| Knihovna | Nejčastější otázky |

Knihovna

Třetí věk


Po válce s vyslancem pekel došlo k menším potyčkám mezi kmeny. Z toho co zbylo se rodili postupně nové kmeny. Jako již dvakrát předtím i tentokrát nejrychleji získával sílu Dreadd. Avšak vědom si svého oslabení v minulosti v pozdějších fázích věku, pěstoval si tentokrát své elitní válečníky, které posílal do nejsilnějších z kmenů jež jej vyznávali. Byla do doba příchodu Dreaddovích vyvolených. Posilovali nemrtvé armády a oslabovali protivníky strachem.
Pomalu ale jistě se však začali prosazovat i příznivci nového boha Ghora. Armády goblinů rostly velice rychle. Nebýt velkých ztrát při bojích určitě by se stali neporazitelným protivníkem. Takový už je ale Ghoro, na ztráty nehledí, o čemž přesvědčují i Gobliní fanatici nebo Gobliní pojízdná bomba.
Už v počátcích věku se připravují armády pod dohledem Démona na další expediční armády pekla.
Je za námi 100 let 3tího věku a jednoznačně vládne svou silou Dreadd. Díky svým elitním válečníkům nemají dobře řízené armády nemrtvých takřka žádné ztráty. Ghoro je takřka na vrcholu svých sil. Jeho finální jednotka se však nemůže rovnat s jednotkami ostatních bohů. Æther je ještě stále příliš slabý, aby předvedl svou moc ledových hyder. Vulkán pořád nemá dostatečný počet Flamekeeperů. Dhar se pomalu ale jistě prosazuje díky svým kamenožroutům. První Wurmové už na sebe nedají dlouho čekat…
Dalších 100 let bylo ve znamení boha smrti Dreadda. Bez problémů devastuje co se dá a milionové armády, které velice rychle doplňuje díky Nemrtvým přízrakům, porazí naprosto vše na co narazí. Snad až na prokletý chrám ohně, který jej stojí příliš mnoho sil. Avšak je dobrou ukázkou toho co se chystá. Wurmové už pomalu vytyčují hranice síly a dávají každému znát, že přejít přes ně bude stát mnoho sil. Flamekeeperové, nejmocnější z arcimágů ohně, přetvořeny v polobohy v Paláci ohně, se již nachází v hojném počtu aby dokázali upravit povrh bojiště krátery přivolaných meteoritů. První ledové hydry už mrazí svými hlavami nepřátelské armády. Mágové země jsou jediní, kteří jsou pohromou pro všemocné Wurmy.
Pomalu se uzavírá 300 let třetího věku. Zuří boje o imperátorův palác. Démon se snaží držet všechny dál, protože ví, že zanedlouho přijdou armády splozenců a démonů ohně. Už mu však pomalu nikdo nevěří. Uplynulo 320 let a stále nic. Šarvátky sílí, ale prastará aliance Démona se drží opodál.
Nastane rok 352 třetího věku. Z prastaré jeskyně přijde expediční armáda pekel, pod vedení Dark Démona druhého, který je reinkarnací svého předchůdce, jenž byl poražen na konci 2hého věku. Chaos který způsobí jeho příchod zmate několik desítek mocných klanů, kteří napadnou jeho obrovskou armádu. Avšak oslabení, které je stojí statisíce životů je zanedbatelné. Je jasné, že Dark Démon druhý potřebuje určitý čas, aby mohl přivolat další posily. Nastává nervozita. Velitelé klanu mají strach. Mudrcové nacházejí v knihovnách důležité zprávy o Démonově Alianci. Rychle jej začnou hledat. Nezbývá moc času, protože ten pracuje pro Dark Démona druhého. Zanedlouho otevře portál, který mu přivede posily. Na scéně se však objevuje Démon v čele Démonovi Aliance. Ukazuje všem více jak 500 let starý plán obrany proti armádě pekel, který kdysi vymyslel jeden z jeho předků. První jdou do útoku mágové země, kteří proměňují nižší spolozence ohně v prach. Následně mohutná armáda Vulkána likviduje ohnivé démony. Pak už útočí všichni. Během několik dnů nepřetržitých bojů zlikvidují celou expediční armádu pekel, dříve než stíhne Dark Démon přivolat posily.
Zavládlo obrovské nadšení. Všechny klany uzavírají příměří a vytváří Imperiální sněm, kde každý klan má svůj hlas. Celý Land of Ice se těší míru a rozkvětu. Avšak o pár let později už silnější klany chtějí více hlasů v sněmu než klany slabší. Vzniká aliance silnějších, kteří pod nátlakem přinutí slabší klany, aby měli hlasů méně. Avšak svou moc dokazují silnější klany i svými vojenskými výpady proti slabším klanům. Malé klany postupně zanikají. Na poslední chvíli se sjednotí pod společný prapor a pokusí se bránit. Mají dostatečnou armádu, aby přinutili alianci Mocných, jak si vojenská frakce aliance Silnějších říká, k příměří. Avšak toto křehké příměří poruší Dreaddovi vyznavači. Ničí malé severní klany, které mají velice velké zásoby zlata a spoléhají na ochranu aliance Mocných. Ta ale dává ruce pryč. Dreadd má, ale dostatečnou sílu, aby si udržel svou pozici jak ve sněmu tak i vojensky. Vulkán moc dobře ví, že pokud Dreadd získá velké zlaté doly na severu, bez problémů postaví města, která jej pak budou zásobovat lidmi a jeho armády porostou závratnou rychlostí. Uzavírá pakt s Ghorem, Aetherem a Dralgarem Imagarem. Postaví se proti Dreaddovi. Společnými silami jej takřka porazí, ale jejich síla je příliš malá. Poslední kdo jim může pomoci je Dhar, avšak ten Vulkána nenávidí, a proto se přidá na stranu Dreadda. Vulkánovi příznivci jsou rozdrceni. Těch pár, kteří zůstali utíká na jih. Dralgar souhlasí s příměřím a upevňuje svou pozici na východě. Æther se ale nevzdává. Povolává další a další Aethrovi válečníky. Jeho urputnost přinutí Dhara a Dreadda zpomalit svůj ekonomický růst. Suroviny k boji na všech stranách jsou úplně vyčerpané. S původních několika miliard lidí nezbývá v celém Land of Ice ani dvacet milionů. Pak přijde mohutná zima, která všechny dorazí. Umírají další miliony. Po dvaceti letech už žijí jen pár tisíc lidí…