| Knihovna | Nejčastější otázky |

Knihovna

Třetí věk nového letopočtu


V tomto věku se stalo mnoho. Lidé zjistili proč Land of Ice nemá ani slunce ani hvězdy a také proč každých 460 let přichází obrovská bouře, který vše ukončí dříve než někdo stačí ve válce zasadit poslední smrtící úder.

Ale začneme od začátku. V době kdy ustoupila obrovská bouře a umožnila kmenům znovu přijít na hlavní kontinent přichází na Land of Ice Rah' Ghor Pravus Křižák Temnoty. Do bojů se však nepouští. Vyčkává a sleduje situaci. Kmeny získávají na síle a objevují se aliance. Začínají padat města démonů, jedno za druhým. Odveta démonů na sebe nenechá dlouho čekat. Útočí rychle a bez varování. Daří se jím získávat svá města zpět. Klany ale sílí a objevují se Wurmové. Dokáží odrážet útoky slabších démonů a osvobozovat obléhaná města aliančních spolubojovníků.

Zhruba uprostřed věku se Dhadés ve službách Dreadda zmocňuje zápisků Tel' Thullgeona a brzo na nich staví novou odnoš Dreaddovi armády, která místo nemrtvých používá prokletí. To s nelibostí pozoruje Rah' Ghor Pravus. Zasahuje do bojů. Jeho armády uštědří lidem zdrcující porážku. Ničí města, osady vesnice. Učí ostatní démony strategii. Ze slabších démonů dělá válečníky, z Tel' Thullgeona a Dra' Gottana plenitele a sám příjmá post dobyvatele. Nová strategie lidi zaskočí, dokonce se najdou i ti co se vzdají. Nedokáží už více čelit démoní invazi. Čas ale jde dál a lidé získávají kromě Wurmů i FlameKeepery, kteří drží na uzdě démony a to prakticky beze strát.

Ke konci věku, však není situace tak vyrovnaná jako Druhý věk nového letopočtu. Díky roztoucímu vlivu bohů na hlavním kontinentu se zakládají univerzity a vědci mají možnost výzkumu. Zjistí že Land of Ice není světem jako ostatní. Je mimo. Není součástí žádného vesmíru. Je prostě někde mimo. Proto nejsou vidět žádné hvězdy ani slunce. Ve válce Impéria Orla proti Radě Mocných museli mocní mágové, vědci a mudrcové přijít na způsob jak přesunout Land of Ice jinam. Zřejmě se jim to ale nepodařilo tak jak chtěli a celý svět uvázl někde uprostřed. Co je ale nejzajímavější, že prostřednictvím hlavní brány je možné s použitím vzácných run cestovat nejen do našeho bývalého vesmíru, ale i do vesmíru Diabolus, domova démonů. Dalším důležitým zjištěním bylo, že Land of Ice je v meziprostoru ne zcela v pořádku. Dochází k vychýlením, které se vyrovnávají jednou za věk, který trvá 460 let. Toto vyrovnávání doprovází velice silná bouře, která takřka zahubí vše živé. Možná jednou příjdeme na způsob jak Land of Ice v prosotoru vyrovnat a možná jej i vrátit do našeho vesmíru.

Než však nastane konec věku, objeví se pověsti o Nebeském, který se pohybuje někde na okraji hlavního kontinentu a přináší lidem naději.

Přichází bouře. Kmeny ochází mimo hlavní kontinent a připravují se na bouři. Ne všichni se však stihnout přepravit. Mnoho zůstane, aby zkusilo přežít. Brzo poznají, že nemají šanci. Jedinou nadějí je přijít k démonům, jejichž sedm chrámů vytváří dostatek energie nejen na udržení brány do jejich vesmíru, ale i teplo několik desítek kilometrů do okolí. Démoni tak získávají nové otroky a přívržence.

Ostatní:
rok 314 Třetí věk n.l. - Příchod Nebeského
rok 206 Třetí věk n.l. - Rozhovor Dra' Ghottana a Dh Ratu řečeného Posel ohně
rok 212 Třetí věk n.l. - Dhades se zmocňuje temných rituálů Tel' Thullgeona