| Knihovna | Nejčastější otázky |

Protonos


Protonos byl nejmocnější z bohů co se týká schopností. Na svém domovském světe meditoval a objevoval nekonečno po celá staletí. Jeho schopnosti by se dali srovnat se samotným Strážcem. Mimo svůj svět vyrážel jen výjmečně a to pokud byla někde nalezena nějaká mocná bytost, anebo artefakt z dávných dob, který chtěl důkladně prostudovat.

Kdysy dávno navštívil Protonos Impérium Orla. Setkal se s Imperátorem a po několik dní rozmlouval o lidské mysli. Imperátor jej seznámil se Zlatým. Ten byl k němu velice odměřený, protože věděl že bohové nemají Draky moc v oblibě. Nakonec se stal Protonos druhým oblíbencem Draků ze všech bohů. Společně s Arianou uznali drakům právo na existenci. Jelikož Tartarus i Adamant zaujali k Drakům neutrální postoj, byl sepsán pakt o vzájemném porozumění.

Podle jedné pověsti je Ariana dcerou Protonuse, sestrou Adamanta a Tartaruse. Možná právě proto byla jeho nejmilejší osoba. Jednou se jí zeptal jestli se necítí v životě osamělá. Řekla že je bůh a tento pocit je jí cizí. Avšak Protonus poznal, že opravdu osamělá není a něco skrývá. Musel se pousmát. Jeho schopnosti mu dovolily číst myšlenky kterékoliv bytosti, dřív než na ně pomyslí. Přesto však tuto schopnost použil jen jednou. Řekl jí, že bude potřebovat ochránce, který jí pomůže kdyby se jemu něco stalo. Naučil bohyni ohně podívat se do světa čistého ohně a povolal jí krále Ohnivých přízraků. Pomocí svých schopností jej osvobodil a tak mu umožnil existovat v našem světě na věky. Na rozdíl od ostatních Ohnivých přízraků byl jejich Král inteligentní a dokázal se proměnit ve zvířátko podobné impovi. V této podobě zůstával po jejim boku a chránil jí. Ariana pak dokázala sama povolat jemu podobné a vytvořila Arianin svazek ohnivého mistrovství.

Pak přišli noví bohové. Sestavili radu mocných a Představený této rady tvrdě prosazoval nadřazenost bohů nad všemi ostatními bytostmi. Neměl však dostatečné prostředky, aby se postavil Drakům anebo Impériu. Pokud navíc nad Impériem visela ochraná ruka Protonose a Ariany neměl žádnou šanci. Protonus sice nevlastnil žádnou podstatnou armádu, avšak jeho schopnosti Tvárnosti by dokázaly případnou invazi zastavit. V těchto dobách se však stala velice zvláštní událost, která Představenému pomohla k moci. * Vložit legendu o Strážci *

Poté co se podařilo zneškodnit Strážce bylo Poslední bojiště zničeno, protože jej Protonus už dále nedokázal udržet. Podle všech dostupných informací se Protonus ztratil ve Věčnosti. Ovšem nedostatek informací o této události nám neumožnujě dostatečně posoudit co se vlastně stalo. Je možné že Protonusova mysl je uvězněna někde ve Věčnosti a existuje způsob jak jí osvobodit.

Protonus už byl z cesty. Draci a Impérium bylo oslabeno. Přestavený Rady Mocných využil situace a zaútočil na Impérium Orla s tichým souhlasem Tartaruse. Jediný kdo se postavil na stranu Draků a Impéria byla Ariana.