Buh - Ascendancy

Vaše nápady, postrehy, návody a vlastne všetko čo sa týka samotnej hry :)
User avatar
Hron
Posts: 881
Joined: Mon 08. Feb 2016 16:16:11

Buh - Ascendancy

Post by Hron »

V průběhu věku budu aktualizovat.

Předmluva
Od dob, kdy se stala Ascena trvale zakázanou prošli bohové LoI mnohými posíleními a tak už si nemyslím, že by byla Ascena o tolik před nimi. Osobně si myslím, že i bez úprav je nyní srovnatelná s top bohy (nemrtvý Dreadd, stínový Vulkán a válečný Aether) a pokud se ještě mírně oslabí (viz moje předchozí návrhy), tak pak nebudu vidět jediný důvod, proč by nemohla být otevřená stále.

Aether
Aetherova větev "věrní + válečníci + šamani + hvězdy" dostala od dob Asceny velké posílení.
Válečníci se stali ze špatné jednotky dobrou jednotkou.
Šamani se stali z nepoužitelné jednotky silnou jednotkou vyvolávající (tedy zadarmo se obnovující) silný štít.
A hvězda se stala ze slabé jednotky jednotkou velmi silnou a Aetherova hvězda pak snad dokonce přesílenou.


Porovnání jednotek

Ascendancin válečník vs Æthrův věrný
Ascendancin válečník je 3x dražší než Æthrův věrný, mají stejnou hodnotu, podobné životy a válečník má cca o 20% vyšší útok, obranu a zranění. -> to je v pořádku
Základní rekrut obou jednotek 10, kdy u věrného se rekrut zvedá až dle počtu run nebes, kdy u válečníka se zvedá hned přes věhlas a pak chodí zadarmo za runy nebes. -> tohle není v pořádku

Klerik vs Ledový válečník
Klerik je 5x dražší než Ledový válečník.
oba mají slayera -> vyrovnané
klerik má poloviční zranění, ale multiútok -> mírná výhoda pro klerika
klerik má drtivý útok 30%, válečník má steč 300% -> obří výhoda pro válečníka (zvláště pak v early)
Klerik má cca 2/3 útok a iniciativu než válečník.
Klerik má 1/3 obranu, 1/4 životy a 1/5 hodnotu než válečník.
Oba mají základní rekrut 2 za kolo, kdy válečníkům je zvýšen o +1 za vybavení pro 20 jednotek a klerikům za vybavení pro 10 jednotek.
Zhodnocení V začátcích je Ledový válečník výrazně lepší, protože umožňuje výrazně jednodušeji dobývat první města (je 5x levnější a ve třetím kole dává 5x větší zranění). V lategame pak funguje jako lehce obnovitelný štít. Klerik oproti tomu funguje celou dobu jen jako dmg dealer (nemají životy na štítování), kdy v tomto ohledu jsou ze začátku výrazně slabší než válečníci a až v lategame těží z multiútoku a nízké hodnoty. -> obecně mi přijde Ledový válečník jako lepší jednotka, než Klerik

Převor vs Šaman ledu
Obě jednotky jsou unikátní. Šamani vyvolávají první štíty. Převorové zneschopňují jednotku.
Obě jednotky mi přijdou silné a zajímavé a netroufám si říci, která je obecně lepší.
Zde vidím jen problém v tom, že šamani jsou smysluplná jednotka, které chce mít člověk co nejvíce (v součtu s vylepšenými jich mívám desítky tisíc), kdy u převorů nemá moc smysl jich mít více než 200 (toho jsem dosáhl na 1600 tazích). To mi přijde jako velká chyba převorů, která nesouvisí s jejich sílou, ale smysluplností a to je důvod, proč ji chci předělávat.

Preascended + Ascended vs Ledová hvězda + Æthrova ledová hvězda
Preascended + Ascended mají slayera a oproti tomu mají Ledová hvězda + Æthrova ledová hvězda exterminaci. -> obě schopnosti jsou u těchto jednotek situační, kdy exterminace se například hodí pro Temný Les a Osroxase a slayer pak v PvP proti nemrtvému Dreaddovi a Dharovi -> situační/vyrovnané
Preascended vs Ledová hvězda -> mají podobné zranění, hvězda má poloviční hodnotu, zpomaluje, ale útočí až ve třetím kole
Ascended vs Æthrova ledová hvězda -> obě jednotky střílí, hvězda má 30% dmg, zpomaluje, má 15x nižší hodnotu, ale Ascended útočí 2x
Osobně mám problém porovnat tyto jednotky. Jde mi o to, že mi přijde, že záleží na soustě okolních faktorů a na tom, co chceš s daným klanem dělat. Zkusím proto ještě porovnání s Hady od Dhara.
Preascended vs Bahenní had -> mají podobné zranění, had má dvojnásobnou hodnotu, útočí už prvním kole, ale nemá slayera a má výrazně více životů (dříve štítuje)
Ascended vs Toxický bahenní had -> had má 30% dmg, skoro poloviční hodnotu, útočí už prvním kole a opět nemá slayera a má výrazně více životů (dříve štítuje)
Zde se nabízí srovnání: Co je lepší? Slayer nebo útok už v prvním kole za dvojnásobnou hodnotu.

Výhoda Asceny je, že může stavět pořád obě jednotky, kdy Aether/Dhar jednou po vylepšení už nezíská starší jednotku.
Nevýhoda Asceny je, že potřebuje runy věčnosti*.

*Runy věčnosti jsou prvoplánově velké oslabení Asceny.
Pokud chce Ascena získávat runy sama, tak má tři možnosti:
1) nenaštvat Eternany -> získá průměrně 8 run
2) mírně naštvat Eternany, nechat se trápit armádou, mírně naštvat Eternany ... -> "neomezený" příjem run, ale velké oslabení tím, jak Eternané škodí
3) porážet Armádu Eternanů -> "neomezený" příjem run, ale až začnou chodit Eternané každé kolo, tak budou každé kolo škodit a to Ascenu dříve či později zabije
Ovšem tohle se v reálu neděje, protože když je spuštěná Ascena, tak minimálně jeden hráč si založí klan, který obětuje na farmu run a ty pak prodává na tržišti a tak je Ascena v pohodě...
Protože runy věčnosti pro většinu klanů nemá smysl, tak není důvod je prodávat draho, když se je člověk snaží posílat Asceně / klasickému Vulkánovi (magma obři) a tak se prodávají levně a pro dané bohy nejsou vůbec vzácné. Proto bych navrhoval drobnou úpravu tržiště a to tak, aby byla cena run věčnosti 2M-5M místo 10k-5M. (je to spíše taková drobnost, ale nevidím důvod, proč to nedělat...)Gameplay v early
- Získat první budovu za Ascenu je těžší, než za Aethera a pokud člověk neví, co na ni potřebuje, tak Ascenu nezíská, ale když si člověk na Wiki přečte, co je potřeba, tak je to v pohodě a oslabení pro klan to není. Jak je na tom klan dobře více ovlivní náhoda na to, jak se nabízí osady / škodí barbaři a podobně, než čekání na Ascenu, či hned stavění Aethera.
- Získat druhou budovu je relativně vyrovnané, zde primárně rozhoduje štěstí na hřbitovy a podobně.
- Získat první města je výrazně jednodušší pro Aethera, protože válečníci jsou 5x levnější a ve třetím kole 5x silnější a tak města dobývají jednodušeji.
- Získat třetí budovu je o něco jednodušší pro Aethera, ale ne nějak významně.
- Obří výhoda Aethera je pak farma lidožroutů, které díky stěnám zabíjí beze ztrát a může si dovolit na hodnotě 290k army nafarmit 10M zlata a rozjet se. Mimo převorů Asceniny jednotky útočí až po lidožroutech a převorové jsou moc drazí a mají moc vysokou hodnotu, aby se pomocí nich dali farmit lidožrouti, navíc pokud za ní lidožrouti přijdou, tak porazit je ji stojí hodně a nechat se žrát taky a s tím, jak má drahé jednotky a ty mají nízké hodnoty, tak ji trvá dlouho se přes ně dostat.
- Získat poslední budovu je bez tržiště jednodušší pro Aethera, protože díky vysoké hodnotě jednotek lehce nabere požadovanou hodnotu a díky farmě lidožroutů má zlato na budovu, kdežto pro Ascenu získat hodnotu na chrámy a dobýt tam ty runy, je drahé. Ale rozdíl není příliš velký. Zde pak více hraje roli získání prvních několika jednotek. Ty u obou stojí runy nebes. Pokud Aether získá 3, tak je pak v pohodě a bez problémů dobýjí další, kdy Ascena jich potřebuje více, aby měla také malé ztráty. Takže celkově je to výhoda pro Aethera, i když zde dost záleží na štěstí v pustině (například démonní karavana s runami, četnost chrámů, ...), na tržišti (zda tam jsou runy a za jakou cenu), či třeba, zda si klan může dovolit ÚS (minulý věk jsem tam za Aethera získal 10 run nebes předtím, než jsem postavil poslední budovu a tento věk jsem si tam netroufl ani jedním klanem, protože jsem zaspal vhodnou chvíli).

Plenění
- Ascena hned po postavení prvních tří Preascendedů může zajít Eternany a získat Ascendeda a pomocí něho lze lehce farmit Spolek mocných.
- Pro Aethera je nejvýhodnější získat co nejrychleji 40 hvězd a pak jít farmit Temný les (kvůli imkám na oheň a je z toho i dost zlata). Po získání imek se mu hodí chodit Katakomby, které mu uživí budování velké armády a pak žold.

Démoni
- Ascena nikdy nebude moci chodit nové démony, protože vyvolané stínové jednotky ji velmi ublíží.
- Aether může chodit všechny démony s tím, že Osroxase chodí jako jeden z prvních bohů.

PvP
//bude dodělán//


Upravené návrhy změn
Vycházím z mých předchozích návrhů změn Ascendancy.

Ascendancin válečník
Nutná úprava: Změnit příchod válečníků z "10 x počet run nebes" na "10 x počet run věčnosti" u Chrám povznesení. (pokud nedojde k úpravě tržiště, tak na "1-(10 x počet run věčnosti)")
Vhodná úprava: Snížit bonusový rekrut z "+ věhlas/100" na "+ věhlas/300" u Kláštera.

Klerik
Doporučená úprava: Snížit cenu vybavení z 25 zlata na 10 zlata, zvýšit hodnotu na 64. Snížit u Introspekce bonus z "+ 1 za každých 500 vybavení" na "+ 1 za každých 1000 vybavení".

Převor
Doporučená úprava: Snížit účinnost magie z 0,5% na 0,02% a změnit druh útoku na 4. (dalo by se polemizovat o hodnotě z rozsahu 0,01% až 0,05%)

Preascended
Nutná úprava: Něco udělat.
Návrh: Zvýšit životy na 3000.

Ascended
Nutná úprava: Něco udělat.
Návrh: Zvýšit životy na 10000.
Doporučená úprava: Zvýšit cenu na 3 runy věčnosti.

Tržiště
Doporučená úprava: Změnit cenu run věčnosti z 10k-5M na 2M-5M.
Last edited by Hron on Wed 29. Dec 2021 9:53:36, edited 8 times in total.
User avatar
Hron
Posts: 881
Joined: Mon 08. Feb 2016 16:16:11

Re: Ascendancy vs Aether, aneb je stále potřeba ji zakazovat

Post by Hron »

Problém Preascendedů a Ascendedů je, že na malém počtu životů dávají obří dmg.
Nabízí se proto dvě možnosti, co s nimi dělat 1) snížit zranění 2) zvýšit životy.

1) Snížit zranění
Z jediné diskuze, co byla v původním vlákně plyne, že o to není zájem a zároveň snížením zranění by se z toho stala nudná jednotka.

2) Zvýšení životů
Nedává to smysl z pohledu toho, že se jedná o člověka, který má jen více rozvinutou mysl a tak by neměl mít životy jako obr.
Tohle se dá teoreticky omluvit tak, že jeho mysl kolem něj vytváří ochranné pole, které má hodně "životů" s tím, že po jeho zhroucení umře i Ascended (zemře mu mysl a tak zemře i on).


Pak druhou otázkou je, zda toto zvýšení životů bude stačit, ale myslím, že to stojí za zkoušku...
ySpirit
Posts: 119
Joined: Wed 26. Feb 2014 19:20:57

Re: Ascendancy vs Aether, aneb je stále potřeba ji zakazovat

Post by ySpirit »

Celkove mi Ascena prijde zrovna na OK miste; Ascendedi jsou hodne silni, ale taky maji hodne vysokou hodnotu. Pokud by se neco melo menit, cekal bych snizeni nebo odebrani drtiveho utoku.
To same zhruba u preascendedu.
Zdarma rekrut valecniku za runy nebes mi prijde OK, branch na tom celkem zavisi; kdyby Ascena mela za vernost jinou jednotku misto valecniku, pridalo by ji to extra stit.
Valecnici maji dobre hp a vybalancovanou hodnotu. Jen pak postrada smysl je rekrutovat z prvni budovy, kdyz jich ma klan za kolo vic pres ty runy.
Klerik mi prijde super, jen je tam problem s cenou - podobne jsem to videl i u lichu, kteri jsou slabi a zaroven stoji myslim 1.000g + 50 lidi (o 250g mene nez klerik)
Co se prevoru tyce, taky se mi poradne nelibi, ze jsou % a tak i omezeni tim poctem, kdy mit jich vice je pak velmi drahy cenove i hodnotou a neprinasi poradne nic navic. Kdyby se snizilo % na jejich magii, chtelo by to vybalancovat snizenim jejich hodnoty / ceny a nebo navysenim poskozeni.

Jestli bych videl u Asceny nejaky problem, tak by to byly vsechny mozne vyvolatelne jednotky z portalu, ktere jim dokazi pridat hromadu stitu pred jejich hlavni dmg. Prece jen kdyby si tamhle nekdo udelal nejake ty stacky otroku, ohnivych sluzebniku, ledoveho prizraka, vsechny obry, 3 druhy entu, ruzova prasatka, nejake ty trpaslici jednotky, pak treba jeste ziskat obe oblehaci jednotky z gnomi velkodilny, tak to zabere sileny pocet utoku se k tomu vubec dostat.

Na druhou stranu mi prijde Aether mnohem ale mnohem horsi v tomhle smeru, ale to radsi rozepisu do jeho topicu.
User avatar
Hron
Posts: 881
Joined: Mon 08. Feb 2016 16:16:11

Re: Ascendancy vs Aether, aneb je stále potřeba ji zakazovat

Post by Hron »

Odebrání drtivého útoku v podstatě nic nezmění.
A ano, velký problém jsou ty přidané jednotky z okolí, ale pokud nezrušíš jejich vyvolávání, tak problémem zůstanou a proto jsem také psal jako jedno z řešení ono zvýšení počtu životů, což ztíží štítování externími jendotkami.
Pomocí run nebes jsme vyprodukovali x 24880 Ascendancin válečník
Tohle není v pořádku. To je přes 370k životů, co mi chodí každé kolo zadarmo.
Obecně u všech bohů si myslím, že jednotky chodící zadarmo by buď neměli být velmi významné (což zde to jsou první štíty a to je velmi významná role), nebo by neměli mít "neomezený" velký počet.
A pak, jak jsi i sám psal: Příchod za runy nebes způsobuje, že pak ty jednotky nemá ani smysl stavět, protože zadarmo jich chodí výrazně více.
User avatar
Hron
Posts: 881
Joined: Mon 08. Feb 2016 16:16:11

Re: Ascendancy vs Aether, aneb je stále potřeba ji zakazovat

Post by Hron »

Přehled armád pro testování
(za každou další budu rád, takže prosím každého aby sem napsali nějakou, kterou mají)


Ascena (farmící spolek)
1 x Sharian velitel klanu Eternal Fire (Prsten Života)
2,990,099 x Ozbrojený vesničan (Hůlka ohně)
39,023 x Žebrák (Hůlka ohně)
1,000,000 x Otrok s oštěpy (Prapor krvavého šílenství)
670 x Těžký katapult (Hůlka ledu)
668 x Těžká balista (Hůlka ledu)
314 x Odpadlík (Hůlka ohně)
636 x Voják předsunuté hlídky (Hůlka ohně)
8 x Elfí lučištník (Hůlka ledu)
5,000 x Starodávný Ent (Prapor krvavého šílenství)
4 x Ledový obr (Hůlka ledu)
1 x Paladin Světla (Hůlka ledu)
2,000 x Ohnivý Fénix (Prapor krvavého šílenství)
75,994,962 x Ascendancin válečník (Hůlka ohně)
1,625,764 x Klerik (Hůlka ohně)
3,384 x Převor (Prapor krvavého šílenství)
3,384 x Preascended (Prapor krvavého šílenství)
200 x Ascended (Prapor krvavého šílenství)
1 x Generál starého impéria (Ohnivá róba)
1 x Generál starého impéria (Ohnivá róba)
1 x Generál starého impéria (Ohnivá róba)
32,565,721 x Hnijící vesničan (Pírka z anděla)
1,200 x Železný Golem (Hůlka ohně)
600 x Poloautomatická socha (Pláty z Temné ocele)
400 x Železnej býk (Hůlka ohně)
3,800 x Železnej škorpion (Prapor krvavého šílenství)
120 x Železný orel - MK1 (Hůlka ledu)
10 x Colosus z temné ocele (Hůlka ohně)
Runy: 8636 sněhu, 7786 života, 5807 ohně, 7256 nebes
Itemy: kvanta hůlek ohně a ledu, 2x Težká bojová sekyra, 6x Pírko z anděla, ...
Poznámky: Ascendancini válečníci tvoří přes 80% hodnoty armády
72 560 válečníků zdarma každé kolo -> 1,2M životů a 1,8M hodnoty každý tah...

Aether (farmící katakomby)
1 x Sardox velitel klanu Zmrzlých (Aethrova róba moci)
951,596 x Ozbrojený vesničan (Kalich ohně)
271 x Těžký katapult (Težká bojová sekyra)
269 x Těžká balista (Rukavice drtivé síly)
9,347 x Renegád (Santova čepice)
426 x Voják předsunuté hlídky (Santova čepice)
6 x Elfí lučištník (Hůlka ledu)
615,662 x Æthrův věrný (Kalich ohně)
88,140 x Ledový válečník (Kalich ohně)
8,383 x Sestra Ledu
6 x Ledový obr (Ætherův ledový prapor)
10,000 x Šaman Ledu (Santova čepice)
30,000 x Æthrův šaman Ledu (Santova čepice)
500 x Ledová hvězda (Santova čepice)
1,000 x Æthrova ledová hvězda (Težká bojová sekyra)
178 x Mág ledu
1 x Velemág Ledu (Amulet Beznaděje)
215,633 x Sněžný vlk (Kalich ohně)
265,643 x Ledový vlk (Kalich ohně)
1 x Ohnivý Obr
1 x Generál starého impéria (Ohnivá róba)
1 x Generál starého impéria (Ohnivá róba)
36,840 x Hnijící vesničan (Kouzelnická róba)
30 x Kamenná hradba (Tvrzené ocelové pláty)
10 x Kamenná věž (Tvrzené ocelové pláty)
5 x Věž s balistou
400 x Železný Golem (Santova čepice)
2,600 x Poloautomatická socha (Pláty z Temné ocele)
2,800 x Železnej škorpion
10 x Železný orel -MK1
4 x Colosus z temné ocele (Kouzelnická róba)Ascena
1 x eSpa_test velitel klanu Arya test (Prsten Života)
1 x Generál starého impéria (Ohnivá róba)
17 x Ascended (Plášť Mucuse, krále toxických elementálů)
1 x Paladin Světla
10 x Železný orel - MK1 (Hůlka ledu)
24 x Elfí lučištník (Ætherův ledový prapor)
28 x Æthrův ledový válečník (Santova čepice)
254 x Preascended (Gnomí vozík)
38,002 x Klerik (Kouzelnická róba)
1 x Ledový obr (Ætherův ledový prapor)
297 x Převor (Jedovaté střely)
2,706,971 x Ascendancin válečník (Kalich ohně)
548 x Těžký pěšák starého impéria (Kouzelnická róba)
5,620 x Žebrák (Santova čepice)
2,570 x Odpadlík (Kouzelnická róba)
598,556 x Ozbrojený vesničan (Totem krve)
350 x Těžká balista (Ghorova standarta s nabodnutou hlavou démona)
19,070 x Hnijící vesničan (Santova čepice)

Dralgar
1 x eSpa velitel klanu Arya (Æthrova róba moci)
1 x Generál starého impéria (Ohnivá róba)
18,298 x Elfí lučištník (Plán bojiště)
1,001,928 x Elfí elitní lučištník (Težká bojová sekyra)
73 x Æthrův ledový válečník (Santova čepice)
1 x Posvátný jednorožec (Slonovinový luk)
1,221 x Jednorožec (Válečné bubny)
215,915 x Elfí hraničář (Težká bojová sekyra)
16 x Ohnivý Fénix (Hůlka ledu)
1 x Prokletý Obr (Kalich ohně)
1 x Ohnivý Služebník (Bronzový meč)
1 x Ledový obr (Ætherův ledový prapor)
5,802 x Renegád (Kouzelnická róba)
15,712 x Lesní Bizon (Plášť Mucuse, krále toxických elementálů)
836 x Voják předsunuté hlídky (Santova čepice)
1 x Ledový Přízrak (Santova čepice)
373,285 x Veledruid (Prapor starého druidského cechu)
1,000 x Otrok s oštěpy (Hůlka ledu)
4,141 x Odpadlík (Santova čepice)
4,425 x Druid (Druidský Rituál)
1 x Starodávný Ent (Hůlka ledu)
3,353,527 x Ozbrojený vesničan (Hůlka ohně)
1,865 x Těžký katapult (Ghorova standarta s nabodnutou hlavou démona)
280,974 x Hnijící vesničan (Kalich ohně)
1,861 x Těžká balista (Gnomí vozík)


Stínový Vulkán (z minulého věku)
1 x Sharian velitel klanu Eternal Fire (Ohnivá dračí zbroj)
76 x Těžký katapult
74 x Těžká balista
107 x Voják předsunuté hlídky (Kalich ohně)
16 x Elfí lučištník
650 x Ledový obr (Ætherův ledový prapor)
62,219 x Stínový medvěd (Kalich ohně)
734,665 x Stínový ohnivý medvěd (Tvrzené ocelové pláty)
33,333 x Stínová valkýra (Ghorova standarta s nabodnutou hlavou démona)
54,000 x Stínová ohnivá valkýra (Težká bojová sekyra)
10,000 x Stínový mág (Vulkánův ohnivý prapor)
40,000 x Stínový arcimág (Vulkánův ohnivý prapor)
111 x Stínový drak (Amulet velitele)
300 x Stínový ohnivý drak (Amulet velitele)
1 x Flamekeeper Lord (Amulet Beznaděje)
17,813 x Stínový Efreet
1 x Prokletý Obr (Prokletá kouzelnická róba)
1 x Generál starého impéria (Ohnivá róba)
1 x Generál starého impéria (Slonovinový luk)
User avatar
nezmar
Administrátor
Posts: 1464
Joined: Mon 27. Jan 2014 7:42:38

Re: Ascendancy vs Aether, aneb je stále potřeba ji zakazovat

Post by nezmar »

myslím, že v súčasnej dobe a pri tom počte hráčov nemá zmyseľ zakazovať nejakého boha. Len ho treba vyladiť.

spravil som pár zmen, skúste potestovať a prípadne navrhnúť ďalšie zmeny
User avatar
Hron
Posts: 881
Joined: Mon 08. Feb 2016 16:16:11

Re: Ascendancy vs Aether, aneb je stále potřeba ji zakazovat

Post by Hron »

nezmar wrote:myslím, že v súčasnej dobe a pri tom počte hráčov nemá zmyseľ zakazovať nejakého boha. Len ho treba vyladiť.

spravil som pár zmen, skúste potestovať a prípadne navrhnúť ďalšie zmeny
Děkuji. Jdu ji opět hrát a jsem zvědav, jak to bude vypadat po změnách...
User avatar
Hron
Posts: 881
Joined: Mon 08. Feb 2016 16:16:11

Re: Buh - Ascendancy

Post by Hron »

Jak teď Ascena nedostává taková kvanta Válečníků zadarmo (což je správné), tak už má smysl řešit jejich cenu a s tím, že to jsou hlavní štíty, tak cena 100 zl je vysoká. Myslím, že by si zasloužili slevu na polovinu.
Takže 50 zl + 1 člověk.
User avatar
Hron
Posts: 881
Joined: Mon 08. Feb 2016 16:16:11

Re: Buh - Ascendancy

Post by Hron »

S Ascenou jsem nyní na 1000 převorech a 10 Ascendedech a není ani polovina věku, takže z tohohle pohledu je stále v pohodě funkční a zvládá jak stavět Ascendedy, tak oslabovat o 100%.

Všiml jsem si, že snížení toho o kolik oslabují převorové se hodně pozná v začátku, kdy nyní jsem už schopen dát Katakomby, ale ze začátku jsem tam nemohl (kdy s Ascenou před změnou to bylo v pohodě). Takže je vidět, že oslabení mělo významný efekt, ale zároveň je vidět, že to Ascena zvládá i tak a dokáže to opět rychle dohnat. A dál ve věku ji to už neovlivní, protože dosáhla těch 100%.

Stejně tak jsem spokojen s Ascendedy, kteří jsou sice dražší, ale stále je člověk schopen stavět a dostat se na 10 je v pohodě.

Zároveň se mi líbí, že mi nechodí nekonečné zásoby štítů zadarmo a musím více taktizovat v tom, kam půjdu a kam ne a nebo třeba v tom, zda si chci nechat runy věčnosti pro rekrut, nebo pro Ascendedy.

Takže když to shrnu, tak všechny změny se mi líbí a myslím, že Ascena funguje v pořádku. Časem bude chtít nějaké rozšíření, protože 5 jednotek je málo, ale zatím to nespěchá, zatím je pro hráče zajímavá jen sama o sobě, prtože jak byla zakazovaná, tak ji nemají hráči tolik nahranou.

Jediná změna, kterou bych udělal hned je sleva Válečníka na polovinu, protože nyní je moc drahý na to aby ho člověk rekrutoval pro štít a tak štítuji primárně Ozbrojenými vesničany a válečníky jen jednou za několik dní když je natočím přes runy, ale nemám zdroje na to, je kupovat.
User avatar
Hron
Posts: 881
Joined: Mon 08. Feb 2016 16:16:11

Re: Buh - Ascendancy

Post by Hron »

Připomínám se se zlevněním Válečníků na polovinu.
Post Reply