Vybavení

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání

Nositelné vybavení

Název Pro jednotky Efekt
Měděné pláty Všechny Jednotka získá +1 do obrany.
Bronzové pláty Všechny Jednotka získá +2 do obrany.
Žlezné pláty Všechny Jednotka získá +4 do obrany, ale její iniciativa klesne o 1.
Ocelové pláty Všechny Jednotka získá +6 do obrany, ale její iniciativa klesne o 1.
Tvrzené ocelové pláty Všechny Jednotka získá +8 do obrany, ale její iniciativa klesne o 1.
Pláty z temné ocele Všechny Jednotka získá +11 do obrany, ale její iniciativa klesne o 2.
Obranná palisáda Všechny Jednotka se skryje za obrannou palisádu. Získá +20 do obrany, ale její iniciativa klesne na 0.
Kouzelnická róba Všechny Jednotka získá +1 do obrany a je imunní vůči ohnivému štítu.
Prokletá kouzelnická róba Jednotky s magii smrti Jednotka získá +3 do obrany a je imunní vůči ohnivému štítu.
Kalich ohně Všechny Jednotka získá ohnivý štít 1.
Hůlka ohně Všechny Jednotka získá ohnivý štít 2.
Bronzový meč Všechny Jednotka získá +1 do útoku.
Gladius Všechny Jednotka získá +2 do útoku.
Rytířský jednoruční meč Všechny Jednotka získá +4 do útoku.
Bastard Všechny Jednotka získá +7 do útoku, ale její obrana klesne o 2.
Těžká bojová sekera Všechny Jednotka získá +10 do útoku, ale její obrana klesne o 3.
Katana Všechny Jednotka získá +8 do útoku a +1 do iniciativy.
Drtič lebek Všechny Jednotka získá +3 do útoku, -1 do iniciativy a naučí se schopnost slayer.
Totem krve Jednotky s druhem útoku 1 Jednotka s druhem útoku 1 získá +1 do damage a -1 od životů.
Prapor krve Živé Nenemrtvá a neneživá jednotka získá +200% damage do steče, ale její obrana klesna na 1.
Prapor krvavého šílenství Všechny Jednotka se naučí schopnost dav.
Prapor bersekra Jednotky s druhem útoku 1 Jednotka s druhem útoku 1 získá +2 do iniciativy, +20% do útoku a naučí se dav, ale ztratí 25% z obrany.
Válečné bubny Jednotky s druhem útoku 1 Válečné bubny posílí armádu. +1 iniciativa, +1 útok, -1 obrana. Pouze pro živé jednotky s druhem útoku 1
Plán bojiště Střelecké Není nad to vědět, kam střílet.
+20% do útoku, +1 do iniciativy pro jednotky s druhem útoku 2 a 3.
Čepec vyvolávače počasí Střelecké Jednotka s druhem útoku 2 nebo 3 získá +10% do poškození.
Dalekohled Střelecké Jednotka při střelbě získá -1 do iniciativy, +3 do útoku. Pouze pro jednotky s druhem útoku 2 a 3.
Jedovaté střely Střelecké Jednotka s druhem útoku 2 získá +10% do poškození proti živým cílům.
Posvěcené střely Střelecké Jednotka s druhem útoku 2 získá +10% do poškození proti nemrtvým cílům
Drtivé střely Střelecké Jednotka s druhem útoku 2 získá +10% do poškození proti neživím cílům
Rukavice posvěcení Všechny Jednotka získá +100% do poškození proti nemrtvým cílům
Rukavice drtivé síly Všechny Jednotka získá +100% do poškození proti neživím cílům
Boty slabosti Všechny Jednotce klesne iniciativa na 1.
Amulet velitele Živé Nenemrtvá a neneživá jednotka získá +1 do iniciativy.
Pírko z anděla Živé Nenemrtvá a neneživá jednotka získá +2 do životů.
Pírka z anděla Živé Nenemrtvá a neneživá jednotka získá +7 do životů.
Prapor stínů Nemrtvé Nemrtvá jednotka získá +1 do útoku a obrany.
Koštěná flétna Lichové, Arcilichové Lichové vyvolávají o 50% více kostlivců.
Arcilichové vyvolávají o 50% více upírů.
Druidský rituál Druidové a nemrtví Druidové Druidové a nemrtví Druidové vyvolávají o 50% více Entů.
Prapor starého druidského cechu Druidové a Veledruidové Druidové přivolávají místo Entů Starodávné Enty a Veledruidové přivolávají o 50% více Starodávných Entů.
Mágová róba moci Všechny Posílí přivolávací a vyvolávací mágií jednotky o 10%.
Velemágová róba moci Všechny Posílí přivolávací a vyvolávací mágií jednotky o 50%.
Hůlka ledu Všechny Jednotka se naučí magii ledu 1.
Æthrův ledový prapor Všechny Jednotka získá schopnost magie ledu 1 a pokud je Æthrova, získá místo toho magii ledu 2 a +3 do iniciativy.
Vulkánův ohnivý prapor Všechny Jednotka získá ohnivý štít +1 a pokud je Vulkánova, získá další bonus do ohnivého štítu rovnající se vlastnímu zranění a posílí ohnivou magii o 50%.
Dharova kamenná standarta Všechny Jednotka získá +4 do obrany a pokud je Dharova, získá dalších +6.
Dralgarův totem života Všechny Jednotka získá +15% do životů a pokud je Dralgarova, získá další 35%.
Dreaddův prapor smrti Všechny Jednotka získá +2 do útoku a obrany a pokud je Dreaddova, získá další +4.
Ghorova standarta s napíchnutou hlavou démona. Všechny Jednotka získá +15% do poškození a pokud je Ghorova, získá další 35%.
Prapor světla Všechny Jednotka získá +50% poškození do steče, pokud je Crinisina získává navíc 50% do útoku a 30% do iniciativy
Gnomí vozík Všechny Multifunkční vozík do kterého lze uskladnit snad cokoliv. Jednotka získa +15% do poškození a +1 do obrany. Gobliní vzducholode získavají navíc +50% na množství paragánu.
Plášť Mucuse, krále toxických elementálů Všechny Plášť legendárního krále toxických elementálů požene tvé jednotky do útoku. Jednotka získá +20% do útoku, +1 do iniciativy a +25% do poškození.
Srdce prokletého Wurma Ragnarokka Všechny Srdce nabyto magií z vesmíru Diabolus. Poskytuje jednotce +5 do útoku, +5 do obrany, +50% do damage a +50% do životů.
Popel padlých válečníků Unikátní a legendární Jednotka je imunní proti ohnivému štítu.
Ohnivý bič Unikátní a legendární Jednotka sešle počet životů/2 ohnivých koulí a získá ohnivý štít 750.
Ohnivá róba Unikátní a legendární Jednotka se naučí magii ohně 3 a získá ohnivý štít 500.
Prsten Strážce Unikátní a legendární Jednotka získá +20 do obrany a je imunní vůči ohnivému štítu a bleskům.
Hole silového pole Unikátní Jednotka získá +30 do obrany.
Meč paladina Unikátní Jednotka získá +10 do útoku a +7 do damage. Zároveň se naučí magii světla 1.
Excalibur Unikátní a legendární Jednotka získá +15 do útoku, +10 do obrany a +5 do iniciativy.
Kopí hlupáků Unikátní a legendární Jednotka získá schopnost exterminace.
Helma ledového válečníka Unikátní Jednotka získá +5 do obrany, je imunní vůči ohnivému štítu a naučí se magii ledu 2.
Prsten života Unikátní a legendární Jednotka získá magii lesa 2.
Plášť slabosti Unikátní a legendární Jednotce klesna počet životů na 1.
Boty rychlosti Unikátní a legendární Jednotka získá +5 do iniciativy.
Slonovinový luk Unikátní a legendární Jednotce je změněn druh útoku na 2.
Dráp draka Unikátní a legendární Jednotka získá +100% do damage.
Kostěná hůl Unikátní a legendární Jednotka se naučí magii smrti 1.
Kostěná dračí hůl Unikátní a legendární Jednotka získá +300% do damage a naučí se magii smrti 5.
Ledová čepel Unikátní a legendární Jednotka se naučí magii ledu 1.
Tutsumasa, ledová dračí čepel Unikátní a legendární Jednotka získá +300% do damage a naučí se magii ledu 2.
Hůl ohně Unikátní a legendární Jednotka sešle počet životů/2 ohnivých koulí.
Ohnivá zbroj Unikátní a legendární Jednotka získá +5 do obrany a ohnivý štít rovnající se dvou násobku jeho damage.
Ohnivá dračí zbroj Unikátní a legendární Jednotka získá +300% do damage, +5 do obrany a naučí se magii ohne 7.
Svazek ledového mistrovství Unikátní a legendární Jednotka sešle počet životů/2 ledových koulí a získá ledový štít 30%.
Ledová róba Unikátní a legendární Jednotka se naučí ledový štít 10% a je imunní vůči ohnivému štítu.
Æthrova róba moci Unikátní a legendární Jednotka získá +42 do obrany, ledový štít 80%, imunitu vůči ohnivému štítu a magii ledu 4.
Maska královny Medúz Legendární Jednotka získá magii země 1 a magii smrti 3.
Maska Medúzy Unikátní a legendární Jednotka získá Magii země 1.
Amulet beznaděje Unikátní a legendární Jednotka získá Magii smrti 3.
Dehinátorův meč Legendární Jednotka získá imunitu vůči ohnivému štítu, magii smrti 3, exterminaci a její damage je zvýšen o 200%.
Arianin svazek ohnivého mistrovství Legendární Jednotka se naučí magii ohně 4 a získá ohnivý štít 1000.

Plány na stavbu

Název Popis Efekt
Mapa k zlatému nalezišti Mapa k nalezení zlatého dolu a plány na jeho stavbu. +5000 zlata za měsíc.
Plán na stavbu školy architektů Podle tohoto plánu budeme schopni postavit školu architektů. Zvýší kapacitu měst o 10%.
Plány na uprchlický tábor Podle tohoto plánu můžeme zřídit uprchlický tábor. Šance na příchod lidí a jednotek.
Mapa k archeologickému nálezišti Po postavení archeologického tábora zde můžeme nalézt spoustu cenných předmětů. Šance na nalezení předmětů, run a artefaktů.

Materiál

Název Popis
Bronzový ingot Bronz s vysokou čistotou.
Železný ingot Železo s vysokou čistotou.
Ocelový ingot Ocel s vysokou čistotou.
Ingot Temné ocele Temná ocel s vysokou čistotou.
Mytrilový ingot Mytril s vysokou čistotou.
Měděný ingot Měď s vysokou čistotou.
Mosazný ingot Mosaz s vysokou čistotou.
Stříbrný ingot Stříbro s vysokou čistotou.
Zlatý ingot Zlato s vysokou čistotou
Mosazné kolečko Mosazné kolečko, které můžete nosit například na prstu nebo ho použít jako součást něčeho většího.
Stříbrné kolečko Stříbrné kolečko, které můžete nosit například na krku nebo ho použít jako součást něčeho většího.
Zlaté kolečko Zlaté kolečko, které by se dalo hodně draze prodat nebo ho můžete použít jako součást něčeho většího.

Plány pro kovárnu

Název Popis
Plány Železných kněží Svitek, který obsahuje plány na stavbu různých strojů. Obsahuje však magickou pečeť. Po jeho použití bude nenávratně zničen.
Detailní plány Železných kněží Svitek, který obsahuje detailní plány na stavbu různých strojů. Obsahuje však magickou pečeť. Po jeho použití bude nenávratně zničen.
Utajené plány Železných kněží Svitek, který obsahuje utajené plány na stavbu různých strojů. Obsahuje však magickou pečeť. Po jeho použití bude nenávratně zničen.

Ostatní

Název Popis
Esence života* Vrátí jednoho mrtvého generála k životu.
Nebeský krystal Podle legendy dává naději těm, kteří ji už ztratili.
Střípek naděje Malý kousek modrého krystalu připraví k útoku jakoukoliv armádu.
(lze použít jen jednou za 24 hodin / rychlost hry)
Pavoučí kokon Z pavoučího kokonu se může vylíhnout třeba pavouk.
Souleaterův zápisník Je to jen pár stránek, ale umožní naší alianci úplně nové tažení.
Ledová formule Pomocí této formule můžeš složit Hůlku ledu, Svazek ledového mistrovství, Ledovou róbu a vytvořit tak Æthrovu róbu moci.
Magická formule moci Pomocí této formule můžeš v kovárně posílit Mágovu róbu moci a vytvořit tak Velemágovu róbu moci.
Mapa Archeologického Tábora Dovede tě k archeologickému táboru, který můžeš dobýt a nalézt v něm zajímavé artefakty.
  • Esence života aktuálně (po zrušení původních generálů) funguje jinak a má celkem čtyři využití:

1) Oživí mrtvého Dreaddova vyvoleného.
2) Opraví svitek s plány na stavbu Předsunuté hlídky, který klan získá po projití dobývání "Jeskyně v šedých horách".
3) Jsou potřeba dvě na výrobu Velemágovy róby moci.
4) Je jich potřeba 10 při stavbě Imperátorova paláce.