Třetí věk starého letopočtu

Z Knihovna Land of Ice
Verze z 16. 6. 2014, 19:51; Kouji (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Po válce s vojevůdcem pekelných sil došlo k menším potyčkám mezi kmeny. Z toho, co zbylo se rodily postupně nové kmeny. Jako již dvakrát předtím i tentokrát nejrychleji získával sílu Dreadd. Avšak vědom si svého oslabení v minulosti v pozdějších fázích věku, pěstoval si tentokrát své elitní válečníky, které posílal do nejsilnějších z kmenů, jež jej vyznávali. Byla doba příchodu Dreaddových vyvolených. Posilovali nemrtvé armády a oslabovali protivníky strachem. Pomalu, ale jistě se však začali prosazovat příznivci nového boha Ghora. Armády goblinů rostly velice rychle. Nebýt velkých ztrát při bojích, určitě by se stali neporazitelným protivníkem. Takový už ale Ghoro je, na ztráty nehledí, o čemž svědčí i gobliní fanatici nebo gobliní pojízdná bomba. Už v počátcích věku se připravují armády pod dohledem Démona na další expediční armády pekla.

Je za námi 100 let třetího letopočtu a jednoznačně vládne silou Dreadd. Díky svým elitním válečníkům nemají dobře řízené armády nemrtvých takřka žádné ztráty. Ghoro je takřka na vrcholu sil. Jeho finální jednotka se však nemůže rovnat s jednotkami ostatních bohů. Æther je ještě stále příliš slabý, aby předvedl svou moc ledových hyder. Vulkán pořád nemá dostatečný počet Flamekeeperů. Dhar se pomalu ale jistě prosazuje díky svým kamenožroutům. První Wurmové už na sebe nedají dlouho čekat.

Dalších 100 let bylo ve znamení boha smrti Dreadda. Bez problémů devastuje co se dá a miliónové armády, které velice rychle doplňuje díky nemrtvým přízrakům, porazí naprosto vše, na co narazí. Snad až na prokletý chrám ohně, který jej stojí příliš mnoho sil. Avšak je dobrou ukázkou toho, co se chystá. Wurmové už pomalu vytyčují hranice síly a dávají každému znát, že přejít přes ně bude stát mnoho sil. Flamekeeperové, nejmocnější z arcimágů ohně, přetvořeni v polobohy v paláci ohně, se již nachází v hojném počtu, aby dokázali upravit povrch bojiště krátery přivolaných meteoritů. První ledové hydry už mrazí svými hlavami nepřátelské armády. Mágové země jsou jediní, kteří jsou pohromou pro mocné Wurmy.

Pomalu se uzavírá 300 let třetího věku. Zuří boje o Imperátorův palác. Démon se snaží udržet všechny dál, protože ví, že zanedlouho přijdou armády zplozenců a démonů ohně. Už mu však pomalu nikdo nevěří. Uplynulo 320 let a stále nic. Šarvátky sílí, ale prastará aliance Démona se drží opodál.

Nastane rok 352 třetího věku. Z prastaré jeskyně přijde expediční armáda pekel, pod vedením Dark Démona druhého, který je reinkarnací svého předchůdce, jenž byl poražen na konci druhého věku. Chaos, který způsobí jeho příchod zmate několik desítek mocných klanů, které napadnou jeho obrovskou armádu. Avšak oslabení jeho armády, které je stojí statisíce životů je zanedbatelné. Je jasné, že Dark Démon druhý potřebuje určitý čas, aby mohl přivolat další posily. Nastává nervozita. Velitelé klanů mají strach. Mudrcové nacházejí v knihovnách důležité zprávy o Démonově alianci. Rychle jej začnou hledat. Nezbývá moc času, protože ten pracuje pro Dark Démona druhého. Zanedlouho otevře portál, který mu přivede posily. Na scéně se však objevuje Démon v čele jeho Aliance. Ukazuje všem, více jak pět set let starý plán obrany proti armádě pekel, který kdysi vymyslel jeden z jeho předků. První jdou do útoku mágové země, kteří proměňují nižší ohnivé zplozence v kámen. Následně mohutná armáda Vulkána zlikviduje ohnivé démony. Pak už útočí všichni. Během několika dnů nepřetržitých bojů zlikvidují celou expediční armádu pekel, dříve než stihne Dark Démon druhý přivolat posily.

Zavládlo obrovské nadšení. Všechny klany uzavírají příměří a vytváří Imperiální sněm, kde každý klan má svůj hlas. Celý Land of Ice se těší míru a rozkvětu. Ovšem o pár let později silnější klany žádají více hlasů v sněmu, než klany slabší. Vzniká aliance silnějších, kteří pod nátlakem přinutí slabší klany, aby měly méně hlasů. Avšak svou moc dokazují silnější klany i svými vojenskými výpady proti slabším klanům. Malé klany postupně zanikají. Na poslední chvíli se sjednotí pod společný prapor a pokusí se bránit. Mají dostatečnou armádu, aby přinutili alianci Mocných, jak si vojenská frakce říká, k příměří. Avšak toto křehké příměří poruší Dreaddovi vyznavači. Ničí malé severní klany, které mají velice velké zásoby zlata a spoléhají na ochranu aliance Mocných. Ta ale dává ruce pryč. Dreadd má ale dostatečnou sílu, aby si udržel svou pozici jak ve sněmu, tak i vojensky. Vulkán moc dobře ví, že pokud Dreadd získá velké zlaté doly na severu, bez problému postaví města, která jej pak budou zásobovat lidmi a jeho armády porostou závratnou rychlostí. Proto uzavírá pakt s Ghorem, Æthrem a Dralgarem Imagarem. Postaví se proti Dreaddovi. Společnými silami jej téměř porazí, ale jejich síla je příliš malá. Poslední kolo jim může pomoci Dhar, avšak ten Vulkána nenávidí, proto se přidá na stranu Dreadda. Vulkánovi příznivci jsou rozdrceni. Těch pár, kteří zůstali utíkají na jih. Dralgar Imagar souhlasí s příměřím a upevňuje svou pomoci na východě. Æther se ale nevzdává. Povolává další a další Æthrovy válečníky. Jeho urputnost přinutí Dhara a Dreadda zpomalit svůj ekonomický růst. Suroviny k boji na všech stranách jsou úplně vyčerpané. Z původních několika miliard lidí nezbývá v celém Land of Ice ani dvacet miliónů. Pak přijde mohutná zima, která všechny dorazí. Umírají další milióny. Po dvaceti letech už žije jen několik tisíc lidí.