| Knihovna | Nejčastější otázky |

Knihovna

Čtvrtý věk


Zima, která ukončila třetí věk skončila tak náhle jak začala. Zpustošené města kdysi mocných kmenů už neobývali tisíce lidí. Avšak už brzo budou. Velitelé nových klanů začínají postupně hromadit ozbrojené vesničany a ucházet se o přízeň bohů. Vzniká daleko více klanů než kdykoliv předtím. Postupně ovládají svobodné vesnice a osady v pustině. Barbaři, kočovníci z pustiny, napadají a devastují vzkvétající klany. Tentokrát na straně velitelů stojí velký pomocník, kterého je možné navštívit a získat od něj cenné rady.

Jakmile klany ovládnou několik měst, jejich zrak se upře na trpasličí zlato. Obrovské množství zlata zaslepí velitele klanů a ti ztrácejí mnoho mužů při dobývání trpasličí pokladnice. Ty postupně padají jedna po druhé.

Centrem vzdělanosti se stává neutrální území, na kterém se nachází hlavní město Land of Ice New Hope - Město Nové Naděje.

Velitelé klanů získávají informace, že byli znovu objeveny obří chrámy ohně. Pozůstatky z dávných dob vlády Vulkána, které však na svého boha z nějakého důvodu už zapomněli. Obrovský poklad ukrytí v těchto chrámech předčí i trpasličí pokladnice. Vojáci, kteří přežijí boje o tento chrám už nikdy nebudou spát pokojně.

Avšak to není ani zdaleka vše co se tento věk stane. Zlodějské podsvětí odhalí cestu k obrovské vzácnosti. Než jej však stačí získat velitele klanů stane se něco nečekaného. Zemi zachvátí fanatičtí stoupenci jakéhosi boha. Jejich moc roste a postupně rozvracejí morálku lidí. Největší síla klanů je právě v lidech. Ačkoliv se svět Land of Ice dostává postupně do zvláštního chaosu, bohové nijak nereagují. Až na jednoho. Dralgar Imagar druid z dávných dob zjišťuje narušení rovnováhy sil dobra a zla. Odhodlá se k něčemu, co se nikdy předtím nestalo. Navštíví Vulkána. Ten potvrdí jeho podezření. Na Land of Ice se zřejmě nachází další bůh. Dralgar a jeho druidi začínají hledat v New Hopeské knihovně, zatímco Vulkán tvrdě zasáhne proti sektě, která rozvrací klany. Jeho výslech nikdo nepřežije. Dozví se však, kde je hlavní přestavený chrámu zasvěcenému novému bohu. Zatímco Flamekeeperové zlikvidují vše co se pokusí ke chrámu jen přiblížit, si Vulkán osobně přijde pro představeného. Dovede jej do svého hlavního sídla. Paláce věčného ohně. Tam jej začne vyslýchat. Dozví se, že neznámý bůh na představeného promlouvá ze stínů. Dal mu magický amulet s pomocí, kterého dostává na svou stranu lidi se slabou vůlí. Vulkánovi jsou nápisy na přívěšku povědomé. Avšak nemůže si vzpomenout, kde už je viděl. Zpráva o zajetí představeného chrámu neznámého boha se rychle šíří. Vypuknou velké nepokoje. Nakonec předstoupí Vulkán před statisíce lidí a ukáže všem hlavu představeného. Pak svým mečem rozbije amulet. Nastane ticho. Vypadá to, že bylo nebezpečí zažehnáno. Vliv neznámého boha je však veliký. Povstání lidí a dezerce se množí po celé zemi. Pomalu ale jistě nastává chaos. Vypadá to, že se klany mezi sebou navzájem povraždí v rudé zóně, která byla zakázana. New Hope kde se nachází Vulkán a Dralgar Imagar navštíví Æther. Přináší sebou vězně. Je to neznámí bůh, který tolik škodil. Vulkán jej poznává. Už jej jednou viděl. Ano je to pán stínů Umbra. Æther nejstarší z bohů na Land of Ice jej se souhlasem ostatních uvězní ve věznici svého Ledového paláce. Povstání už nejdokáže žádný z bohů zastavit. Vše ukončí další ledová bouře, která trvá bezmála dvacet let. Tentokrát si už bohové dají na své kmeny pozor.

Vulkán stále přemýšlí nad jediným, kde se na Land of Ice mohl objevit Umbra. Rada Mocných by jej nikdy neuvěznila. Jeho otec Tartarus je dostatečně silný a zkušený, aby se mohl postavit celé Radě Mocných. I samotný Představený Rady Mocných z něj má strach. Tartarus je prý nejstarší ze všech známých bohů. Pokud je tomu tak určitě se s ním potkali průzkumníci Impéria Orla.