| Knihovna | Nejčastější otázky |

Dehinator


V Pátém věku nového letopočtu se na straně Dralgara Imagara objevil mocný generál Dehinator, zvaný neporazitelný. Jeho armáda dokázala porazit jak Tel' Thullgeona tak i samotného Rah Ghor Pravuse. Využíval svého vlivu a apeloval na Dralgara Imagara, aby mohl vytvoři armádu postavenou na smrti a magii přírody. Chtěl uzavřít spojenectví s Dreaddem. Dralgar Imagar však rozpoznal včas nebezpečí v něm spojené a poslal Dehinatora do vyhnanství. Ten se však přidal na stranu Démonů. Sloužil přímo pod Rah Ghor Pravusem. Při jedné bitvě byl zajat Válečníky prázdnoty a po soudu na Edessu popraven. Jeho ostatky byly poslány na hlavní ostrov rytířů prázdnoty, kde měli být uloženy v hrobce. Přepravní loď, byla ale napadena piráty a ostatky se tak dostaly na hlavní kontinent, kde je kapitán pirátské lodě prodal Dreaddovým přisluhovačům. Ti Dehinatora vzkřísili, ale nedokázali jej ovládnout. Dehinator naopak ovládnul velké množství nemrtvé armády a nechal postavit v horách Temnou pevnost.