Kategorie:Ascendancy

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání
Ascendancy.jpg

Je to bohyně moci. Zaujímala místo po pravici Představeného Rady mocných. Její armády vedly útok na Impérium Orla. Byli to právě její válečníci, kteří umírali pod plameny ohnivých draků a služebníků prince Andora (viz . Historie Land of Ice). Také právě její svět byl zničen pomocí nejmocnějšího artefaktu jaký kdy existoval. Artefaktem zvaný Temná truhla zázraků. A to na rozkaz Ariany.

Příchod Ascendancy na Land of Ice

Po vítězství nad Impériem Orla se pozice Ascendancy v Radě mocných upevnila. Získala čtvrtinu světů, které patřily Impériu Orla a Arianě. V té době byl považován Land of Ice za svět, který obklopuje obrovský štít. Nikdo ještě netušil, že celá planeta je ve skutečnosti v meziprostoru. Když po bitvě přišly síly Rady mocných na zničený Land of Ice. Nenašly vůbec nic. Jen pouhý led. Draci upravili teplotu pomocí strojů, které udržovaly štít na mínus padesát stupňů. Bylo jasné, že svět je nepoužitelný a nikdo nepřežil. Po padesáti letech pátrání po známkách civilizace, našli vojáci Rady mocných jen několik kmenů žijících hluboko v jeskyních a poblíž sopek. Vzhledem k nákladnosti průzkumu byl svět uzavřen a prohlášen za vězení pro bohy.

Dříve, než se na Land of Ice dostal Æther, Dralgar Imagar a Dreadd se Ascendancy sama vydala na průzkum Land of Ice. Hledala obrovskou pevnost, která se propadla podle pověstí pod zem. Podle legendy to bylo místo, kde měl Rainor svou laboratoř. Podle všeho zde byl ukrytý i artefakt Temná truhla zázraků. Zbraň, která by posílila ještě více její moc. Artefakt, jež s pomocí jednoho ohnivého krystalu dokáže během pár dnů proměnit povrch celého světa v rozžhavené magma. Věděla, že její expediční armáda je na Land of Ice neporazitelná. Mýlila se. Tartarus už před ní vyslal na Land of Ice svou expediční armádu. Velel jí vrchní velekněz Sanctus. Sanctus dříve býval vrchním velitelem Tartarusových knězů a doprovázel svého boha i na jednání Rady mocných. Znal krajinu Land of Ice a nebyl pro něj problém, nalákat její armádu do míst, které se zhroutily při obrovském zemětřesení. Ti, co unikli byli zmasakrováni. Ascendancy byla spoutání řetězem temnoty, artefaktem, jež vytvořil Adamant na přání svého bratra Tartaruse. Dokáže svázat boha a zbavit jej schopností.

Přivezl ji do pevnosti Válečníků prázdnoty, což byl název expediční armády Tartaruse, kde jí měl Sanctus popravit. Bohové mají tělo podobné lidskému. Říkají mu schránka. Pokud je probodnuté srdce boha a čepel ponechána uvnitř několik hodin až dnů, bůh umírá. Jeho duše se uvolní do podoby energie. Nejmocnější z bohů jí dokáže pomocí svých věrných přelít do jiného člověka. Ti slabší se rozplynou postupně v nekonečnu. Výjimkou je Land of Ice. Zde se spojí energie boha se štítem, který jej chrání a posílí jej.

Mocná bohyně Ascendancy však část své moci uvolnila a podařilo se jí ovládnout mysl svých strážců. Ti však nedokázali řetěz temnoty rozvázat. Pomohli ji však utéct. Sanctus jí však dohnal a rozhodl se ukončit její život rovnou. Bez milosti. Než se mu to však podařilo, vběhla do jednoho chrámu, který se zhroutil do jezera. To během pár hodin celé zamrzlo a celý chrám zůstal hluboko v ledu společně s Ascendancy.

Ascendancy povstává

Po tisíciletí spala v útrobách obrovského chrámu, který se propadl pod jezero. Pohřbena na místě, které přežilo pád Impéria Orla. Mohla zde odpočívat ještě po nespočet dalších tisíciletí, možná i navždy. Nebýt lovců pokladů, kteří se rozhodli chrám vykrást. Land of Ice skrývá mnoho mocných artefaktů z dob Impéria Orla, jež mají nevyčíslitelnou hodnotu. Lidská chamtivost je přivedla do místnosti s magickou holí. Mocný artefakt levitoval uprostřed místnosti už více jak deset tisíc let. Jeden z lovců pokladů ji uchopil. Do jeho mozku byla přesunuta informace, jak otevřít spodní patro chrámu. Bohužel lovec pokladů měl na krku amulet, který jej měl ochránit před prokletím. Kouzlu nezabránil, ale některé informace zůstaly utajeny. Lovec pokladů neznal pravou podstatu posledního podlaží. Po chvíli jak v transu zasadil hůl do otvoru na samotném vrcholu pyramidy. Mohutný záblesk vyšlehl k nebesům. V ten okamžik otevřela oči.

Za pár dnů chrám obklopila mohutná kopule z čisté energie. Uvnitř byla neprůhledná šedivá mlha. Tmavou atmosféru občas narušil záblesk, který ozářil obrysy uvnitř kopule. Obrovské zvířata, připomínající velké červy s končetinami uvnitř levitovala. Před vstupem do chrámu se shromažďovala armáda převorů, kteří budou dohlížet na případné narušitele.

Po mnoho měsíců se nic nemění. Bohové válčí mezi sebou a démony. Kopule si nevšímají.

O kopuli se ale zajímá Adaemova expediční společnost. Nejznámější obchodníci a lovci pokladů. Postaví si nedaleko základnu a pozorují kopuli.

Kopulí jsou znepokojení Eternané, sídlící nedaleko od ní. Jejich povznesená mysl je každým dnem víc a víc otravována rostoucí moci nové bohyně. Ta však čeká uvnitř. Jednomu z hledačů pokladů vnutila zanedbatelnou část své moci. Mladý muž si myslel, že ji zabil, ale Ascendancy nepatří mezi ty, co se dají snadno zabít. Využila jej. Lovec pokladů byl přesvědčený, že jejím zabitím získal její sílu. Ona však skrz něj jen pozorovala okolí. Důkladně sledovala nové bohy, politickou situaci, charakter nových budoucích protivníků. Učila se. Nejvíce ji zaujala právě Adaemova expediční společnost. Jejíž sídlem byla vyzvednutá plošina na pobřeží hlavního kontinentu. Podle mnohých to byla ta nejnedobytnější pevnost. Mohutné magické bariéry ji chránily nejen před fyzickým útokem. Navíc se zde zdržovala elita Land of Ice. Adaemo měl mnoho vlivných přátel. Thainor je mistr stínové a černé magie, Midnight Sun je mocná kněžka, jejichž léčící schopnosti nebyly žádným člověkem nikdy překonány, Černý jestřáb, jehož snad ani není nutné představovat, Viceroy, mocný alchymista a enchantér, bývalá vrchní kněžka Enakra, která zradila Válečníky prázdnoty, aby ochránila malého Pittiho a Tir-Amira, potomka svatého rodu čistých lordů. Právě skrze něj mohla Ascendancy viděl vše.

Když nastal čas, vnukla Tir-Amirovi obavu, že by mocný Adeamo mohl přijít na jeho "božské" schopnosti. Tir-Amir se teleportoval do kopule a obdržel od vrchního převora velkou magickou kouli, která jej měla prý ochránit. Donesl jí na plošinu do svého pokoje. Jenže se v noci proměnila v malý portál, skrz který prošla Ascendancy v doprovodu svých převorů. Tir-Amir jí chtěl zastavit, ale padl před ní na kolena. Položila mu ruku na čelo a řekla: "Tir-Amire, dobře jsi mi posloužil a ještě posloužíš". V budoucnu se z něj stane Lord Tir-Amir, jež pro svou bohyni povede armády proti ostatním bohům. I přes všechno úsilí ostatní nemají šanci zastavit bohyni. Adeamo je smrtelně zraněn. Plošina se hroutí do moře. V okamžik, kdy se chystá Ascendancy všechny zabít, se objeví Nebeský a dva jeho druhu, Věčný chlad a Drtivý plamen. Ascendancy pochopí, koho proti sobě má. Pošle převory, aby ji kryli, zatímco ona přesune sebe a Tir-Amira zpět do kopule.

Zanedlouho pro ní Tir-Amir začne skládat armádu.

Armáda Ascendancy

Základní armáda Ascendancy byla vždy postavená na hluboce věřících lidech. Na rozdíl od ostatních bohů věřila v sílu lidské podstaty. Její armády byly postaveny výhradně na věřících. Po tisíciletí hledala způsob, jak se dostat do neprobádaných částí lidské mysli. I přes mnoho nezdarů se jí podařilo alespoň částečně aktivovat část mozku u některých lidí. Bohužel jejich mysl se zhroutila. Lidský mozek ještě dostatečně nedozrál.

Jednoho dne jeden z jejích knězů při experimentu vybral omylem autistické dítě. Ačkoliv to vypadalo, že mysl dítěte se zhroutila, opak byl pravdou. Došlo k aktivaci třetiny mozku. Objevily se schopnosti jako telepatie, sugesce a velice silná telekineze. Vylepšené autistické děti dokázaly působit na různé předměty do vzdálenosti až několika set metrů, poměrně velkou silou. Někteří dokázali vyrvat ze země kus půdy o váze několika set tun. Ascendancy věděla, že to je jen zlomek toho, co lidská mysl dokáže.

Další z úspěšných experimentů se objevil u těžce retardovaných dětí. Dokázaly pomocí magických krystalů uvolňovat kolem sebe velké množství energie a částečně se přesunout do stínového světa. Na zlomky vteřin se tak stávaly nehmotnými. Jedinou nevýhodou bylo, že ztratily schopnost jakéhokoliv uvažování. Což byl problém, kvůli kterému musela vytvořit převory.

Převor je člověk, který kontroluje jiné bytosti ve svém dosahu. Dohlíží na ně a dává jim příkazy. Zároveň ze zálohy sesílá kletby na nepřátelskou armádu.

Po úspěchu převorů se soustředila na další vývoj upravených retardovaných jedinců. Chtěla vytvořit bytosti podobné Synům Tartaruse, kteří byli a jsou považování za jedné z nejmocnějších bytostí ve vesmíru Constantin. I přes veškerou snahu retardovaní jedinci nebyli schopni přežít v stínovém světě déle, než pár vteřin, protože zde číhají bytosti, které kohokoliv, kdo sem nepatří zlikvidují.

V dobách neúspěchu přináší kněží zvěsti o extrémních případech upravených autistů. Nikdo nedokáže přijít na důvod, proč na některé působí úprava jinak, než na ostatní. Vzniká teorie o předurčení. Někteří lidé mají v sobě předpoklad pro aktivaci dalších části mozku.

Po několika letech experimentování je připraven jeden extrémně upravený chlapec k otestování. Ascendancy je nadšená. Telekinetické schopnosti jsou pětinásobné. Dítě dokáže vnímat prostor do vzdálenosti jednoho kilometru. Cítí každý předmět v dosahu. Bohužel po pár dnech se mozek postupně hroutí. Kněží věří, že ve vesmíru musí existovat nějaká runa nebo krystal, který by mysl dokázal udržet.

Armáda Ascendancy na Land of Ice

Na Land of Ice nemá Ascendancy zdroje k vytváření velkého množství převorů a upravování lidí. Navíc Æthrova bouře zlikviduje většinu lidí a je těžké zachovat šlechtěné lidské exempláře pro další věk. Základní jednotkou je Ascendancin válečník. Bojovník s vymytým mozkem, který si od rána od večera pořád v duchu odříkává nekonečnou modlitbu ke své bohyni. Nedělají nic jiného, než se modlí a připravují na boj. Další jednotkou je klerik. Potomci nejlepších Ascendanciných válečníků jdou po dvou letech svého života do kláštera, kde se učí techniku boje. Nejlepší z kleriků zde vyučují tajné umění zabíjení. Učí je, jak odhadnout své protivníky a jak se chovat v které situaci. Vycvičený klerik dokáže se zavřenýma očima v boji zabít ve zlomku vteřiny i několik nepřátel najednou. Převor je jedna z nejdůležitějších jednotek vůbec. Dohlíží na své věřící a vydává jim rozkazy do útoku. Při každém souboji je slyšet jeho hlas, který zní celým bitevním polem. Odrecitovává chvalozpěvy o své bohyni. Ani na Land of Ice se Ascendancy nevzdala myšlenky na vylepšeného válečníka. V sběrných táborech se hledají mezi desetitisíci lidmi autisté nebo lidé s předpoklady k autismu. Bohužel neexistuje jednoduchá metoda, jak to zjistit, proto také všichni ostatní zemřou. Pokud se podaří vytvořit upraveného autistu, získává název preascendent. Po několika desítkách let Ascendancy zjistila, že na Land of Ice žijí Eternané. Mocné bytosti z dob dávného Impéria Orla. Jejich moc je soustředěna kolem run věčnosti. Právě tyto runy dokáži udržet mysl extrémně upraveného autisty. Z něhož se stane Ascended.

Budovy

Pořadí Budova Podmínky Cena Jednotka Vlastnosti
2 Výcvikový tábor Hodnota armády: 10k 5,000 zlatých Ascendancin válečník
3 Klášter Hodnota armády: 50k 20,000 zlatých
1 x Runa 1.png
Klerik Zvedá rekrut Ascendancin válečník + věhlas/100
4 Introspekce Hodnota armády: 150k 100,000 zlatých
20 x Runa 1.png
Převor Zvedá rekrut Kleriků + 1 za každých 500 vybavení v Klášteře
5 Chrám povznesení Hodnota armády: 500k 2 x Runa 4.png Preascended Každé kolo přijde 10 x Runa 4.png Ascendanciných válečníků
Bonusy a kouzla 2 x Runa 6.png Ascended Přetvoří Preascendeda na Ascendeda

Související články

Uprchnutí Tir-Amira

Stránky v kategorii „Ascendancy“

Zobrazuje se 5 stránek z celkového počtu 5 stránek v této kategorii.