do trůního sálu a tam vidí vojevůdce Pekelných sil. Démon v plápolající zbroji se rozesměje: „Nemůžeš mě porazit smrtelníku!“ „Nic jiného mi nezbývá!“ Vytasí svůj obouruční meč a vrhne se na démona. Ten rukou chytne jeho meč a roztaví jej. Démon vytasí svůj ohniví meč a rozmachem zaútočí na Veverčíka. Ten ránu pokryj štítem, který ale musí vzápětí pustit, protože se začne tavit. Démon jej odhodí mocným úderem a Veverčák pomalu ztrácí vědomí. Vojevůdce pekelných armád se postaví nad svou téměř omráčenou obět a zabodne mu celou silou svůj meč do hrudi. Jaké je však jeho překvapení, když narazí na něco co nedokáže ani jeho meč probodnout. Veverčíkova zbroj se pozvolna roztaví kolem meče démona. To co zastavilo plápolající zbraň byla Runa dračí krve. Mohutná energie dračí duše se pomalu začala uvolňovat. Démon si zakryl oči. O vteřinu poté už jeho tělesná schránka nebyla nic víc než hromádka popela. Veverčák věděl co musí udělat. Jeho tělo bylo spálené popelem démona. Jedno oko mu vypovědělo službu na druhé jen ztěží viděl. Celou silou se začal plazit k fialové kouli, která byla středem trůního sálu, středem Imperátorova paláce. Chyběli už jen minuty. Doplazil se k ní a celou silou jí shodil z podstavce. Během vteřiny než dopadla na zem mu v mysli problesklo „Díky vznešená Abélie za záchranu našeho světa.“ Pak se fialová koule rozbije o podlahu. Nastane obrovské uvolnění energie, která ničí všechno co jí přijde do cesty. Gigantická tlaková vlna odmrští velkou rychlostí i Splozence pekel několik desítek kilometrů do dálky. Ze středu paláce vyletí sloup bílé záře, který je vidět po celém Land of Ice. V okolí Imperátorova paláce není vidět žádnou živou, neživou či nemrtvou bytost do vzdálenosti padesáti kilometrů. Vše je proměné v bílý prach. Až na Imperátorův palác. Ten stojí neporušeně dál uprostřed.
Ustupující Aliance bohů se otočí. Dokonce i na Lordu Dreaddovi je patrný úsměv. Ozve se mohutný výkřik radosti, který propukne mezi armádami lidí. Vulkán se usměje a řekne: „Možná bychom měli více důvěřovat lidem“

Za několik dní přichází skrz portál do světa Land of Ice Pán Goblinů Ghoro…