Druhý věk starého letopočtu

Z Knihovna Land of Ice
Přejít na: navigace, hledání

Začátek věku je ve znamení Dhara, nového boha na straně dobra. Přináší sebou velice odolné jednotky. Než však jsou jeho uctívači schopni vybudovat kamenné golemy, které jsou pilířem jeho obrany, dávno ovládnou přední pozice v síle klany Lorda Dreadda. Opět dokazuje, jak rychle je možné během krátké doby vybudovat početní armádu z řad mrtvých. Jediné, co příznivce smrti brzdí, před absolutním vyhlazením ostatních bohů jsou lidi. Lord Dreadd bez lidí není schopen vybudovat dostatečně velkou armádu. Po několika desetiletích se začínají objevovat v přední pozici síly vyznavačů Dralgara Imagara. Druidi vyvolávající Enty ušetří klanům velké finanční prostředky a bezeztrát začínají nabírat na síle.

Tento věk však přináší zvrat v podobě rudé zóny. Nastávají tvrdé souboje, které trvají bezmála sto let. Nesmyslné vraždění oslabuje všechny bohy. Boje však brzy skončí. Jeden z klanů nachází v troskách neznámého chrámu předmět. Jakmile jej vezme do rukou, jeho těla se zmocní démon uvězněný v předmětu. Aniž by to poddaní věděli, začne připravovat plán na otevření portálu, odkud má dorazit pekelná armáda. Na Land of Ice se začínají objevovat prokleté chrámy ohně. Velitelé klanů ve většině případů ztrácí velkou část armády při útoku na tyto chrámy. Jen občas se jim podaří chrám vyplenit. Více jak padesáti metroví zplozenci dokáží zabít i mocného Wurma. První, kdo znejistí je Dralgar Imagar. Prastaré stromy života začínají umírat. Tuší v tom rostoucí moc Dhara. Když si sním šel promluvit, zjistil, že je v tom Dhar nevinně. V tom se začne obávat něčeho velkého. Země se totiž začíná oteplovat. Nastane čas promluvit si s Ætherem. V jeho ledovém paláci jej však nezastihli. V rudé zóně zuří bitva mezi ním a Lordem Dreaddem. Situace je však natolik vážná, že se vypraví za ním přímo na bitevní pole. Potkají jej na cestě zpět. Lord Dreadd byl v rudé zóně naprosto rozdrcen. Když mu Dralgar Imagar řekne o svých obavách, Æther jim navrhne, aby se tím směrem vydali a prozkoumali to. Dhar je vede směrem, kde země je stále teplejší a teplejší. Najdou posedlého velitele klanu, jak nabíjí runami mohutný portál, který má otevřít bránu do jiného světa. Podaří se jim ho zajmout, ale než jej vyslechnou, démon v jeho těle jej zabije. Brána je však aktivována a není možné ji nijak deaktivovat. Æther jako nejmocnější ze všech bohů na straně dobra, se rozhodne k razantnímu kroku. Pozve všechny bohy do svého ledového paláce k jednomu stolu. Navrhne jim příměří. Lord Dreadd nejdříve odmítne, ale poté, co mu důrazně sdělí Vulkán, jaké jsou jeho vyhlídky proti čtyřem bohům, se k alianci přidá. Všechny boje v rudé zóně jsou zastaveny a klanům je přikázáno, aby se připravili.

Ke konci věku probíhají nějaké bezvýznamné boje o Imperátorův palác, ale jsou přerušeny příchodem vojevůdce pekelných sil, který sebou přináší obrovskou armádu a obsazuje Imperátorův palác. Všech pět bohů otevřeně vyzve všechny své poddané k boji. Je jim jasné, že nastal čas, kdy se o všem rozhodne.

Organizací posledního boje se ujímá Démon Ohnivý. Do přední linie posílá vyznavače boha země Dhara, kteří mají mágy země. Jedinou bojovou sílu, která dokáže zabít bez velkých problémů nižšího ohnivého zplozence. Během několika měsíců dojdou armádám boha země síly. Nastane čas na nasazení ostatních. Po několika desítkách bitev a nepřidání se některých velitelů klanů k posledním bojům, Démon Ohnivý rezignuje. Aliance bohů přesunuje co možná nejvíc vojáků na sever, v naději, že se jim podaří ukrýt a zorganizovat protiútok s podporou klanů, které nedorazily. Avšak vědí, že kdo dobije palác a udrží jej, stává se imperátorem.

Úplně poslední, kdo se vrhne do boje je velitel Veverek, pod praporem Aliance Veverek. Zbývají poslední hodiny do samotného konce. Jeho armády se za obrovských ztrát vrhají do boje a podaří se jim doslova protlačit skrz ohnivé peklo elitní jednotku pod vedením samotného Veverčáka. Vtrhne do trůnního sálu a tam vidí vojevůdce prokletých sil. Démon v plápolající zbroji se rozesměje a říká: "Nemůžeš mě porazit smrtelníku!" Veverčák mu odpověděl: "Nic jiného mi nezbývá!" Vytasí svůj obouruční meč a vrhne se na démona. Ten rukou chytne jeho meč a roztaví jej. Démon vytasí svůj ohnivý meč a rozmachem zaútočí na Veverčáka. Ten ránu pokryje štítem, který ale musí vzápětí odhodit, protože se začne tavit. Démon jej odhodí mocným úderem a Veverčák pomalu ztrácí vědomí. Vojevůdce pekelných armád se postaví nad svou téměř omráčenou oběť a zabodne mu celou silou svůj meč do hrudi. Jaké je však jeho překvapení, když narazí na něco, co nedokáže ani jeho meč probodnout. Veverčíkova zbroj se pozvolna roztaví kolem meče démona. To co zastavilo plápolající zbraň byla runa dračí krve. Mohutná energie dračí duše se pomalu začala uvolňovat. Démon si zakryl oči. O vteřinu poté už jeho tělesná schránka nebyla nic víc, než hromádka popela. Veverčák věděl, co musí udělat. Jeho tělo bylo "spáleno" popelem démona. Jedno oko mu vypovědělo službu, na druhé jen stěží viděl. Celou silou se začal plazit k fialové kouli, která byla středem trůnního sálu, středem Imperátorova paláce. Chyběly už jen minuty. Doplazil se k ní a celou silou jí shodil z podstavce. Během vteřiny, než dopadla na zem mu v mysli problesklo "Díky vznešená Abélie za záchranu našeho světa." Pak se fialová koule rozbila o podlahu. Nastává obrovské uvolnění energie. Ta ničí všechno, co jí přijde do cesty. Gigantická tlaková vlna odmrští velkou silou i nižšího ohnivého zplozence několik desítek kilometrů do dálky. Ze středu paláce vystřelil sloup bílé záře, který je vidět po celém Land of Ice. V okolí Imperátorova paláce není vidět žádnou živou, neživou či nemrtvou bytost do vzdálenosti padesáti kilometrů. Vše je proměněné v bílý prach. Až na Imperátorův palác. Ten stojí neporušeně dál uprostřed.

Ustupující aliance bohů se otáčí. Dokonce i na Lordu Dreaddovi je patrný úsměv. Ozve se mohutný výkřik radosti, který propukne mezi armádami lidí. Vulkán se usměje a řekne: "Možná bychom měli více důvěřovat lidem."

Za několik dní přichází skrz portál do světa Land of Ice pán goblinů Ghoro.

Skončil druhý věk Land of Ice, který trval více jak 300 let. Během těchto tří staletí zahynuly desítky miliónů lidí,