| Knihovna | Nejčastější otázky |

Knihovna

Druhý věk nového letopočtu


V tomto věku přichází na Land of Ice mocný démon Tel' Thullgeon zvaný též démon noci. Jeho moc se brzo projeví. Dlouho dobu trvá než se někomu podaří úspěšně postavit. Jeho ješitnost jej však prozradí a velitelé klanu brzo zjistí, co na démona noci platí.
Posiluje moc aliancí. Seskupení vyznavačů všech bohů postupně získají dostatek síly aby porazili všechny existující démony.
Další informace o tomto věku jsou velice kusé.