Kategorie:Crinis

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání
Crinis.gif

Je to bohyně světla. Je to neutrální bůh, který se dá kombinovat s některými bohy dobra.

Příchod Crinis na Land of Ice

Na konci šestého věku nového letopočtu přišla Æthrova bouře, která jak už mnohokrát předtím vyrovnala Land of Ice a zachránila jej tak před zánikem. Tentokrát ale došlo k chybě. Velké chybě. Gigantické stroje na pólech, které vytváří Æthrovu bouři, musely vynaložit větší množství energie. Daleko víc než kdykoliv předtím. Na obloze se po tuto dobu rozzářila fialová polární záře. Všichni věděli, že je něco špatně. Co se vlastně stalo? Zatímco na pólech se prastaří draci snažili stroje udržet pohromadě, se Æthrova expediční armáda složená z těch nejlepších Ledových válečníků, vydala na průzkum území, kde se nacházela zavřená brána. Měli podat informace, jestli skutečně zůstala zavřená a také, jestli nedošlo k její aktivaci z venčí Radou mocných. Zatímco všude okolo nich obrovská zima ničila vše živé, oni šli ku předu. Po několika letech dorazili k cíli. Zjistili, že démoni měli postavenou osmou provizorní pevnost. Tato pevnost měla udržet bránu otevřenou i přes pád předchozích sedmi. Na rozdíl od ostatních její zdroj energie nebyl postavený na černých krystalech, ale na nebeských krystalech. Sto nebeských krystalů mělo vytvořit dostatečné množství energie na udržení brány. Jenomže mágové démonů udělali chybu. Brána, místo aby energie udržela, ji přesměrovala do atmosféry a zde se setkala se silou, která vyrovnávala Land of Ice v meziprostoru. Nastalo něco, co nebylo možné předpokládat. V atmosféře se otevřela nová brána, která měla průměr stovek kilometrů. Propojila se s jinou bránou, ale místo aby ji otevřela, jí jednoduše pohltila. Spolu s ní začala pohlcovat celý svět. Během pár desítek let přesunula na Land of Ice kus cizího světa. Tímto světem byl Specula, svět světla a naděje. Tím však úžasný fenomén neskončil. Část světa, která byla přesunuta na Land of Ice zůstala viset několik desítek kilometrů nad mořem, přibližně sto kilometrů od severovýchodního pobřeží hlavního kontinentu. Oválná skála o průměru dvou tisíc kilometrů a pět kilometrů vysoká tak levituje kousek od hlavního kontinentu. Na tomto kusu pevniny přišla na Land of Ice i bohyně Crinis, která dohlížela na záchranné práce poblíž pohlcené brány. Společně s ní dorazily i desetitisíce jejích věřících.

Po příchodu na Land of Ice, se na kusu levitující skály, který nazvali Nová Specula, začala razantně snižovat teplota. Mágové Crinis vytvořili provizorní štít, který celou skálu chránil před mrazem. Problém však byl, že na udržení tohoto štítu je nutná energie. Počasí v průběhu bouře neumožňovalo jakýkoliv průzkum. Po několika letech bouře skončila a začal nový věk. Byla jen otázka času, než by štít úplně spadl. Průzkumníci Crinis nalezli další bohy. Nejdříve narazili na Æthrovu armádu. Æther byl celkem překvapen novým znakem na zbrojích průzkumníků. Když se dozvěděl, že na Land of Ice je nová bohyně, bral to za vtip. Jenomže to vtip nebyl. Ledoví fénixové dorazili s informacemi o obrovském ostrově, který se vznáší nad mořem. Æther se okamžitě vydal na diplomatickou misi. Setkal se s krásnou Crinis a vysvětlil ji, kde se nachází. Pak nechal svolat všechny bohy a představil jim novou bohyni.

Crinis se odmítla účastnit jakýchkoliv bojových akcí. Brzy na to však zjistila, že existuje způsob jak udržet štít na ochranu Nové Speculi. Jsou jim nebeské krystaly. Jsou však natolik vzácné, že je skoro nereálné jich dostatek nakoupit. Takže ji zůstává jediná možnost, jak je získat. Vzít si je od démonů.

Uzavřela spojenectví s Æthrem a Dralgarem Imagarem.

Armáda Crinis je postavena hlavně na lidech, kterým důvěřuje. Kromě její první jednotky mají všechny její jednotky nějakou schopnost. Většina je založená na magii světla. Aby přišli její kněží je potřeba se soustředit na věhlas. Ačkoliv je Crinis neutrální, lze její budovy kombinovat s budovami Dralgara Imigara a Æthra.

Budovy

Pořadí Budova Podmínky Jednotka Bonus za budovy Cena Efekt
2 Rekrutovací středisko Věhlas: 25 Válečník Pokud je následující budova Crinis, pak Rekrutovací středisko rekrutuje Svaté válečníky.

3 Střelnice Věhlas: 100 Střelec Pokud je následující budova Crinis, pak Střelnice rekrutuje Elitní střelce.

4 Klášter Věhlas: 2000 Mnich Pokud je následující budova Crinis, pak Klášter rekrutuje Zasvěcence světla.

5 Chrám řádu Věhlas: 20 000 Křižák Pokud jsou všechny budovy Crinis, pak Chrám řádu rekrutuje Paladiny.

Bonusy a kouzla 1 x Nebeský krystal
Povolá 1x Světlonoš

Stránky v kategorii „Crinis“

Zobrazuje se 9 stránek z celkového počtu 9 stránek v této kategorii.