| Knihovna | Nejčastější otázky |

Válka Obrů


Na severozápadě přibližně 350 km od Hlavního kontinetnu je ostrov Gargantua. Jedná se poměrně o rozsáhlé území na kterém žijí dvě frakce Obrů. Jedni co se hlásí k myšlenkám dobra a druhý vyznávající stranu zla. Válčí zde už od nepaměti. Nikdo vlastně už ani nevím proč nebo o co. Podle legend je to mocná relikvie Srdce krále obrů. Obrové na straně dobra věří, že i král byl na straně dobra, zatímco obrové na straně zla si myslí pravý opak. Nejhorší na tom je, že tím trpí obyvatelé ostrova. Obě strany je využívají jako zdroj obživy. Zatímco pro dobré obry chytají ryby, zlí obři je prostě jedí.

Tohoto ostrova si dlouhou dobu nikdo nevšímal. Ke konci Čtvrtého věku nového letopočtu se však velitelé kmenů začali zajímat o Edessu, kde mají hlavní stan Válečníci Prázdnoty. Náhodou tak narazili na ostrov Gargantua. V podstatě ani není důvod se do jejich války vměšovat. Síly jsou teď potřeba proti démonům a tak není přece důvod ztrácet armády na jiných bojištích.

Několik výprav však doneslo zvěsti o nových artefaktech a zlatých pokladech. Což samozřejmě rozdmýchalo zájem klanů...