| Knihovna | Nejčastější otázky |

Údolí stínů


Když Protonos navštívil Impérium Orla a rozmlouval s Imperátorem, zeptal se Imperátor boha jaké jsou schopnosti bytostí, jejiž příchod je předpovězen. Protonos si vybral údolí, které bylo pokryto věčnou mlhou a za několik dní stvořil Údolí stínů. Místo, kde se zjeví vyzivatelovi jedna z nejmocnějších armád, která se na světe Impéria Orla nachází. Impérátor byl ohromen.