| Knihovna | Nejčastější otázky |

Křižáci Temnoty

Ošlehaní stovkami válek. Jejich armády vyhubily stovky národů vesmíru Diabolus. Jejich jediným životním posláním je vést krvavé tažení proti všemu živému. Ve jménu Velké matky démonů dobývají nové světy. Jejich přítomnost vyvolává obdiv. Každé démoní dítě touží po tom stát se Křižákem temnoty. Jsou to dokonalí vojevůdci. I s málem dokáží udělat velké věci. Jejich taktika a strategie přesahuje naše chápaní. Za tisíce let jejich života, kde by se jen těžko hledal jediný rok bez bojů, získali zkušenosti, jež nemůže nikdy žádný obyčejný člověk získat. Částečná nesmrtelnost démonů je obrovskou výhodou.
Démon, který je Křižákem temnoty má před jménem zkratku Rah, což je titul, který získá rodina, jejiž člen se stal Křižákem temnoty. Samotný démon má pak za jménem Pravus.

Tato událost se stala Roku 206 Třetího věku nového letopočtu