| Knihovna | Nejčastější otázky |

Crinis, bohyně světla


Na konci šestého věku nového letopočtu přišla Věčná bouře, která jak už mnohokrát předtím vyrovnala Land of Ice a zachránila jej tak před zánikem, Tentokrát ale došlo k chybě. Velké chybě. Gigantické stroje na pólech, které vytváří Věcnou bouři, museli vynaložit větší množství energie. Daleko víc než kdykoliv předtím. Na obloze se po tuto dobu rozzářila fialová polární záře. Všichni věděli že je něco špatně. Co se vlastně stalo? Zatímco na pólech se prastaří draci snažili stroje udržet pohromodě, se Aethrova expediční armáda složená z těch nejlepších Ledových válečníků vydala na průzkum území, kde se nacházela zavřená Brána. Měli podat informace jestli skutečně zůstala zavřená a také jestli nedošlo k její aktivaci zvenčí Radou Mocných. Zatímco všude okolo nich obrovská zima ničila vše živé, oni šli ku předu. Po několik letech dorazili k cíly. Zjistili, že Démoni měli postavenou osmou provizorní pevnost. Tato pevnost měla udržet Bránu otevřenou i přes pád zbylích sedmy. Na rozdíl od ostatních její zdroj energie nebyl postavený na černých krystalech, ale na nebeských. Sto nebeských krystalů mělo vytvořit dostatečné množství energie na udržení brány. Jenomže Mágové démonů udělali chybu. Brána místo aby energii udržela jí přesměrovala do atmosféry a zde se setkala se silou, která vyrovnávala Land of Ice v meziprostoru. Nastalo něco co nebylo možné předpokládat. V atmosféře se otevřela nová brána, která měla průměr stovek kilometrů. Propojila se s jinou bránou, ale místo aby jí otevřela jí jednoduše pohltila. Spolu s ní začala pohlcovat i celý svět. Běheme pár desítek let přesunula na Land of Ice kus cizího světa. Tímto světem byl Specula, svět světla a naděje. Tím však úžasný fenomén neskončil. Část světa, která byla přesunuta na Land of Ice zůstala vyset několik desítek kilometrů nad mořem, přibližně sto kilometrů od severovýchodního pobřeží hlavního kontinentu. Oválná skála o průměru dvoutisíc kilometrů a pěti kilometrů vysoká tak levituje kousek od hlavního kontinentu. Na tomto kusu pevniny přišla na Land of Ice i bohyně Crinis, která dohlížela na záchrané práce poblíž pohlcené brány. Společně s ní dorazili i desetitisíce její věřících.

Po příchodu na Land of Ice se na kusu levitující skáli, který nazvali Nová Specula, začala razantně snižovat teplota. Mágové Crinis vytvořili provizorní štít, který celou skálu chránil před mrazem. Ale na udržení tohoto štítu je nutná energie. Počasí v průběhu bouře neumožňovalo jakýkoliv průzkum. Po několika letech bouře skončila a začal nový věk. Byla jen otázka času než by štít úplně spadnul. Průzkumníci Crinis nalezli další bohy. Nejdříve narazili na Aethrovu armádu. Æther byl celkem překvapen novým znakem na zbrojích průzkumníků. Když se dozvěděl že na Land of Ice je nová bohyně bral to za vtip. Jenomže to vtip nebyl. Ledový fénixové dorazili s informacemi o obrovském ostrově, který se vznáší nad mořem. Æther se okamžitě vydal na diplomatickou misi. Setkal se s krásnou Crinis a vysvětlil jí kde se nachází. Pak nechal svolat všechny bohy a představil jim novou bohyni.

Crinis se odmítla účastnit jakýchkoliv bojových akcí. Brzi nato však zjistila, že existuje způsob jak udržet štít na ochranu Nové Speculi. Jsou jim Nebeské krystali. Jsou však natolik vzácné, že je skoro nereálné jich dostatek nakoupit. Proto má jedinou možnost jak je získat. Vzít si je od démonů.

Uzavřela spojenectví s Aetherem a Dralgarem Imagarem.

Crinis je bohyně světla. Její armáda je postavená hlavně na lidech, kterým důvěřuje. Až na její základní jednotku mají všechny jednotky nějakou schopnost. Většina je založená na Magii světla. Aby přišli její kněží je potřeba se soustředit na věhlas. Ačkoliv je Crinis neutrální lze jí kombinovat s budovami Dralgara Imagara a Aethra.Budova Jednotka Bonus za budovy Bonus do rekrutu
Rekrutovací středisko Válečník Pokud je následující budova Crinis, pak Rekrutovací středisko rekrutuje Svaté válečníky Věhlas/100
Střelnice Střelec Pokud je následující budova Crinis, pak Střelnice rekrutuje Elitní střelce Věhlas/300
Klášter Mních Pokud je následující budova Crinis, pak Klášter rekrutuje Zasvěcenece světla Věhlas/500
Chrám řádu Křižák Pokud jsou všechny budovy Crinis, pak Chrám řádu rekrutuje Paladiny Věhlas/2500