Gigantický chrám

Číslo update: 1.6.1
Máme tu další update. Tento update budou jásat hlavně přívrženci boha země Dhara. Po dlouhé době se podařilo Dharovím knězům přijít na to jak ovládnout legendární bytosti, které se prohánějí hluboko v moři, které obklopuje Land of Ice. Zjistili, že Nebeský Krystal dokáže tuto bytost nejen zmást, ale i naprosto ovládnout. Problém je, že jen na krátkou dobu. Proto se rozhodli postavit Gigantický chrám kde pak tuto obludu pomalují odzhora až dolů runami svého boha. Ty pak svážou příšeru a donutí jí poslouchat Dhara.
Ale zkrátka nepřijdou ani přívrženci ostatních bohů. Každý bůh má od dnešního dne vlastní prapor, standartu nebo totem. Narozdíl od klasického vybavené však navíc ještě posiluje jednotky svého boha. Například Aethrův ledový prapor dá jednotce schopnost magie ledu, pokud jej však nese Aethrova jednotka získá dalších +2 do inciativi. Zatím je možné jej dostat pouze v plenění. V budoucnu ale budou i v nových eventech.
Teď když nad tím přemýšlím tak budou skákat radostí i přívrženci Dreadd, který přišli o svého miláčka. Konečně jej můžou resurektnout a znova používat. Ovšem jenom pokud mají Esenci života.
No už nebudu zdržovat. Výpis všech změn je dole. Tak už běžte porážet démony dokud ještě máte šanci :)

Nová Dharova budova za věrnost - Gigantický Chrám
Nová Dharova jednotka za věrnost - Kamenný Kraken
Nové vybavení pro jednotky Aetherův ledový prapor
Nové vybavení pro jednotky Vulkánův ohnivý prapor
Nové vybavení pro jednotky Dharova kamenná standarta
Nové vybavení pro jednotky Dralgarův Totem života
Nové vybavení pro jednotky Dreaddův prapor smrti
Nové vybavení pro jednotky Ghororva standarta s nabodnutou hlavou démona
Do války na Gargantue je možné zasáhnout až po postavení 5té budovy
Mág země má ve výpisu armády provizorní ikonku se svou schopností
Rekrut Dreaddovích přisluhovačů zvýšen i za druhou větev budov
Dreaddův vyvolený se dá vzkřísit pomocí Essence života
Bonusový ledový obři u Aethra zlevněni z 10 run nebes na 1
Bonusový ledový fénixové u Vulkána zlevněni z 5 run nebes na 3
U gold účtu vypnuté jakékoliv omezení kvůli klikání
Upravený design klanové armády
U dobývání obchodních stezek fuxnutý bug u zadání


Novinky přímo ve hře
Novinky v knihovně
Úprava skriptu
Fixování bugu
Neherní novinky